Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O'nun yanı sıra hiçbir şeyi yaratamayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine yarar sağlama ve kendilerinden zararı savma güçleri olmayan; ölüme, hayata ve ölümden sonra diriltmeye güçleri yetmeyenleri ilahlar edindiler.

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِه۪ٓ اٰلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْـٔاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَراًّ وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيٰوةً وَلَا نُشُوراً
Vettehazu min dunihi aliheten la yahlukune şey'en ve hum yuhlekune ve la yemlikune li enfusihim darran ve la nef'an ve la yemlikune mevten ve la hayaten ve la nuşura.
#kelimeanlamkök
1vettehazuve edindilerاخذ
2min
3dunihiO'ndan ayrı olarakدون
4alihetenbirtakım tanrılarاله
5la
6yehlukuneyaratmayanخلق
7şey'enhiçbir şeyشيا
8vehumve kendileri
9yuhlekuneyaratılanخلق
10ve lave
11yemlikunegüçleri yetmeyenملك
12lienfusihimkendilerine dahiنفس
13derranzarar vermeyeضرر
14ve lane de
15nef'anyarar vermeyeنفع
16ve lave
17yemlikunegüçleri yetmeyenملك
18mevtenöldüremeyeموت
19ve lane de
20hayatenyaşatamayaحيي
21ve lave ne de
22nuşuran(ölüleri diriltip) kaldıramayaنشر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  PutperestlerAllah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, kendileri yaratılmış olan ve kendilerine ne zarar ne de fayda verebilen, ne öldürmeye ne yaşatmaya ve ne de tekrar diriltmeye gücü yeten putları, tanrı edindiler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Müşrikler) O'nun peşi sıra kendileri yaratılmakta olup hiçbir şey yaratamayan, ayrıca kendilerine zarar da yarar da sağlama imkanına sahip olamayan, ölüme, hayata ve ölüleri yeniden diriltmeye de güçleri yetmeyen çeşitli ilahlar edindiler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Buna rağmen O'nun yanında, bir şey yaratamayan, kendileri yaratılan, kendilerine bile yarar ve zarar veremeyen, öldüremeyen, yaşatamayan ve diriltemeyen bir takım tanrılar edindiler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O'nun yanı sıra hiçbir şeyi yaratamayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine yarar sağlama ve kendilerinden zararı savma güçleri olmayan; ölüme, hayata ve ölümden sonra diriltmeye güçleri yetmeyenleri ilahlar edindiler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Durum böyle iken Allah ile aralarına koydukları ilahlara tutundular. O ilahlar bir şey yaratamazlar, çünkü kendileri yaratılmıştır. Kendilerine zarar vermeye veya yarar sağlamaya bile güçleri yetmez. Onlar; ölüm, hayat ve tekrar diriltme konusunda da bir yetki sahibi değillerdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O'ndan başka bir de ayrıca, hiçbir şey yaratamayan; zaten kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile, ne bir yitim ne de bir yarar veremeyen; öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden yaşam vererek yaymaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ne ki yine de O'nun dışında, hiçbir şey yaratamayıp kendileri yaratılmış bulunan; kendilerinden bir zararı defetmeye de bir yararı talep etmeye de güçleri olmayan; ne hayat, ne ölüm, ne de ölümden sonra dirilişe dair bir yetkisi bulunmayan birtakım sahte ilahlar peydahladılar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Böyleyken O'nun dışında bir takım ilahlar edindiler. Hiçbir şey yaratamaz bunlar. Kendileri yaratılmışlardır zaten... Kendi benlikleri için bile ne bir zarara güç yetirebilirler ne bir yarara. Ne bir ölüme güçleri yeter ne bir dirime ne de kabirden çıkarıp hesap sormaya.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O'nun dışında, hiç bir şeyi yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefislerine bile ne zarar, ne yarar sağlayamayan, öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip yaymaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Böyle iken O'ndan başka bir takım tanrılar edindiler ki, hiçbir şey yaratamazlar, bilakis kendileri yaratılıp duruyorlar; kendilerine ne bir zarar, ne de bir yarar verme gücüne sahiptirler; ne öldürmeye, ne de öldükten sonra diriltmeye güçleri yeter.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hal böyleyken, yine de O'nu bırakıp, hiçbir şey yaratmayan, tersine kendileri yaratılmış bulunan; ne kendilerinden bir darlığı uzaklaştıracak ne de kendilerine bir yarar sağlayacak güce sahip olmayan; ne ölüm üzerinde, ne hayat üzerinde, ne de ölümden sonra kalkış üzerinde herhangi bir etkisi bulunmayan birtakım düzmece tanrılara kulluk ediyorlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (İnkar edenler), Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Böyle iken andan başka bir takım ma'budlar edindiler ki hiç bir şey halk edemezler, kendileri halk olunup duruyorlar, kendi kendilerine, ne bir zarara ne de bir menfeate malik değiller, ne mevte malikler, ne hayata ne de nüşure

