Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirler için şiddetli bir azap vardır. İnananlar ve salihatı yapanlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.

اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌۜ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَب۪يرٌ۟
Ellezine keferu lehum azabun şedid, vellezine amenu ve amilus salihati lehum magfiretun ve ecrun kebir.
#kelimeanlamkök
1ellezinekimseler
2keferuinkar eden(ler)كفر
3lehumonlar için vardır
4azabunbir azabعذب
5şedidunçetinشدد
6vellezinekimseler ise
7amenuinanan(lar)امن
8ve amiluve yapanlarعمل
9s-salihatiiyi işlerصلح
10lehumonlara vardır
11megfiratunmağfiretغفر
12ve ecrunve bir mükafatاجر
13kebirunbüyükكبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnkar edenler için elbette çetin bir azap vardır. İman edip iyi işler yapanlara da af ve büyük bir ödül vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfir olanlar için şiddetli bir azap vardır; iman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar için de bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler çetin bir cezaya mahkûm olmuştur. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar ise bir bağışlanma ve büyük bir ödül hak etmişlerdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirler* için şiddetli bir azap vardır. İnananlar ve salihatı* yapanlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Görmezlikten gelenlere ağır bir azap vardır. İnanan ve iyi işler yapanların alacakları da bağışlanma ve büyük bir ücrettir?.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenler için yaman bir ceza vardır. İnanmış olarak erdemli edimler yapanlar için ise bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İnkarda direnenleri şiddetli bir ceza beklemektedir. Ama imanda sebat eden ve imanla uyumlu eylem üretenlere gelince: işte böylelerini de sınırsız bir bağış ve muhteşem bir ödül beklemektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Küfre sapanlar için şiddetli bir azap vardır. İman edip hayra ve barışa yönelik ameller işleyenlere gelince onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül olacaktır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O inkar edenler; onlar için şiddetli bir azab vardır. İman edip salih amellerde bulunanlar ise; onlar için de bir bağışlanma ve büyük bir ecir vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Küfredenler, onlar için şiddetli bir azap vardır; iman edip yararlı işler yapanlar, onlara ise bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Çünkü,) hakikati inkara şartlanmış olanlar için çetin bir azap vardır, iman edip doğru ve yararlı işler yapanları da mağfiret ve büyük bir mükafat bekler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler için ise bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Küfredenler, onlar için şiddetli bir azab var, iyman edib salih ameller işliyenler, onlar için de bir mağrifet ve büyük bir ecir var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnkar edenler için çetin bir azab var; inanıp iyi işler yapanlara da mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.

 • Gültekin Onan

  O küfredenler; onlar için şiddetli bir azab vardır. İnanıp salih amellerde bulunanlar ise, onlar için de bir bağışlanma ve büyük bir ecir vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O küfredenler (yok mu?) onlar için çetin bir azab vardır. iman edenlere, bir de güzel, güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince:) mağfiret ve büyük mükafat da bunlarındır.

 • İbni Kesir

  Küfredenler, işte onlara şiddetli azab vardır. İman etmiş olup da salih ameller işleyenlere de, işte onlara mağfiret ve büyük ecir vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edenler ve doğruları yapanlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kafirlere şiddetli bir ceza vardır. İman edip güzel ve makbul işler yapanlara ise mağfiret ve büyük bir mükafat vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikat bilgisini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip imanının gereğini uygulayanlara gelince, onlar için bir mağfiret ve büyük bir karşılık vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler çetin bir cezaya mahkum olmuştur. İnanıp erdemli davrananlar ise bir bağışlanma ve büyük bir ödül hakketmişlerdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörler için şiddetli bir azap vardır. İnananlar ve salihatı* yapanlar için bağışlanma ve büyük bir ödül vardır.

 • Progressive Muslims

  Those who reject will have a painful retribution, and those who believe and do good works they will have a forgiveness and a great reward.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who ignore warning: they have a severe punishment; and those who heed warning and do righteous deeds: they have forgiveness and a great reward.

 • Aisha Bewley

  Those who are kafir will suffer a harsh punishment. But those who have iman and do right actions will receive forgiveness and an immense reward.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who disbelieve have incurred a severe retribution, and those who believe and lead a righteous life have deserved forgiveness and a great recompense.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who reject will have a painful retribution, and those who believe and do good works they will have a forgiveness and a great reward.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who reject will have a painful retribution, and those who acknowledge and promote reforms, they will have forgiveness and a great reward.