Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz elçileri ancak haberdar edici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kim iman eder kendisini düzeltirse, onlara korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
Ve ma nursilul murseline illa mubeşşirine ve munzirin, fe men amene ve asleha fe la havfun aleyhim ve la hum yahzenun.
#kelimeanlamkök
1ve ma
2nursilubiz gönderimeyiرسل
3l-murselineelçileriرسل
4illadışında
5mubeşşirinemüjdeciler olmakبشر
6ve munzirineve uyarıcılar olmakنذر
7femeno halde kim
8ameneinanırامن
9ve eslehave uslanırsaصلح
10felayoktur
11havfunkorkuخوف
12aleyhimonlara
13ve lave değildir
14humonlar
15yehzenuneüzülecek deحزن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Biz peygamberleri, sadece müjdeleyici ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kimler inanır ve uslanırsa, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz, elçileri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz.* Kim iman eder, kendilerini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyecek de.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz elçileri, ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderiyoruz. Kim Gerçeği onaylayıp kendini düzeltirse, onlara bir korku yok, onlar üzülmeyecekler de.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz elçileri ancak haberdar edici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kim iman eder kendisini düzeltirse, onlara korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biz elçileri yalnız birer müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Onlara inanıp güvenen ve kendini düzeltenler artık ne bir korku duyar ne de üzülürler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Elçileri, yalnızca muştulayıcı ve uyarıcı olarak göndeririz. Kim inanır ve kendisini düzeltirse, artık onlara korku yoktur ve onlar üzülmezler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Biz elçilerimizi, yalnızca müjdeci ve uyarıcı olsunlar diye göndeririz. Bundan sonra da kim iman eder ve kendini düzeltirse, işte onların gelecekten endişe geçmişten hüzün duymalarına yoktur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz o gönderilen elçileri, müjdeciler ve uyarıcılar olmaktan öte bir şey için göndermiyoruz. İman edip hayrı ve barışı yerleştirenlere korku yoktur. Tasalanmayacaklardır onlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp korkutucular olmaktan başka (bir nedenle) göndermiyoruz. Şu halde kim iman ederse ve (davranışlarını) düzeltirse, artık onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Biz o gönderilen peygamberleri rahmetimizin müjdecileri ve azabımızın habercileri olmak üzere göndeririz. Onun için kim iman edip dürüstlük yolunu tutarsa, onlara korku yoktur ve mahzun da olmayacaklardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Biz, elçileri(mizi) yalnızca müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz: bu nedenle, iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar ne korkacak ne de üzüleceklerdir;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz o gönderilen Peygamberleri ancak rahmetimizin müjdecileri, ve azabımızın habercileri olmak üzere göndeririz, onun için kim iyman edib salah yolunu tutarsa onlara korku yoktur ve mahzun olacaklar onlar değildir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz elçileri sadece müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim inanır ve uslanırsa onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

 • Gültekin Onan

  Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp korkutucular olmaktan başka (bir nedenle) göndermiyoruz. Şu halde kim inanırsa ve (davranışlarını) düzeltirse, artık onlar için korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz peygamberleri rahmetimizin müjdecileri ve azabımızın habercileri olmakdan başka (hal ve sıfatlarla) göndermeyiz. O halde kim iman eder ve (kendini) düzeltirse onların üzerine hiç bir korku yokdur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.

 • İbni Kesir

  Biz, peygamberleri ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Öyleyse her kim ki inanır ve ıslah ederse; artık onlar için korku yoktur. Ve onlar üzülecek de değillerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Biz, elçileri yalnız müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman edip, halini düzeltirse, o kimselere bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz peygamberleri sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. O halde kim iman eder, kendisini ve işlerini düzeltirse onlara asla korku yoktur. Onlar hiçbir üzüntüye de maruz kalmayacaklardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Biz Rasulleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak irsal ediyoruz.. . Artık kimler iman eder ve (durumunu) düzeltirse, işte onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz elçileri, ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderiyoruz. Kim inanıp kendini düzeltirse, onlara bir korku yok, onlar üzülmeyecekler de.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz elçileri ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kim iman eder kendisini düzeltirse, onlara korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.

 • Progressive Muslims

  And We do not send the messengers except as bearers of good news and warners; whoever believes, and does good, then there is no fear for them nor will they grieve.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We send the emissaries only as bearers of glad tidings and warners; then whoso believes and makes right: no fear will be upon them, nor will they grieve.

 • Aisha Bewley

  We do not send the Messengers except to bring good news and to give warning. As for those who have iman and put things right, they will feel no fear and will know no sorrow.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We do not send the messengers except as deliverers of good news, as well as warners. Those who believe and reform have nothing to fear, nor will they grieve.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We do not send the messengers except as bearers of good news and warners; whoever believes, and does good, then there is no fear for them nor will they grieve.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We do not send the messengers except as bearers of good news and warners; whoever acknowledges, and reforms, then there is no fear for them nor will they grieve.