Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gökleri ve yeri hakikat ile yaratan O'dur. O gün, "Ol!" der o da oluverir. O'nun sözü haktır. Sura üfleneceği gün mülk O'nundur. Gaybı da görüneni de bilendir. O, En İyi Hüküm Veren'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّۜ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُۜ قَوْلُهُ الْحَقُّۜ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِۜ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِۜ وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرُ
Ve huvellezi halakas semavati vel arda bil hakk, ve yevme yekulu kun fe yekun, kavluhul hakk, ve lehul mulku yevme yunfehu fis sur, alimul gaybi veş şehadeh, ve huvel hakimul habir.
#kelimeanlamkök
1ve huveO'dur
2llezio ki
3halekayarattıخلق
4s-semavatigökleriسمو
5vel'erdeve yeriارض
6bil-hakkihak (ve hikmet) ileحقق
7ve yevmeve günيوم
8yekuludediğiقول
9kunOl!كون
10fe yekunuoluverirكون
11kavluhusözüقول
12l-hakkuhaktırحقق
13velehuO'nundur
14l-mulkumülkملك
15yevmegünيوم
16yunfehuüfleneceğiنفخ
17fi
18s-suriSur'aصور
19aalimubilendirعلم
20l-gaybigizliyiغيب
21ve şşehadetive açığıشهد
22ve huveO
23l-hakimuhükümdardırحكم
24l-habiruherşeyi haber alandırخبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O, gökleri ve yeri bir amaç uğruna yaratandır. "Ol" dediği gün her şey oluşmaya başlar. O'nun sözü gerçektir. Sur'a üflendiği gün de hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve aşikar olanı bilendir. O, tam hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O, gökleri ve yeri bir amaç ile yaratandır. ‘Ol!' dediği gün (her şey) hemen olmaya başlar. O'nun sözü gerçektir. Sûr'a üflenecek gün de otorite yalnızca O'na aittir. Gaybı (bilinemeyeni, görünmeyeni) de görüneni de bilendir. O, doğru hüküm verendir, haberdardır."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O'dur gökleri ve yeri yaratan. "Ol" dediği gün hemen oluverir. Sözü mutlak doğrudur. Boruya üfürüldüğü gün egemenlik tümüyle O'nundur. Gizliyi ve açığı Bilendir. Bilgedir, her şeyden Haberdardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gökleri ve yeri hakikat ile yaratan O'dur. O gün, "Ol!" der o da oluverir. O'nun sözü haktır. Sura üfleneceği gün mülk O'nundur. Gaybı da görüneni de bilendir. O, En İyi Hüküm Veren'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Gökleri ve yeri gerçek varlıklar olarak yaratan O'dur. "Oluş" diyeceği gün, her şey oluşur. O'nun sözü gerçektir. Sura üfleneceği gün yetki yalnız O'nundur. Görülmeyeni de görüleni de bilir. Doğru kararlar veren, her şeyin iç yüzünü bilen O'dur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O, gökleri ve yeryüzünü gerçek olarak yaratmıştır. O'nun, "Ol!" dediği gün; olur. O'nun buyruğu gerçektir. Çünkü boruya üflendiği gün, yönetim, O'na özgüdür. Gizli gerçekleri ve görünenleri Bilendir. Ve O, Bilgelik ve Adaletle Yönetendir; Haberlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Zira gökleri ve yeri gerçek bir amaca mebni olarak yaratan O'dur. O ne vakit "Var ol!" derse, (varlık) hemen varoluş sürecine girer: O'nun sözü (sanal değil) tahakkuk eden bir gerçekliktir. Ve Sur çalındığında, otorite yalnızca O'na ait olacaktır. O gerçekliğin algılanamayan kısmını da, algı kapsamana giren kısmını da bilendir: O her hükmünde tam isabet edendir, her şeyden haberdar olandır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gökleri ve yeri hak olarak yaratan da O'dur. "Ol!" dediği gün, hemen oluverir. Sözü haktır O'nun. Sura üfleneceği gün de mülk ve yönetim O'nundur. Alim'dir, görünmeyeni de görüneni de bilen O'dur. O'dur Hakim, O'dur Habir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. O'nun "ol" dediği gün (her şey) oluverir, O'nun sözü haktır. Sur'a üfürüldüğü gün, mülk O'nundur. O, gaybı ve müşahede edilebileni bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Gökleri ve yeri yerli yerince yaratan O! "Ol!" diyeceği gün, o da oluverir. O'nun sözü haktır. Sura üfleneceği gün de mülk O'nundur. Görülmeyeni de, görüleni de bilen, hikmet sahibi O'dur. Herşeyden haberdar da O'dur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Odur gökleri ve yeri (deruni) bir hakikate göre yaratmış olan. O ne zaman "Ol!" dese emri derhal yerine gelir; ve (mahşer) borusu çalındığı Gün hükümranlık yine Onun olacaktır. O, yaratılmışların idraklerini aşan şeyleri de, onların duyuları veya akılları ile kavrayabileceklerini de bilir: yalnızca Odur gerçek hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın "ol" deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. O'nun sözü gerçektir. Sur'a üflendiği gün de mülk (hükümranlık) O'nundur. Gaybı da, görülen alemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve o Gökleri, Yeri yaradan hakkıyle o, hem ol! diyeceği gün o da oluverir. Hak onun dediği, Sur üfürüleceği gün de mülk onun, hem gaybe alim hem şehadete, hakim odur, habir o

