Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Dirilerle ölüler bir değildir. Kuşkusuz ki Allah, hak edene duyurur. Sen mezarlarda olanlara asla duyuramazsın.

وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَٓاءُ وَلَا الْاَمْوَاتُۜ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِــعُ مَنْ يَشَٓاءُۚ وَمَٓا اَنْتَ بِمُسْمِــعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ
Ve ma yestevil ahyau ve lel emvat, innallahe yusmiu men yeşau, ve ma ente bi musmiin men fil kubur.
#kelimeanlamkök
1ve mave olmaz
2yestevieşitسوي
3l-ehya'udirilerleحيي
4ve lave
5l-emvatuölülerموت
6inneşüphesiz
7llaheAllah
8yusmiuişittirirسمع
9menkimseye
10yeşa'udilediğiشيا
11ve mayoksa değilsin
12entesen
13bimusmiinişittirecekسمع
14menkimselere
15fiiçindeki
16l-kuburikabirlerقبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  -Görmeyen ile gören, karanlık ile aydınlık, gölge ile sıcak bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Şüphesiz ki Allah dileyene işittirir. Sen kabirdekilere işittiremezsin.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (19, 20, 21, 22) Kör ile gören, karanlıklar ile aydınlık, (serinletici) gölge ile (kavurucu) sıcak ve diriler ile ölüler bir olamaz.* Şüphesiz ki Allah dileyene (layık gördüğüne) duyurur. Sen (aklı) mezarlarda olanlara (gerçeği) duyuramazsın.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ne de diriler ile ölüler birdir. ALLAH, kim/kimi dilerse ona işittirir. Sen mezarlarda bulunanlara işittiremezsin.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Dirilerle ölüler bir değildir. Kuşkusuz ki Allah, hak edene* duyurur. Sen mezarlarda olanlara asla duyuramazsın.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Dirilerle ölüler de eşit olmaz. Allah dinlemeyi tercih edene dinletir. Sen kabirlerde olanlara bir şey dinletemezsin.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Diriler ile ölüler de bir olmaz. Kuşkusuz, Allah, dilediğine duyurur. Oysa sen, mezarlarda bulunanlara duyuramazsın.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  ne de (manen) dirilerle ölüler bir olurlar.Şu kesin ki Allah, işitmeyi dileyene işittirir, fakat sen mezardakiler (gibi manen) ölmüş olanlara asla işittiremezsin:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Diriler de eşit olmaz, ölüler de. Allah dilediğine/dileyene işittirir. Ama sen, kabirlerdekilere işittiremezsin!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Diri olanlarla ölüler de bir değildir. Gerçekten Allah, dilediğine işittirir; sen ise kabirlerde olanlara işittirecek değilsin.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ölülerle diriler de eşit olmaz. Gerçi Allah her dilediğine işittirirse de sen kabirdekilere işittirecek değilsin.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ve ne de yaşayan ile (kalben) ölmüş bulunan. Şüphen olmasın ki (ey Muhammed,) Allah dilediğine işittirir, halbuki sen mezarlardaki (ölüler gibi kalben ölmüş)lere işittiremezsin.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah, dilediğine işittirir. Sen, kabirde bulunanlara işittirecek değilsin.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ölüler de müsavi olmaz diriler de, gerçi Allah her dilediğine işittirirse de sen kabirlerdekine işittirecek değilsin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Dirilerle, ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir; yoksa sen kabirlerde bulunanlara işittirecek değilsin.

 • Gültekin Onan

  Diri olanlarla ölüler de bir değildir. Gerçekten Tanrı, dilediğine işittirir; sen ise kabirlerde olanlara işittirecek değilsin.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Hulasa:) Dirilerle ölüler bir olmaz. Şübhesiz ki Allah kimi dilerse ona (hakıykatları) duyurur. Sen kabirlerde olanlara da işitdirecek değilsin a!..

 • İbni Kesir

  Diriler ile ölüler de bir değildir. Muhakkak ki Allah; dilediğine işittirir. Sen; kabirlerde olanlara işittirecek değilsin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirlerde olanlara işittiremezsin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (19-22) Görenle görmeyen (ama) bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık, gölge ile sıcak, dirilerle ölüler de bir olmaz! (müminlerle kafirler bir olmaz). Allah, dilediğine hakkı işittirir, sen kabirde olanlara sesini elbette işittiremezsin.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Diriler (hakikat ilmi) ile ölüler (kendini vefat edince yok olacak sanan bedenliler) de bir olmaz! Muhakkak ki Allah dilediğine işittirir.. . Sen, kabirlerin içindeki (kozalarının - beyinlerinin içindeki dünyalarında yaşayıp kendini bununla kilitlemiş) kimselere işittirme işlevine sahip değilsin!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ne de diriler ile ölüler birdir. ALLAH, kim/kimi dilerse ona işittirir. Sen mezarlarda bulunanlara işittiremezsin.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Dirilerle ölüler bir değildir. Kuşkusuz ki Allah, dileyene* duyurur. Sen mezarlarda olanlara asla duyuramazsın.

 • Progressive Muslims

  Nor equal are the living and the dead; God causes whomever He wills to hear. And you cannot make those who are in the graves hear.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And not equal are the living and the dead. God makes hear whom He wills; and thou canst not make hear those in the graves —

 • Aisha Bewley

  The living and dead are not the same. Allah makes anyone He wills hear but you cannot make those in the grave hear.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Nor are the living and the dead; GOD causes whomever He wills to hear. You cannot make hearers out of those in the graves.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Nor equal are the living and the dead; God causes whoever He wills to hear; and you cannot make those who are in the graves hear.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Nor equal are the living and the dead; God causes whomever He wills to hear. You cannot make those who are in the graves hear.