Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rabb'lerinin vechini dileyerek sabah akşam O'na yönelenleri uzaklaştırma. Onların hesabından sen, senin hesabından da onlar sorumlu değil. Eğer onları kendinden uzaklaştırırsan zalimlerden olursun!

وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَهُۜ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ
Ve la tatrudillezine yed'une rabbehum bil gadati vel aşiyyi yuridune vecheh, ma aleyke min hısabihim min şey'in ve ma min hısabike aleyhim min şey'in fe tatrudehum fe tekune minez zalimin.
#kelimeanlamkök
1ve la
2tetrudikovmaطرد
3ellezinekimseleri
4yed'uneyalvaranlarıدعو
5rabbehumRablerineربب
6bil-gadatisabahغدو
7vel'aşiyyive akşamعشو
8yuriduneisteyerekرود
9vechehuO'nun rızasınıوجه
10mayoktur
11aleykesana
12min-ndan
13hisabihimonların hesabı-حسب
14minhiçbir
15şey'inşey (sorumluluk)شيا
16ve mave yoktur
17min-dan
18hisabikesenin hesabın-حسب
19aleyhimonlara
20minhiçbir
21şey'inşey (sorumluk)شيا
22fetetrudehumonları kovup daطرد
23fetekuneolasınكون
24mine-den
25z-zaliminezalimler-ظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Rabblerinin rızasını isteyerek sabahakşam O'na yalvaranları yanından kovma! Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara herhangi bir sorumluluk yoktur ki, onları kovup da zalimlerden olasın.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O'nun rızasını isteyerek Rablerine sabah akşam dua edenleri kovma! Onların hesabından sana herhangi bir şey (sorumluluk), senin hesabından da onlara herhangi bir şey (sorumluluk) yoktur ki onları kovup da zalimlerden olasın.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sabah akşam Efendi'lerine yalvarıp sadece O'nun hoşnutluğunu arzulayanları kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değil. Onları kovarsan zalim olursun.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Rabb'lerinin vechini dileyerek sabah akşam O'na yönelenleri uzaklaştırma. Onların hesabından sen, senin hesabından da onlar sorumlu değil. Eğer onları kendinden uzaklaştırırsan zalimlerden olursun!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sabah, akşam dua edip Rablerinin yüz göstermesini isteyenleri uzaklaştırma. Onların hesabı senden sorulmaz. Senin hesabın da onlardan sorulmaz. Onları uzaklaştırırsan yanlış yapanlardan olursun.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Efendilerinin hoşnutluğunu dileyerek, sabah ve akşam O'na yakarışlarda bulunanları kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından da onların üzerine bir şey yoktur. Onları kovarsan, haksızlık yapanlar arasında olursun.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve Rablerinin rızası uğruna sabah akşam O'na kulluk eden (hiç) kimseyi huzurundan kovma! Ne onların yaptıkları şeyden dolayı sen hesaba çekilirsin, ne de senin yaptıklarından dolayı onlar hesaba çekilirler. Sözün özü: onları kovarsan zalimlerden olursun.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sabah akşam, yüzünü isteyerek Rablerine yalvarıp yakaranları kovma! Onların hesabından bir şey sana ait olmadığı gibi, senin hesabından bir şey de onlara ait değildir. O halde onları kovarsan zalimlerden olursun.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sabah akşam -O'nun yüzünü (rızasını) dileyerek- Rablerine dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerinde birşey (yükümlülük), senin hesabından da bir şey (yükümlülük) yoktur ki onları kovman gereksin. Yoksa zalimlerden olursun.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Rablerinin rızasını isteyerek, sabah-akşam O'na dua edenleri yanından kovayım deme! Sen onların hesabından sorumlu değilsin, onlar da senin hesabından sorumlu değildirler ki, biçareleri kovup da zalimlerden olasın.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O halde, Rablerinizin rızasını isteyerek sabah akşam Ona yalvaranları(n hiç birini) yanından kovma. Sen onlardan hiçbir şekilde sorumlu değilsin -tıpkı onların da hiçbir şekilde senden sorumlu olmadıkları gibi- bu nedenle onları kovma hakkına sahip değilsin: yoksa zalimlerden olurdun.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Rab'lerinin rızasını isteyerek sabah akşam O'na dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok, senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve öyle rablarının cemalini istiyerek sabah, akşam ona dua edenleri yanından koğayım deme, sana onların hisabından bir şey yok, senin hisabından da onlara bir şey yok ki biçareleri koğub da zalimlerden olacaksın

