Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, Cehennem'in uğultusunu bile duymazlar. Ve onlar canlarının istediği şeylerin içinde sürekli kalacaklardır.

لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَاۚ وَهُمْ ف۪ي مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَۚ
La yesme'une hasiseha, ve hum fi meştehet enfusuhum halidun.
#kelimeanlamkök
1la
2yesmeuneduymazlarسمع
3hasisehaonun uğultusunuحسس
4ve humve onlar
5fiiçinde
6ma
7ştehetçektiği (ni'metler)شهو
8enfusuhumcanlarınınنفس
9haliduneebedi kalırlarخلد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar, cehennemin uğultusunu duymazlar; gönüllerinin dilediği nimetler içinde çok uzun süreli kalırlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onun (cehennemin) uğultusunu bile duymayacaklardır; onlar canlarının istediği (nimetler) içinde ebedî kalıcıdır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onun uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği şeyler içinde ebedi kalırlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, Cehennem'in uğultusunu bile duymazlar. Ve onlar canlarının istediği şeylerin içinde sürekli kalacaklardır.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Cehennemin hışırtısını bile duymayacak, onlar da canlarının çektiği nimetler içinde ölümsüzleşeceklerdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Uğultusunu duymazlar ve canlarının istediği şeylerle sürekli içerisinde kalırlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar oranın uğultusunu bile duymayacaklar. Ve onlar canlarının çektiği şeyler arasında kalıcı bir hayat sürecekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onun uğultusunu duymazlar. Onlar, gönüllerinin istediği şeyler içinde sürekli yaşayacaklardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onun uğultusunu bile duymazlar. Onlar nefislerinin arzuladığı (sayısız nimet) içinde ebedi kalıcıdırlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onun uğultusunu bile duymazlar. Bunlar canlarının istediği şeyler içinde sonsuza dek kalacaklardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  onlar (cehennemin) soluğunu (bile) işitmeyecekler ve canlarının arzu edegeldiği şeyler arasında sonsuza kadar yaşayıp gidecekler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  ve bunlar canlarının istediğinde muhalled kalacaklardır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onun uğultusunu duymazlar. Ve canlarının çektiği (ni'metler) içinde ebedi kalırlar.

 • Gültekin Onan

  Onun uğultusunu bile duymazlar. Onlar nefislerinin arzuladığı (sayısız nimet) içinde ebedi kalıcıdırlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bunlar gönüllerinin dilediği (ni'metler) içinde ebedi (yaşamlarken onun (cehennemin) gizli sesini bile duymazlar.

 • İbni Kesir

  Onun uğultusunu duymazlar. Canlarının istediği şeyler içinde temelli kalırlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onun uğultusunu duymazlar. Canlarının arzu ettiği şeyler içinde ebedi kalırlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar cehennemin hışırtısını bile işitmeyecek, canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onun (cehennemin) gümbürtüsünü işitmezler.. . Nefslerinin arzu ettiği her şey içinde sonsuza dek yaşarlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onun uğultusunu işitmezler. Canlarının istediği şeyler içinde ebedi kalırlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, Cehennem'in uğultusunu bile duymazlar. Ve onlar canlarının istediği şeylerin içinde sürekli kalacaklardır.*

 • Progressive Muslims

  They shall not hear the slightest sound from it, and they will be in what their soul desires abiding therein.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They hear not a whisper thereof; and they in what their souls desired abide eternally.

 • Aisha Bewley

  They will not hear the slightest hint of it and they will remain there timelessly, for ever, among everything their selves desire.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They will not hear its hissing. They will enjoy an abode where they can get everything they desire, forever.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Theyshall not hear the slightest sound from it, and they will be in what their soul desires abiding therein.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They shall not hear the slightest sound from it, and they will be in what their person desires abiding therein.