Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi idrak etmiyorlar mı? Yeryüzünde size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Üzerlerine bol bol yağmur göndermiş ve yerlerde ırmaklar akıtmıştık. İşledikleri suçları nedeniyle kendilerini yok ettik. Onlardan sonra başka nesiller meydana getirdik.

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَٓاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراًۖ وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهِمْ فَاَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَاَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً اٰخَر۪ينَ
E lem yerev kem ehlekna min kablihim min karnin mekkennahum fil ardı ma lem numekkin lekum ve erselnes semae aleyhim midraren ve cealnal enhare tecri min tahtihim fe ehleknahum bi zunubihim ve enşe'na min ba'dihim karnen aharin.
#kelimeanlamkök
1elem
2yeravgörmediler miراي
3kemnicesini
4ehleknayok ettikهلك
5min
6kablihimonlardan önceقبل
7min-den
8karninnesiller-قرن
9mekkennahumonlara imkanlar vermiştikمكن
10fi
11l-erdiyeryüzündeارض
12mane varsa
13lem
14numekkinvermediğimiz imkanlarıمكن
15lekumsize
16ve erselnave boşaltmıştıkرسل
17s-semaegöğü deسمو
18aleyhimüzerlerine
19midraranbol bolدرر
20ve cealnave kılmıştıkجعل
21l-enharaırmaklarıنهر
22tecriakarجري
23min
24tehtihim(ayaklarının) altındanتحت
25feehleknahumfakat onları helak ettikهلك
26bizunubihimgünahlarından ötürüذنب
27ve enşe'nave yarattıkنشا
28min
29bea'dihimonların ardındanبعد
30karnenbir nesilقرن
31aharinebaşkaاخر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlardan önce nice nesilleri yok ettiğimizi görmezler mi? Size vermediğimiz bütün imkanları kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmurlar indirip evlerinin altından ırmaklar akıttığımız toplumları,günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller yarattık.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz bütün imkânları kendilerine verdiğimiz, üzerlerine göğü (yağmuru) bolca göndermiş, (evlerinin) altından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak etmiştik. Onları, günahları sebebiyle helak etmiş ve onların ardından başka nesiller yaratmıştık.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi görmüyorlar mı? Sizi yerleştirmediğimiz bir biçimde onları yeryüzüne yerleştirmiştik. Onları nimetlere boğmuş, ülkelerini ırmaklarla donatmıştık. Fakat günahlarından ötürü onları yok ettik ve onlardan sonra başka nesiller yetiştirdik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi idrak etmiyorlar mı? Yeryüzünde size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Üzerlerine bol bol yağmur göndermiş ve yerlerde ırmaklar akıtmıştık. İşledikleri suçları nedeniyle kendilerini yok ettik. Onlardan sonra başka nesiller meydana getirdik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Görmeleri gerekmez mi kendilerinden önce nice nesillerin etkisini ortadan kaldırdık? Bu dünyada size vermediğimiz imkanları onlara vermiş, üzerlerine bol yağmurlu bulutlar göndermiş, topraklarından akıp giden ırmaklar oluşturmuştuk. Sonra da günahlarından dolayı onların etkisini ortadan kaldırmış, arkalarından başka nesiller oluşturmuştuk.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kendilerinden önceki nice kuşakları yıkıma uğrattığımızı görmüyorlar mı? Onları, sizi yerleştirmediğimiz ölçülerde yeryüzünde yerleştirmiş, gökten sağanaklar yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Sonunda, suçları yüzünden onları yıkıma uğrattık; onların ardından, başka kuşaklar yarattık.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Görmezler mi kendilerinden önceki nice nesilleri helak ettiğimizi? Onları, sizi yerleştirmediğimiz verimli yurtlara yerleştirmiştik, üzerlerine semadan mütemadiyen rahmet göndermiştik, ayaklarının altından çağlayan ırmaklar var etmiştik. Ama sonunda onları günahlarından dolayı helak ettik ve onların yerine başka nesiller var ettik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kendilerinden önce nice yurt ve medeniyeti yerle bir ettiğimizi görmediler mi? Biz o yurtlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanları vermiş, üzerlerine gök bereketini bol bol indirmiş, nehirleri altlarından akar hale getirmiştik. Derken, onları kendi günahlarıyla helak ettik ve arkalarından başka bir nesil oluşturduk.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendilerinden önce nice nesilleri yıkıma uğrattığımızı görmüyorlar mı? Biz, sizi yerleşik kılmadığımız bir biçimde onları yeryüzünde (büyük bir güç ve servetle) yerleşik kıldık; gökten üzerlerine sağanak (bol yağmurlar) yağdırdık, nehirleri de altlarından akar yaptık. Ama günahları nedeniyle biz onları yıkıma uğrattık ve arkalarından başka nesiller (inşa edip) var ettik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Önlerinde kaç nesil, kendilerinden önce nice milletleri helak ettiğimizi görmediler mi? Bu yerde onlara, size vermediklerimizi vermiş, üzerlerine göğü bol bol bırakmış, ırmakları ayaklarının altından akar bir duruma getirmiştik. Öyle iken onları günahları yüzünden helak ettik ve arkalarından yeni bir nesil yarattık.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlardan önce nice nesilleri yok ettiğimizi görmezler mi? Yeryüzünde benzerini görmediğiniz (verimli) topraklardan bir toprak verdiğimiz ve üstlerine bolca semavi nimetler yağdırdığımız ve ayaklarının altından ırmaklar akıttığımız (o toplumları)? Biz onları günahlarından dolayı yok etmiş ve yerlerine başka insanlar geçirmiştik.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Görmediler mi önlerinde kaç karın helak ettik, bu yerde onlara size vermediklerimizi vermiştik ve üzerlerine Semayı bol bol salıvermiştik, ırmakları ayaklarının altından akar bir hale getirmiştik, öyle iken onları günahlarıyle helak ettik de arkalarından yeni bir karın olarak başkalarına neş'et verdik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Görmediler mi, onlardan önce nice nesiller yok ettik; hem onlara, yeryüzünde size vermediğimiz imkanları vermiştik ve göğü de üzerlerine bol bol boşaltmıştık ve ırmakları ayaklarının altından akar kılmıştık. Fakat günahlarından ötürü onları helak ettik ve onların ardından başka bir nesil yarattık.