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek, O'na yalvaranları kovma. Onların hesabından sana bir sorumluluk, senin hesabından da onlara bir sorumluluk yok ki, onları kovup da zalimlerden olasın!

 • Gültekin Onan

  Sabah akşam -O'nun yüzünü (rızasını)- dileyerek rablerine dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerinde birşey (yükümlülük), senin hesabından da birşey (yükümlülük) yoktur ki onları kovman gereksin. Yoksa zalimlerden olursun.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sabah, akşam Rablerine, sırf Onun cemalini dileyerek, düa edenleri (huzurundan) koğma. Onların (kafirlerin) hesabından hiç bir şey sana, senin hesabından hiç bir şey de onlara aid değildir. Onları (fakirleri) koğarsın (amma) zaalimlerden olursun.

 • İbni Kesir

  Sabah, akşam Rabblarına, rızasını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından sana bir şey yoktur, senin hesabından onlara bir şey yoktur ki onları kovasın da zalimlerden olasın.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hoşnutluğunu isteyerek sabah akşam Rab'lerine dua edenleri kovma. Onların hesabından sana bir şey ve senin hesabından onlara bir şey yoktur ki onları kovup da zalimlerden olasın.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sabah akşam Rab'lerine, sırf O'nun cemaline ve rızasına müştak olarak niyaz edenleri yanından kovma. Ne sen onlardan, ne de onlar senden sorumlu değilsiniz ki onları kovup da zalimlerden olasın.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "HU"nun vechini dileyerek, sabah akşam Rablerine dua edenleri yanından uzaklaştırma.. . Onların yaptıklarının sonucundan sana bir sorumluluk düşmediği gibi, senin yaptıklarının sonucundan da onlara bir şey düşmez ki onları uzaklaştırasın. . . (Bunu yaparsan) o takdirde zulmetmiş olursun.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sabah akşam Rab'lerine yalvarıp sadece O'nun hoşnutluğunu arzulayanları kovma. Onların hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değil. Onları kovarsan zalim olursun.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rabb'lerinin vechini dileyerek sabah akşam O'na yönelenleri uzaklaştırma. Onların hesabından sen, senin hesabından da onlar sorumlu değil. Eğer onları kendinden uzaklaştırırsan zalimlerden olursun!

 • Progressive Muslims

  And do not turn away those who call on their Lord morning and evening seeking His presence; you are not responsible for their judgment, nor are they responsible for your judgment; if you turn them away, then you will be of the wicked.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And drive thou not away those who call to their Lord morning and evening, seeking His face — not upon thee is anything of their account, and nothing of thy account is upon them — for thou shouldst drive them away, and be of the wrongdoers.

 • Aisha Bewley

  Do not chase away those who call on their Lord morning and evening, seeking His Face. Their reckoning is in no way your responsibility and your reckoning is in no way their responsibility. Indeed if you did chase them away, you would be among the wrongdoers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And do not dismiss those who implore their Lord day and night, devoting themselves to Him alone. You are not responsible for their reckoning, nor are they responsible for your reckoning. If you dismiss them, you will be a transgressor.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And do not turn away those who call on their Lord at dawn and dusk seeking His face; you are not responsible for their judgment, nor are they responsible for your judgment; if you turn them away, then you will be of the wicked.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Do not turn away those who call on their Lord at dawn and dusk seeking His presence; you are not responsible for their account, nor are they responsible for your account; if you turn them away, then you will be of the wicked.