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O'ndan ayrı olarak, hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılan ve kendilerine dahi ne zarar ne de yarar veremeyen; öldüremeyen, yaşatamayan, (ölüleri diriltip) kaldıramayan birtakım tanrılar edindiler.

 • Gültekin Onan

  O'nun dışında, hiç bir şeyi yaratmayan, üstelik kendileri yaratılmış olan, kendi nefslerine bile ne zarar, ne yarar sağlayamayan, öldürmeye, yaşatmaya ve yeniden diriltip yaymaya güçleri yetmeyen bir takım tanrılar edindiler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Kafirler) Onu bırakıb da bir takım Tanrılar edindiler ki bunlar hiçbir şey yaratmazlar. (Bil'akis) kendileri yaratılıb durmakdadırlar. Onlar nefisleri için bile ne bir zarar (ı gidermiye), ne de bir faide (yi celbe) muktedir olamazlar. Öldürmiye, diriltmiye, ölenleri yeniden diriltib kabirden çıkarmıya ise hiç güçeri yetmez,

 • İbni Kesir

  O'nu bırakıp da, bir şey yaratmayan; üstelik kendileri yaratılmış olan ve kendilerine ne bir zarar ne de bir fayda vermeyen, öldürmeye, diriltmeye ve ölümden sonra tekrar canlandırmaya gücü yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O'nu bırakıp hiçbir şey yaratamayan, aslında kendileri yaratılmış olan, kendileri için bir zarar ya da fayda sağlamaya da sahip olmayan, öldürmeye, hayat vermeye ve yeniden diriltip, yaymağa gücü yetmeyen ilahlar edindiler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Böyle iken müşrikler Allah'tan başka birtakım tanrılar edindiler ki, hiçbir şey yaratmaya güçleri yetmez, üstelik kendileri başkası tarafından yaratılırlar. Başlarına gelen zararı savamaz, kendileri için fayda celbedemezler, ne öldürmeye, ne diriltmeye ve ne de ölümden sonra tekrar diriltmeye güçleri yetmez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Gerçek böyle iken) O'nun dununda, bir şey yaratmayan; kendileri yaratılmış olan; kendi nefslerine bir zarar ve faydası olmayan; ölüme, hayata ve ölümün tadılışından sonraki yaşantıyı oluşturacak bir özelliğe sahip olmayan tanrılar edindiler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Buna rağmen O'nun yanında, bir şey yaratamıyan, kendileri yaratılan, kendilerine bile yarar ve zarar veremiyen, öldüremiyen, yaşatamıyan ve diriltemiyen bir takım tanrılar edindiler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O'nu bırakıp, hiçbir şeyi yaratamayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine yarar sağlama ve kendilerinden zararı savma güçleri olmayan; ölüme, hayata ve ölümden sonra diriltmeye güçleri yetmeyenleri ilahlar edindiler.

 • Progressive Muslims

  And they took besides Him gods that do not create anything and are themselves created! And they do not possess for themselves any harm or benefit, nor do they possess death or life, nor resurrection.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they have taken, besides Him, gods which create nothing, but are created, and possess for themselves neither harm nor benefit; and they possess neither death nor life nor resurrection.

 • Aisha Bewley

  But they have adopted gods apart from Him which do not create anything but are themselves created. They have no power to harm or help themselves. They have no power over death or life or resurrection.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Yet, they set up beside Him gods who do not create anything - they themselves are created - and who possess no power to even harm or benefit themselves, nor do they possess any power to control life, or death, or resurrection.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they took besides Him gods that do not create anything and are themselves created! And they do not possess for themselves any harm or benefit, nor do they possess death or life, nor resurrection.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They took besides Him gods who do not create anything and are themselves created! They do not possess for themselves any harm or benefit, nor do they possess death or life, nor resurrection.