 • Gültekin Onan

  Kendilerinden önce nice nesilleri yıkıma uğrattığımızı görmüyorlar mı? Biz, sizi yerleşik kılmadığımız bir biçimde onları yeryüzünde (büyük bir güç ve servetle) yerleşik kıldık; gökten üzerlerine sağanak yağdırdık, nehirleri altlarından akar yaptık. Ama günahları nedeniyle biz onları yıkıma uğrattık ve arkalarından başka nesiller (inşa edip) var ettik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz, kendilerinden evvel nice nesil (ler) i helak etdik, görmediler mi? (Ey Mekkeliler) biz onlara yer (yüzün) de size vermediğimiz (bütün) imkanları verdik, gökden üstlerine bol bol (yağmurlar) gönderdik, (evlerinin) altlarından akar ırmaklar yapdık da günahları yüzünden yine onları yok edib arkalarından başka nesil (ler) peyda etdik.

 • İbni Kesir

  Görmediler mi ki; Biz, onlardan önce nice nesilleri yok ettik. Biz, onları sizi yerleştirmediğimiz şekilde yer yüzüne yerleştirmiş, gökten bol yağmur yağdırmış ve altlarından ırmaklar akıtmıştık. Sonra onları günahlarından dolayı yok ettik. Ve aralarından başka bir nesil yetiştirdik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Oysa biz onlara size sağlamadığımız imkanları sağlamış ve onların üzerlerine gökten bol bol yağmurlar indirmiş, ayaklarının altından da ırmaklar akıtmıştık. Ne var ki onları günahları sebebiyle helak ettik, onlardan sonra başka nesiller var ettik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi görmediler mi? Biz onlara, size vermediğimiz imkanları vermiş, gökten üstlerine bol bol yağmur göndermiş, ayaklarının altından ırmaklar akıtmıştık. Fakat günahlarından ötürü onları imha ettik ve onların peşinden başka bir nesil yarattık.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Görmediler mi ki, onlardan önce nice nesilleri helak ettik.. . (Üstelik) onları, size vermediğimiz bir şekilde, yeryüzünün verimli topraklarına yerleştirmiş; semanın nimetlerini üzerlerine irsal etmiş ve nehirleri altlarından akar hale getirmiştik. . . (Hal böyle iken) onları suçlarından ötürü helak ettik! Onlardan sonra başka bir nesil inşa ettik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerinden önce nice nesilleri yok ettiğimizi görmüyorlar mı? Sizi yerleştirmediğimiz bir biçimde onları yeryüzüne yerleştirmiştik. Onları nimetlere boğmuş, ülkelerini ırmaklarla donatmıştık. Fakat günahlarından ötürü onları yok ettik ve onlardan sonra başka nesiller yetiştirdik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi idrak etmiyorlar mı? Yeryüzünde size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Üzerlerine bol bol yağmur göndermiş ve yerlerde ırmaklar akıtmıştık. İşledikleri suçları nedeniyle kendilerini yok ettik. Onlardan sonra başka nesiller meydana getirdik.

 • Progressive Muslims

  Did they not see how many generations We have destroyed before them We granted them dominance over the land more than what We granted you, and We sent the clouds to them abundantly, and We made rivers flow beneath them; then We destroyed them for their sins, and established after them a new generation.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Have they not considered how many a generation We destroyed before them? We established them in the earth as We have not established you, and We sent the sky upon them in abundant rains and made the rivers flow beneath them; then We destroyed them for their transgressions, and produced after them another generation.

 • Aisha Bewley

  Have they not seen how many generations We destroyed before them which We had established on the earth far more firmly than We have established you? We sent down heaven upon them in abundant rain and made rivers flow under them. But We destroyed them for their wrong actions and raised up further generations after them.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Have they not seen how many generations before them we have annihilated? We established them on earth more than we did for you, and we showered them with blessings, generously, and we provided them with flowing streams. We then annihilated them because of their sins, and we substituted another generation in their place.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Did they not see how many generations We have destroyed before them? We granted them dominance over the land more than what We granted you, and We sent the sky to them abundantly, and We made rivers flow beneath them; then, We destroyed them for their sins, and established after them a new generation.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did they not see how many generations We have destroyed before them? We granted them dominance over the land more than what We granted you, We sent the clouds to them abundantly, and We made rivers flow beneath them; then We destroyed them for their sins, and established after them a new generation.