Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Allah'ın bunu haram ettiğine dair tanıklık edecek tanıklarınızı getirin." Eğer onlar tanıklık ederlerse sen onlarla beraber tanıklık etme. Âyetlerimizi yalanlayanların ve ahirete iman etmeyenlerin tutku ve kuruntularına uyma. Onlar, Rabb'lerine eş koşuyorlar.

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَٓاءَكُمُ الَّذ۪ينَ يَشْهَدُونَ اَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ هٰذَاۚ فَاِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَٓاءَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِاٰيَاتِنَا وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۟
Kul helumme şuhedaekumullezine yeşhedune ennallahe harreme haza, fe in şehidu fe la teşhed meahum, ve la tettebi' ehvaellezine kezzebu bi ayatina vellezine la yu'minune bil ahireti ve hum bi rabbihim ya'dilun.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2helummehaydi getirinلمم
3şuheda'ekumutanrılarınızıشهد
4ellezineo ki
5yeşheduneşahidlik edecekشهد
6enne
7llaheAllah'ın
8harrameyasakladığınaحرم
9hazabunu
10feineğer
11şehiduşahidlik ederlerseشهد
12fela
13teşhedsen şahidlik etmeشهد
14meahumonlarla beraber
15ve lave
16tettebia'uymaتبع
17ehva'ekeyiflerineهوي
18ellezinekimselerin
19kezzebuyalanlayan(ların)كذب
20biayatinaayetlerimiziايي
21vellezineve kimselerin
22la
23yu'minuneve inanmayanlarınامن
24bil-ahiratiahireteاخر
25vehumve onlar
26birabbihimRablerineربب
27yea'diluneeş tutmaktadırlarعدل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Allah şunu yasak etti, diye şehadet edecek şahitlerinizi getiriniz!" Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla beraber şahitlik etme! Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma! Onlar Rabblerine eş tutuyorlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Allah şunu yasakladı diye şahitlik edecek şahitlerinizi getirin!" Onlar (yalan yere) şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte şahitlik etme! Ayetlerimizi yalanlayan ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma! Onlar, (başka varlıkları) Rablerine denk tutuyorlar.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "ALLAH'ın şunu haram ettiğine tanıklık edecek tanıklarınızı getirin." Tanıklık ederlerse onlarla beraber tanıklık etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahireti onaylamayanların keyfine uyma. Onlar, Efendi'lerine başkalarını eş koşmaktadırlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Allah'ın bunu haram ettiğine dair tanıklık edecek tanıklarınızı getirin." Eğer onlar tanıklık ederlerse sen onlarla beraber tanıklık etme. Âyetlerimizi yalanlayanların ve ahirete iman etmeyenlerin tutku ve kuruntularına uyma. Onlar, Rabb'lerine eş koşuyorlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Sizin haram kıldıklarınızı haram kılanın aslında Allah olduğuna dair şahitlerinizi getirin bakalım. Eğer şahitlik ederlerse onlarla birlikte bulunarak sakın ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanların arzularına uyma. Çünkü Ahirete inanmayanlar, kendilerini Rablerine denk tutarlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Allah'ın, bunları yasakladığına tanıklık edecek tanıklarınızı getirin!" Tanıklık ederlerse, onlarla birlikte tanıklık etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve sonsuz yaşama inanmayanların isteklerine uyma. Onlar, Efendilerine, başkalarını ortaklar koşuyorlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Haydi, Allah'ın bütün bunları haram kıldığına tanıklık eden şahitlerinizi getirin bakalım!" Eğer onlar yalan yere tanıklık ederlerse sakın onların bu tanıklığını onaylama ve mesajlarımızı yalanlayanların ve ahirete inanmayacakların keyfi düşüncelerine uyma! Zira onlar, mevhum güçleri Rablerine denk tutuyorlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şunu da söyle: "Allah şunu haram etmiştir diye tanıklık edip duran şahitlerinizi getirin." Eğer tanıklık ederlerse sakın onlarla birlikte tanıklık etme! Ayetlerimizi yalanlayanlarla ahirete inanmayanların keyifleri ardınca gitme! Onlar, kendi Rablerine başkalarını denk tutuyorlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Gerçekten Allah'ın bunu haram kıldığına şehadet edecek şahidlerinizi getirin." Şayet onlar, şehadet edecek olurlarsa sen onlarla birlikte şehadet etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahirete inanmayanların heva (istek ve tutku)larına uyma; onlar (birtakım güçleri ve varlıkları) Rablerine denk tutmaktadırlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Haydi, Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik edecek şahitlerinizi getirin!" Eğer gelir, şahitlik ederlerse, sen onlarla beraber şahitlik etme, ayetlerimizi yalanlayanların, o ahirete inanmayanların çarpık arzularına uyma! Nasıl uyarsın ki, onlar Rablerine başkasını denk tutuyorlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Allahın (bütün) bunları yasakladığına dair şahitlik yapacak şahitlerinizi getirin!" Eğer onlar (çekinmeden yalan) şahitlik yaparlarsa sakın onların bu düzmece şahitliklerine katılmayın; ve mesajlarımızı yalanlayanların, öteki dünyaya inanmayanların ve başka güçleri Rablerine denk görenlerin hatalı görüşlerine uymayın!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Haydi, Allah şunu haram kıldı" diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine, başka şeyleri denk tutuyorlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Haydin, de: Allah bunu haram etti diye şehadet edecek şahidlerinizi getirin, eğer gelir şehadet ederlerse sen onlarla beraber şehadet etme, ayetlerimizi tekzib edenlerin, o Ahırete inanmıyanların hevalarına tabi' olma, nasıl olursun ki bunlar rablarına başkasını denk tutuyorlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Haydi Allah'ın bunu yasakladığına şahidlik edecek tanrılarınızı getirin." Eğer (onlar) şahidlik ederlerse sen onlarla beraber şahidlik etme; ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyiflerine uyma. (Nasıl uyarsın ki) onlar, Rablerine eş tutmaktadırlar.

