Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah, rüzgarları göndererek bulutları harekete geçirendir. Sonra onu ölü bir beldeye yönelterek, onunla, ölü yeryüzüne hayat veririz. İşte yeniden diriliş de böyledir.

وَاللّٰهُ الَّـذ۪ٓي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُث۪يرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ اِلٰى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۜ كَذٰلِكَ النُّشُورُ
Vallahullezi, erseler riyaha fe tusiru sehaben fe suknahu ila beledin meyyitin fe ahyeyna bihil arda ba'de mevtiha, kezaliken nuşur.
#kelimeanlamkök
1vallahuAllah'tır ki
2llezi
3erselegönderirرسل
4r-riyaharüzgarlarıروح
5fetusiruve kaldırırثور
6sehabenbir bulutسحب
7fe suknahuböylece onu sürerizسوق
8ila
9beledinbir ülkeyeبلد
10meyyitinölüموت
11fe ehyeynave diriltirizحيي
12bihionunla
13l-erdeyeriارض
14bea'desonraبعد
15mevtihaöldüktenموت
16kezalikeişte böyledir
17n-nuşurudiriltmeنشر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah, rüzgarları gönderip bulutu hareket ettirendir. Biz, bulutu ölü bir beldeye sevkeder, kuruduktan sonra onunla toprağa hayat veririz. Öldükten sonra diriltme de işte böyledir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Rüzgârları gönderip de bulutu kaldıran (harekete geçiren) Allah'tır. İşte biz o (bulutu) ölü bir şehre göndeririz de ölümünden sonra onunla toprağa hayat veririz.*Diriltilme de böyle olacaktır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH, bulutları karıştıran rüzgarları gönderendir. Daha sonra onları ölü bir toprağa süreriz de ölümünden sonra toprağı diriltiriz. Diriliş de böyledir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah, rüzgarları göndererek bulutları harekete geçirendir. Sonra onu ölü bir beldeye yönelterek, onunla, ölü yeryüzüne hayat veririz. İşte yeniden diriliş de böyledir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bulutları kaldıran rüzgarları Allah göndermiştir. Bulutu ölü bir bölgeye gönderir ve toprağı onunla canlandırır*. İşte insanların topraktan çıkışı da böyle olacaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah, rüzgarları gönderir; böylece, bulutlara devinim yaptırır. Sonra, onları, ölü bir yöreye sürükleriz. Böylece, yeryüzünü, ölümünden sonra onunla canlandırırız. Yeniden yaratılış da işte böyledir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah, rüzgarları elçi (gibi) gönderip peşi sıra bulutları tetikleyen ta kendisidir; derken Biz onu çorak bir beldeye sevk ederiz; ve bu sayede onunla ölü toprağa can veririz: yeniden diriliş de işte böyle olacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah odur ki, rüzgarları gönderdi. Rüzgarlar bir bulut kaldırır. Derken onu ölü bir beldeye sevk ettik de ölümünden sonra toprağa onunla hayat verdik. İşte ölümünden sonra dirilme de böyledir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah, rüzgarları gönderir, onlar da bulutu kaldırır, böylece biz onu ölü bir beldeye sürükleriz, onunla, yeri ölümünden sonra diriltiriz. İşte (ölümden sonra) dirilip yayılma da böyledir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah O'dur ki, rüzgarları göndermiştir, derken bir bulut kaldırır. Derken onu, ölmüş bir beldeye sevkedip onunla yere ölümünden sonra hayat vermekteyiz. İşte öldükten sonra dirilme böyledir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (hatırlayın) bulutları yükseltmek için rüzgarları gönderen Allah'tır; sonra Biz onları çorak beldelere sürükler ve cansız toprağa hayat veririz. Yeniden dirilme de işte böyle olacaktır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah, rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah odur ki rüzgarları göndermiştir, derken bir bulut kaldırır, derken onu ölmüş bir beldeye sevk etmişizdir, derken onunla Arza ölümünden sonra hayat vermekteyizdir, işte nüşur böyledir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'tır ki, gönderdiği rüzgarlar bir bulut kaldırır, onu ölü bir ülkeye süreriz, ölmüş olan yeri onunla diriltiriz. İşte diriltme de böyledir.

 • Gültekin Onan

  Tanrı, rüzgarları gönderir, onlar da bulutu kaldırır, böylece biz onu ölü bir beldeye sürükleriz, onunla, yeri ölümünden sonra diriltiriz. İşte (ölümden sonra) dirilip yayılma da böyledir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allah rüzgarları salıverib de bulut (ları) harekete getirmekde olandır. Derken biz onu ölü bir toprağa sürüb onunla yeri, ölümünün ardından, canlandırmışadır. İşte (ölülerin) dirilme (si) de böyledir.

 • İbni Kesir

  Allah, O'dur ki; bulutları yürüten rüzgarlar göndermiştir. Biz, onu ölü bir memlekete sürüp onunla yeri ölümünden sonra diriltiriz. İşte diriliş de böyledir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bulutu harekete geçiren rüzgarı, gönderen Allah'tır. Onu ölü bir beldeye sevk ederiz, onunla yeryüzüne, ölümden sonra hayat verir. İşte ölülerin diriltilmesi de böyledir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah o yüce Zattır ki rüzgarlar gönderir. Onlar bulutu kaldırır, derken onu ölü bir beldeye sevk ederiz ve onunla ölümünden sonra yeryüzüne hayat veririz. İşte ölülerin diriltilmesi de böyledir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah ki, rüzgarları (rahmani ilmi) irsal etti de bulutları (beşeri duygu ve kabullerin şuurda oluşturduğu kara bulutları) sürüyor.. . Sonra onu (rahmani ilmi) ölü bir beldeye (bilince) sevk ettik de onunla o arzı (bedeni) ölüyken dirilttik! Nüşur (aslına dönüş) böylecedir!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH, bulutları karıştıran rüzgarları gönderendir. Daha sonra onları ölü bir toprağa süreriz de ölümünden sonra toprağı diriltiriz. Diriliş de böyledir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah, rüzgarları göndererek bulutları harekete geçirendir. Sonra onu ölü bir beldeye yönelterek, onunla, ölü yeryüzüne hayat veririz. İşte yeniden diriliş de böyledir.

 • Progressive Muslims

  And God is the One who sends the winds so it stirs up a cloud, then We drive it to a town that is dead, and We revive with it the land after it had died. Such is the resurrection.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And God is He who sends the winds, that they stir up a cloud; and We drive it to a dead land, and give life thereby to the earth after its death. Thus is the Resurrection.

 • Aisha Bewley

  It is Allah who sends the winds which raise the clouds which We then drive to a dead land and by them bring the earth to life after it was dead. That is how the Resurrection will be.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD is the One who sends the winds to stir up clouds, then we drive them towards barren lands, and revive such lands after they were dead. Thus is the resurrection.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And God is the One who sends the winds so it stirs up a cloud, then We drive it to a land that is dead, and We revive with it the earth after it had died. Such is the resurrection.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God is the One who sends the winds so it stirs up a cloud, then We drive it to a town that is dead, and We revive with it the land after it had died. Such is the resurrection.