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Gökleri ve yeri hak (ve hikmet) ile yaratan O'dur. "Ol!" dediği gün, oluverir. Sözü haktır. Sur'a üfleneceği gün de, mülk O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir. O, hükümdardır, herşeyi haber alandır.

 • Gültekin Onan

  O gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. O'nun "ol" dediği gün (her şey) oluverir. O'nun sözü haktır. Sur'a üfürüldüğü gün, mülk O'nundur. O, gaybı ve müşahade edilebileni bilendir. O hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, gökleri ve yeri hak (ve hikmet) le yaratandır. Onun "ol" diyeceği gün (her şey) oluverir. Sözü hakdır. "Suur" üfürüleceği gün de mülk Onun. Görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O, yegane hikmet saahibi, (her şeyden) hakkıyle haberdar olandır.

 • İbni Kesir

  O'dur, gökleri ve yeri hak ile yaratan. O'nun; ol, dediği gün; hemen olur. O'nun sözü haktır. Sur'a üfleneceği gün de mülk O'nundur. Görülmeyeni de, görüleni de bilir. Ve O; Hakim'dir, Habir'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Gökleri ve yeri hak ile yaratan O'dur. "Ol!" dediği gün oluverir; sözü haktır; sura üflendiği gün de hakimiyet O'nundur. Gizliyi de görüneni de bilendir. Hakim olan haberdar olan O'dur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gökleri ve yeri hak ve hikmet'le yaratan O'dur. O "ol" dediği zaman her şey oluverir. Sözü haktır. Sura üfleneceği gün de hakimiyet O'nundur. Görünmeyeni de, görüneni de, olmuşu da, olacağı da O bilir. O, hakim ve habirdir (tam hüküm ve hikmet sahibi ve her şeyden hakkıyla haberdardır).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "HU" ki, semalar ve arzı Hak olarak yaratmıştır.. . Ne zaman "Ol" dese hemen oluverir. . . Hak, O'nun sözüdür! Sur'a üflendiği (bedene veya sisteme - olay içten dışadır) süreçte, mülk O'nundur! Gaybı ve şehadeti bilendir. . . "HU"dur; Hakiym, Habiyr.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O'dur gökleri ve yeri yaratan. 'Ol,' dediği gün hemen oluverir. Sözü mutlak doğrudur. Boruya üfürüldüğü gün egemenlik tümüyle O'nundur. Gizliyi ve açığı Bilendir. Bilgedir, herşeyden Haberdardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gökleri ve yeri hakk ile yaratan O'dur. O gün, "ol" der o da oluverir. O'nun sözü haktır. Sura üfleneceği gün mülk O'nundur. Gaybı da, görüneni de bilendir. O, En İyi Hüküm Veren'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

 • Progressive Muslims

  And He is the One who created the heavens and the Earth with truth, and the day He says: "Be," then it is! His saying is truth; and to Him is the sovereignty, the Day the trumpet is blown. Knower of the unseen and the seen; He is the Wise, the Expert.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And He it is that created the heavens and the earth in truth. And the day He says: “Be thou,” then it is. His word is the truth. And to Him belongs the dominion the day the Trumpet is blown — the Knower of the Unseen and the Seen — and He is the Wise, the Aware.

 • Aisha Bewley

  His speech is Truth. The Kingdom will be His on the Day the Trumpet is blown, the Knower of the Unseen and the Visible. He is the All-Wise, the All-Aware.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He is the One who created the heavens and the earth, truthfully. Whenever He says, "Be," it is. His word is the absolute truth. All sovereignty belongs to Him the day the horn is blown. Knower of all secrets and declarations, He is the Most Wise, the Cognizant.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And He is the One who has created the heavens and the earth with the truth, and the day He says: "Be," then it is! His saying is truth; and to Him is the sovereignty the Day the horn is blown. Knower of the unseen and the seen; He is the Wise, the Expert.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He is the One who created the heavens and the earth with truth, and the day He says: "Be," then it is! His saying is truth; and to Him is the sovereignty, the day the trumpet is blown. Knower of the unseen and the seen; He is the Wise, the Ever-aware.