Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Biz, sana kağıt üzerine yazılı bir metin indirmiş olsaydık da onlar da ona elleriyle dokunsalardı yine de Kafirler "Bu, ancak apaçık bir sihirdir." derlerdi.

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً ف۪ي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِاَيْد۪يهِمْ لَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُٓوا اِنْ هٰذَٓا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌ
Ve lev nezzelna aleyke kitaben fi kırtasin fe le mesuhu bi eydihim le kalelezine keferu in haza illa sihrun mubin.
#kelimeanlamkök
1velevve eğer
2nezzelnaindirmiş olsaydıkنزل
3aleykesana
4kitabenbir Kitapكتب
5fi
6kirtasinkağıt üzerine yazılıقرطس
7fe lemesuhuonu tutsalardıلمس
8bieydihimelleriyleيدي
9lekaleyine derlerdiقول
10ellezinekimseler
11keferuinkar eden(ler)كفر
12in
13hazabu
14illaancak
15sihrunbir büyüdürسحر
16mubinunapaçıkبين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Eğer sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik de onlar elleriyle ona dokunmuş olsalardı, yine de o inkara batmış olanlar, "Bu, apaçık büyüden başka bir şey değildir" derlerdi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sana kâğıda (yazılmış) bir kitap indirseydik de onlar ona elleriyle dokunmuş olsalardı, kâfir olanlar "Bu, apaçık büyüden başka bir şey değildir!" derlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sana kağıt üzerine yazılı bir kitap indirseydik ve elleriyle dokunsalardı bile, inkarcılar, "Bu ancak apaçık bir büyüdür" diyeceklerdi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Biz, sana kağıt üzerine yazılı bir metin indirmiş olsaydık da onlar da ona elleriyle dokunsalardı yine de Kafirler "Bu, ancak apaçık bir sihirdir." derlerdi.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sana kağıda yazılı bir kitabı parça parça indirsek, ellerine dahi alsalar, onu görmezlikten gelenler kesinlikle şöyle diyeceklerdir: "Bu açık bir büyüden başka bir şey değildir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Eğer Kitap'ı, kağıda yazılmış olarak sana indirsek, elleriyle de Ona dokunsalar, nankörlük edenler, kesinlikle, şöyle derler: "Aslında, apaçık bir büyüden başka bir şey değil bu!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Eğer sana yazılı bir metin indirseydik ve ona elleriyle dokunmuş olsalardı dahi, inkarda direnenler ısrarla derlerdi ki: "Bu apaçık bir sihirden başka şey değildir!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer biz sana parşömen üzerine yazılı bir kitap göndermiş olsaydık, onlar da ona elleriyle dokunmuş olsalardı, o küfre batmışlar, hiç kuşkusuz şöyle deyivereceklerdi: "Bu, apaçık bir büyüden başka şey değildir."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz Kitabı üzerine yazılı bir kağıtta göndersek ve onlar elleriyle dokunsalar bile, inkar edenler, tartışmasız: "Bu apaçık bir büyüden başkası değildir" derler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik, onlar da onu elleriyle yoklasaydılar, muhakkak o küfürlerinde inat edenler yine "Bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir." diyeceklerdi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama Biz, sana, (ey peygamber,) yazılı bir metin göndermiş olsaydık ve ona kendi elleriyle dokunmuş olsalardı bile hakikati inkara şartlanmış olanlar, kesinlikle, "Bu aldatmacadan başka bir şey değil!" derlerdi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Ey Muhammed!) Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, "Bu, apaçık büyüden başka bir şey değildir" diyeceklerdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sana kağıt üzerinde yazılmış olarak bir kitab indirseydik de onu elleriyle yoklasaydılar her halde o küfürlerinde ınad edenler yine diyeceklerdi ki "bu apaçık bir sihirden başka bir şey değil"

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer sana kağıt üzerine yazılı bir Kitap indirmiş olsaydık da onu elleriyle tutsalardı, yine inkar edenler, "Bu, apaçık bir büyüden başka bir şey değildir!" derlerdi.

 • Gültekin Onan

  Biz kitabı üzerine yazılı bir kağıtta göndersek ve onlar elleriyle dokunsalar bile, küfredenler tartışmasız: "Bu apaçık bir büyüden başkası değildir" derler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Habibim) eğer sana kağıd içinde (yazılı) bir kitab göndermiş olsaydık da kendileri de elleriyle onu tutmuş bulunsalardı o küfredenler yine behemehal: "Bu, apaçık bir büyüden başkası değildir" derlerdi.

 • İbni Kesir

  Eğer sana kağıt içinde bir kitab indirmiş olsaydık da elleriyle ona dokunsalardı; yine de küfretmiş olanlar derlerdi ki: Bu, apaçık büyüden başkası değildir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sana, kağıtta yazılı bir kitap indirmiş olsaydık, onlar da o kitaba elleriyle dokunsalardı yine de kafir olanlar: "Bu yalnızca bir sihirdir" derlerdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer sana kağıda yazılı olarak bir kitap indirmiş olsaydık, kendileri de elleriyle onu tutmuş bulunsalardı o kafirliklerinde inad eder, yine de: "Bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil!" derlerdi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Biz sana kağıtta (yazılı) bir bilgi indirmiş olsaydık da, ona elleriyle dokunmuş olsalardı; o hakikat bilgisini inkar edenler elbette yine de: "Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir" derlerdi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sana kağıt üzerine yazılı bir kitap indirseydik ve elleriyle dokunsalardı bile, inkarcılar, 'Bu ancak apaçık bir büyüdür,' diyeceklerdi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Biz, sana kağıt üzerine yazılı bir metin indirmiş olsaydık da; onlar da ona elleriyle dokunsalardı yine de gerçeği yalanlayan nankörler, "Bu, ancak apaçık bir sihirdir." derlerdi.*

 • Progressive Muslims

  And if We had sent down to you a scripture already written on paper, and they touched it with their own hands, then those who have rejected would Say: "This is but clear magic!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And had We sent down upon thee a Writ upon parchment, then they had touched it with their hands, those who ignore warning would have said: “This is only obvious sorcery.”

 • Aisha Bewley

  Even if We were to send down a book to you on parchment pages and they were actually to touch it with their own hands, those who are kafir would still say, ‘This is nothing but downright magic. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Even if we sent down to them a physical book, written on paper, and they touched it with their hands, those who disbelieved would have said, "This is no more than clever magic."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if We had sent down to you a book already written on paper, and they touched it with their own hands, then those who have rejected would say: "This is but clear magic!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If We had sent down to you a book already written on paper, and they touched it with their own hands, then those who have rejected would say, "This is but clear magic!"