Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim izzet istiyorsa, bilsin ki izzet tamamen Allah'a aittir. Temiz sözler O'na yükselir. Düzgün iş onu yükseltir. Kötülük planı yapanlar için, şiddetli bir azap vardır. Kurdukları düzenler boşa gidecektir.

مَنْ كَانَ يُر۪يدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَم۪يعاًۜ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِـحُ يَرْفَعُهُۜ وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّـَٔاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌۜ وَمَكْرُ اُو۬لٰٓئِكَ هُوَ يَبُورُ
Men kane yuridul izzete fe lillahil izzetu cemia, ileyhi yes'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfeuh, vellezine yemkurunes seyyiati lehum azabun şedid, ve mekru ulaike huve yebur.
#kelimeanlamkök
1menkim
2kaneiseكون
3yuriduistiyorرود
4l-izzeteşerefعزز
5felillahiAllah'ındır
6l-izzetuşerefعزز
7cemiantamamenجمع
8ileyhiO'na
9yes'aduçıkarصعد
10l-kelimusözكلم
11t-tayyibugüzelطيب
12vel'ameluve amelعمل
13s-salihuiyiصلح
14yerfeuhuonu yükseltirرفع
15vellezine(gelince)
16yemkurunetuzak kuranlaraمكر
17s-seyyiatikötü şeyleriسوا
18lehumonlar için vardır
19azabunbir azabعذب
20şedidunçetinشدد
21ve mekruve tuzağıمكر
22ulaikeonların
23huveo
24yeburubozulacaktırبور
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kim şeref istiyorsa, bilsin ki, şerefin tamamı Allah'ındır. Güzel söz Allah'a yükselir. İyi amel de güzel sözü yüceltir. Kötülükleri planlayanlara şiddetli bir azap vardır. Bunların planları boşa çıkacaktır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kim itibar istiyorsa (bilsin ki) itibar, tamamen yalnızca Allah'a aittir.* Yalnızca iyi işin yükselttiği güzel sözler Allah'a yükselir.* Kötülüklerin tuzağını kuranlara şiddetli bir azap vardır. Onların tuzağı ise yok olup gider.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onuru arzulayanlar, bilsin ki tüm onur ALLAH'a aittir. Güzel söz O'na çıkar, iyi iş de O'nu yükseltir. Kötülük planlayanlar için çetin bir azap vardır ve onların planı başarısızlıkla sonuçlanacaktır.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kim izzet* istiyorsa, bilsin ki izzet tamamen Allah'a aittir. Temiz sözler* O'na yükselir. Düzgün iş* onu* yükseltir. Kötülük planı yapanlar için, şiddetli bir azap vardır. Kurdukları düzenler boşa gidecektir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kim güçlü olmak isterse bilsin ki, bütün güç Allah'ındır. Güzel sözler ona yükselir. O sözleri, yapılan iyi işler yükseltir*. Kötü oyun oynayanlar için de ağır bir azap vardır. Bunların oyunları boşa çıkacaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kim onur istiyorsa, onur, Allah'a özgüdür. Güzel sözler O'na yükselir; erdemli edimler onu yükseltir. Oysa kötülük tasarlayanlar; yaman bir ceza, işte onlar içindir. Zaten tasarladıkları boşa çıkacaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kim kalıcı şeref ve itibar arıyorsa, iyi bilsin ki bütün bir şeref ve itibarın kaynağı Allah'tır.O'na sadece güzel sözler yükselir, o sözleri yücelten ise imana uygun eylemlerdir. Gizliden gizliye çirkin entrikalar tasarlayanlara gelince: onları şiddetli bir azap beklemektedir; bu gibilerin tuzakları da hiçe çıkacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onur ve yücelik isteyen bilsin ki, onur ve yüceliğin tümü Allah'adır. Temiz ve güzel kelime O'na yükselir; hayra ve barışa yönelik amel de o kelimeyi yüceltir. Kötülükleri kuranlara/kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Ve böylelerinin tuzağı tarumar olur.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kim izzeti istiyorsa, artık bütün izzet Allah'ındır. Güzel söz O'na yükselir, salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tasarlayıp düzenleyenler ise; onlar için şiddetli biz azab vardır. Onların tasarladıkları 'boşa çıkıp bozulur'.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Her kim izzet istiyorsa, bilsin ki, izzet tamamıyla Allah'ındır. O'na hoş kelimeler yükselir, onu da salih amel yükseltir. Kötülükler kuranlara gelince, onlara şiddetli bir azap vardır ve onların tuzakları da hep tarumar (darmadağın) olur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Kudret ve ihtişam arayan kimse (bilsin ki) gerçek kudret ve ihtişam (yalnız) Allah'a aittir. Bütün güzel sözler O'na yükselir; bütün doğru ve yararlı işleri O yüceltir. Sinsi şekilde kötü fiiller tasarlayanlara gelince, onları şiddetli bir azap beklemektedir; ve onların bütün tertipleri de yok olup gitmeye mahkumdur.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak O'na yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her kim ızzet istiyorsa bilsin ki ızzet tamamiyle Allah'ındır, ona hoş kelimeler yükselir onu da ameli salih yükseltir, kötülükler kuranlara gelince onlara şiddetli bir azab vardır ve onların tuzakları hep tarumar olur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kim şeref istiyorsa (bilsin ki) şeref tamamen Allah'ındır, (onu başkasından değil, Allah'tan istesin). Güzel söz O'na çıkar, iyi amel onu yükseltir. Kötü şeyleri kuranlara gelince, onlar için çetin bir azab vardır. Ve onların tuzağı bozulacaktır.