 • Gültekin Onan

  De ki: "Gerçekten Tanrı'nın bunu haram kıldığına şehadet edecek şahidlerinizi getirin." Şayet onlar şehadet edecek olurlarsa sen onlarla birlikte şehadet etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahirete inanmayanların hevalarına uyma; onlar rablerine denk tutmaktadırlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "(Haydin), de, muhakkak Allah bunu haram etdi diye bildiğini söyleyecek şahidlerinizi getirin". Eğer onlar (yalan yere) şahidlik ederlerse sen onlarla beraber olub da (sözlerini) tasdıyk etme. Ayetlerimizi yalan sayanların, ahirete de inanmayanların heva (ve heves) ine uyma. Onlar (putlarını) Rableriyle bir sayarlar.

 • İbni Kesir

  De ki: Muhakkak Allah, şunu haram kıldı diye, bildiğini söyleyecek şahidlerinizi getirin. Eğer onlar şahidlik ederlerse; sende onlarla beraber olup tasdik etme. Onlar Rabblarına başkalarını denk tutuyorlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Haydi, Allah şunu haram kıldı diye şehadet edecek şahitlerinizi getirin. (Yalan yere) şahitlik ederlerse sakın onlarla şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayıp, ahirete iman etmeyen ve Rab'lerine başkalarını denk tutanların heveslerine uyma.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Haydi" de, "Allah'ın bunu haram kıldığına dair tanıklık edecek şahitlerinizi getirin!" Eğer onlar yalan yere şahitlik ederlerse, sakın sen onlarla birlikte tanıklık etme.Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahireti tasdik etmeyenlerin keyiflerine uyma!Nasıl uyarsın ki onlar başkalarını, kendilerinin Rabbi olan Allah'a eşit tutmaktadırlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Hadi, Allah şunu haram etmiştir diye şahitlik eden şahitlerinizi getirin!".. . Eğer şahitlik ettiler ise, sen onlar ile beraber şahitlik etme. . . (Esma'nın açığa çıkışı olan) işaretlerimizi yalanlayanların ve geleceklerindeki sonsuz yaşam süreçlerine iman etmeyenlerin boş hayallerine tabi olma! Onlar (putlarını) Rablerine denk tutarlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: 'ALLAH'ın şunu haram ettiğine tanıklık edecek tanıklarınızı getirin.' Tanıklık ederlerse onlarla beraber tanıklık etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmıyanların keyfine uyma. Onlar, Rab'lerine başkalarını eş koşmaktadırlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Allah'ın bunu haram ettiğine dair tanıklık edecek tanıklarınızı getirin." Eğer onlar tanıklık ederlerse sen onlarla beraber tanıklık etme. Âyetlerimizi yalanlayanların ve ahirete iman etmeyenlerin tutku ve kuruntularına uyma. Onlar, Rabb'lerine eş tutuyorlar.

 • Progressive Muslims

  Say: "Bring forth your witnesses who bear witness that God has forbidden this. " If they bear witness, then do not bear witness with them, nor follow the desires of those who deny Our revelations, and those who do not believe in the Hereafter; and they make equals with their Lord!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “Bring your witnesses who bear witness that God has made this unlawful.” Then if they bear witness, bear thou not witness with them; and follow thou not the vain desires of those who deny Our proofs and those who believe not in the Hereafter; and they ascribe equals to their Lord.

 • Aisha Bewley

  Say: ‘Produce your witnesses to testify that Allah made this haram. ’ If they do testify, do not testify with them and do not follow the whims and desires of people who deny Our Signs, and who do not have iman in the Next World and make others equal to their Lord.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "Bring your witnesses who would testify that GOD has prohibited this or that." If they testify, do not testify with them. Nor shall you follow the opinions of those who reject our revelations, and those who disbelieve in the Hereafter, and those who stray away from their Lord.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Bring forth your witnesses who bear witness that God has made this unlawful." If they bear witness, then do not bear witness with them, nor follow the desires of those who deny Our revelations, and those who do not believe in the Hereafter; and they make equals with their Lord!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Bring forth your witnesses who bear witness that God has forbidden this." If they bear witness, then do not bear witness with them, nor follow the desires of those who deny Our signs, and those who do not acknowledge the Hereafter; and they make equals with their Lord!