Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sonra Ay'ın ortaya çıkışını görünce, "Rabb'im budur." dedi. Ay kaybolunca, "Eğer Rabb'im bana doğru yolu göstermemiş olsaydı sapkın olan halktan olurdum!" dedi.

فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هٰذَا رَبّ۪يۚ فَلَمَّٓا اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِن۪ي رَبّ۪ي لَاَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّٓالّ۪ينَ
Fe lemma reel kamere bazigan kale haza rabbi, fe lemma efele kale le in lem yehdini rabbi le ekunenne minel kavmid dallin.
#kelimeanlamkök
1felemmane zaman ki
2raagördüğündeراي
3l-kameraAy'ıقمر
4bazigandoğarkenبزغ
5kaledediقول
6hazabudur
7rabbiRabbimربب
8felemmane zaman ki
9efele(o da) batıncaافل
10kaledediقول
11leineğer
12lem
13yehdinibana doğru yolu göstermeseydiهدي
14rabbiRabbimربب
15leekunenneelbette olurdumكون
16mine-tan
17l-kavmitopluluk-قوم
18d-dallinesapıtanضلل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ayı doğarken görünce: "Budur rabbim" dedi. O da batınca, "Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapan topluluktan olurdum" dedi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ayı doğarken görünce "Bu (muymuş) benim rabbim!" demişti. O da batınca, "Rabbim bana doğru yolu göstermemiş olsaydı elbette sapkın topluluktan olur(d)um." demişti.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ay'ı doğarken görünce, "Budur benim Efendim!" dedi. Batınca da, "Efendim bana doğru yolu göstermezse sapıtanlardan olurum" dedi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sonra Ay'ın ortaya çıkışını görünce, "Rabb'im budur." dedi. Ay kaybolunca, "Eğer Rabb'im bana doğru yolu göstermemiş olsaydı sapkın olan halktan olurdum!" dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ayı, ışıklarını saçarken gördü, "Benim rabbim (beni yöneten işte) budur" dedi. Onun ışığı da kaybolunca "Rabbim doğruyu göstermezse gerçekten ben de bu sapıtmış topluluktan biri olacağım" dedi.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ay doğarken gördüğünde; "Benim Efendim, işte bu!" dedi. Fakat görünmez olunca, şöyle dedi: "Efendim, beni doğru yola yönlendirmezse, kesinlikle sapkınlar toplumundan olurum!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sonra aynı doğuşunu görünce "İşte Rabbim bu!" dedi. Fakat o da batınca dedi ki: "Doğrusu eğer Rabbim beni doğru yola iletmeseydi, ben de kesinlikle sapıtan kimselerden olurdum!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ay'ı doğar halde görünce, "Rabbim bu!" dedi. O batınca da şöyle konuştu: "Eğer Rabbim bana kılavuzluk etmeseydi sapıtan topluluktan olurdum."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ardından ay'ı, (etrafa aydınlık saçarak) doğar görünce: "Bu benim rabbim" demiş, fakat o da kayboluverince: "Andolsun" demişti, "Eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ay'ı doğarken görünce: "Bu imiş Rabbim!" dedi. Batınca da: "Yemin ederim ki, Rabbim bana doğru yolu göstermemiş olsaydı, muhakkak ki, şu şaşkın topluluktan biri olacakmışım." dedi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Sonra, ayın doğduğunu görünce, "İşte benim Rabbim bu!" dedi. Ama ay da batınca, "Gerçekten, eğer Rabbim beni doğru yola iletmezse ben kesinlikle sapkınlığa düşmüş kimselerden olurdum!" dedi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ay'ı doğarken görünce de, "İşte Rabbim!" dedi. Ay da batınca, "Andolsun ki, Rabbim bana doğru yolu göstermezse, mutlaka ben de sapıklardan olurum" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  vaktaki ay doğmak üzere iken gördü "bu imiş rabbım" dedi, derken batınca "kasem ederim ki, dedi, rabbım beni hidayetine mazhar etmese idi muhakkak şu şaşkın kavmden olacakmışım"

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ay'ı doğarken görünce: "Budur Rabbim" dedi. O da batınca: "Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, elbette sapan topluluktan olurdum." dedi.

 • Gültekin Onan

  Ardından ayı doğar görünce: "Bu benim rabbim" demiş, fakat o da kayboluverince: "Andolsun" demişti "Eğer rabbim beni doğru yola erdirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sonra ayı doğar halde görünce de: "Bu mu benim Rabbim?!" demiş, fakat o da batıb gidince: "Andolsun, demişdi, eğer Rabbim bana hidayet etmemiş olsaymış muhakkak sapanlar güruhundan olacakmışım".

 • İbni Kesir

  Sonra ayı doğarken görünce: Bu mu benim Rabbım? demiş. O da batınca: Eğer Rabbım beni hidayete erdirmeseydi; muhakkak sapanlar güruhundan olurdum, demişti.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ay'ı doğarken görünce: -Bu, Rabbim, demişti. Fakat, o da batınca: -Rabbim beni doğru yola iletmezse, muhakkak sapıklığa düşmüş kimselerden olacağım, demişti.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sonra ayı, dolunay halinde doğmuş vaziyette görünce "(İddianıza göre) Rabbim budur!" dedi. Sonra o da batınca: "Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi, mutlaka sapmışlardan olurdum!" dedi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ay'ı (duygusallık kaynağı oluşu itibarıyla benliğini) doğarken gördü.. . "İşte bu Rabbim" dedi. . . Batınca şöyle dedi: "Yemin olsun ki eğer Rabbim bana hidayet etmemiş olsaydı, elbette sapmışlar topluluğundan olurdum. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ay'ı doğarken görünce, 'Budur benim Rabbim!,' dedi. Batınca da, 'Rabbim bana doğru yolu göstermezse sapıtanlardan olurum,' dedi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sonra Ay'ın ortaya çıkışını görünce, "Rabb'im budur." dedi. Ay kaybolunca, "Eğer Rabb'im bana hidayet* etmemiş olsaydı sapkın olan halktan olurdum!" dedi.

 • Progressive Muslims

  So when he saw the moon rising, he said: "This is my Lord. " But when it disappeared he said: "If my Lord will not guide me, then I will be amongst the wicked people!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then when he saw the moon rising he said: “This is my Lord.” Then when it set he said: “If my Lord guide me not, I will be of the people who stray.”

 • Aisha Bewley

  Then when he saw the moon come up he said, ‘This is my Lord!’ Then when it set he said, ‘If my Lord does not guide me, I will be one of the misguided people. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When he saw the moon rising, he said, "Maybe this is my Lord!" When it disappeared, he said, "Unless my Lord guides me, I will be with the strayers."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So when he saw the moon rising, he said: "This is my Lord." But when it disappeared he said: "If my Lord does not guide me, then I will be among the wicked people!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So when he saw the moon rising, he said, "This is my Lord." But when it disappeared he said, "If my Lord will not guide me, then I will be amongst the wicked people!"