 • Gültekin Onan

  Kim izzeti istiyorsa, artık bütün izzet Tanrı'nındır. Güzel söz O'na yükselir, salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tasarlayıp düzenleyenler ise, onlar için şiddetli bir azab vardır. Onların tasarladıkları 'boşa çıkıp bozulur'.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kim ululanmak hevesine düşerse (bilin ki) bütün ululuk Allahındır. Güzel kelimeler ancak Ona yükselir. Onu da iyi amel (ve hareket) yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar (a gelince): Onlar için çetin bir azab vardır. Onların (kurdukları) tuzağın bizzat kendisi mahvolur.

 • İbni Kesir

  Kim, izzet istiyorsa; izzet bütünüyle Allah'ındır. Güzel sözler O'na yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar için şiddetli bir azab vardır. Onların hilesi, boşa çıkar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kim, güç istiyorsa, bilsin ki bütün güç Allah'ındır. Güzel söz O'na çıkar, doğru ve iyi işler de O'na yükselir. Kötülükleri planlayanlar için şiddetli bir azap vardır. Onların planları boşa çıkacaktır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamiyle Allah'ındır. Güzel ve temiz sözler O'na yükselir. Amel-i salihi, güzel ve makbul işi de Allah yükseltir. Kötü işleri gizlice tasarlayıp kuranlara şiddetli azap vardır. Onların kurdukları bütün tuzaklar mahvolur.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kim izzet diliyorsa, (öncelikle bilsin ki) izzet tümüyle Allah'ındır (kendini Allah'tan ayrı birim kabullenende yaşadığı şirk hali nedeniyle izzet olmaz)! Güzel, temiz yaratılmışlar O'na ulaşır! İmanın gereği fiiller onu yükseltir.. . Kötülükleri mekr (hile) yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. . . Bunların mekri boşa çıkar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onuru arzulayanlar, bilsin ki tüm onur ALLAH'a aittir. Güzel söz O'na çıkar, iyi iş de onu yükseltir. Kötülük planlıyanlar için çetin bir azap vardır ve onların planı başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kim izzet* istiyorsa, bilsin ki izzet tamamen Allah'a aittir. Temiz sözler* O'na yükselir. Düzgün iş* onu* yükseltir. Kötülük planı yapanlar için, şiddetli bir azap vardır. Kurdukları düzenler boşa gidecektir.

 • Progressive Muslims

  Whosoever is seeking pride, then know that to God belongs all Pride. To Him ascend the good words, and they are exalted by the good deeds. And as for those who scheme evil, they will have a painful retribution, and their scheming will fail.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Whoso desires power and glory: power and glory belong to God altogether. To Him the good word ascends, and the righteous deed raises it; but those who plot evil deeds: they have a severe punishment; and the scheme of those, it will perish.

 • Aisha Bewley

  If anyone wants power, all power belongs to Allah. All good words rise to Him and virtuous deeds elevate them. But people who plot evil deeds will suffer a harsh punishment. The plotting of such people is profitless.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Anyone seeking dignity should know that to GOD belongs all dignity. To Him ascends the good words, and He exalts the righteous works. As for those who scheme evil works, they incur severe retribution; the scheming of such people is destined to fail.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Whoever is seeking dignity, then know that to God belongs all dignity. To Him ascend the good words, and the good deeds raise them up. And as for those who scheme evil, they will have a painful retribution, and their scheming will fail.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whosoever is seeking dignity, then know that to God belongs all dignity. To Him ascend the good words, and they are exalted by the good deeds. As for those who scheme evil, they will have a painful retribution, and their scheming will fail.