Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kafirler: "Kur'an ona bir defada ve topluca indirilmeli değil miydi?" dediler. Oysaki bu, onu kalbine iyice yerleştirelim diyedir. Onu düzenli bir şekilde pekiştire pekiştire indirdik.

وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَاحِدَةًۚ كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِه۪ فُؤٰادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْت۪يلاً
Ve kalellezine keferu lev la nuzzile aleyhil kur'anu, cumleten vahideh, kezalike li nusebbite bihi fuadeke ve rettelnahu tertila.
#kelimeanlamkök
1ve kaleve dedi(ler)قول
2ellezinekimseler
3keferuinkar eden(ler)كفر
4levladeğil miydi?
5nuzzileindirilmeliنزل
6aleyhiona
7l-kuranuKur'anقرا
8cumletentoptanجمل
9vahidetenbir defadaوحد
10kezalikeböyle yaptık
11linusebbitebiz sağlamlaştırmak içinثبت
12bihionunla
13fu'adekesenin kalbiniفاد
14ve rattelnahuve onu okudukرتل
15tertilenağır ağırرتل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnkar edenler, "Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi?" dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böylece yaptık ve onu tane tane okuduk.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kâfir olanlar "Kur'an ona bir kerede (topluca) indirilseydi ya!" dediler. İşte böylece, kalbini onunla iyice pekiştirmek için (peyderpey indirdik) ve onu tane tane okuduk.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkarcılar, "Kuran, ona neden bir defada indirilmedi?" dediler. Biz böylece onu belleğine yerleştirmekte ve onu belirlenmiş bir dizilişe göre okumaktayız.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kafirler: "Kur'an ona bir defada ve topluca indirilmeli değil miydi?" dediler. Oysaki bu, onu kalbine iyice yerleştirelim diyedir. Onu düzenli bir şekilde pekiştire pekiştire indirdik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Görmezlikten gelenler; "Kur'an ona toptan indirilseydi ya?" dediler. Böyle olması, senin kalbini sabitleyelim ve sana ağır ağır okuyalım diyedir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenler, şöyle dediler: "Kur'an, tüm olarak bir defada Ona indirilmeliydi; öyle değil mi?" Senin yüreğini güçlendirmek için böyle yaptık. Ve Onu, belirlenmiş bir düzen içinde okuduk.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir de inkarda ısrar edenler dediler ki: "Kur'an ona topyekün olarak indirilseydi ya!"İşte Biz, bütünü oluşturan parçaları ait oldukları yere biri diğerini açıklayacak şekilde yerleştirerek, onunla senin iç dünyanı inşa edip pekiştirelim diye böyle yaptık.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnkar edenler dediler ki: "Kur'an ona toptan, bir kerede indirilsedi ya!" Biz böyle yaptık ki, onunla senin kalbini dayanıklı kılalım. Biz onu parça parça/ayet ayet okuduk.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnkar edenler dediler ki: "Kur'an ona tek bir defada, toplu olarak indirilmeli değil miydi?" Biz onunla kalbini sağlamlaştırıp pekiştirmek için böylece (ayet ayet indirdik) ve onu 'belli bir okuma düzeniyle (tertil üzere) düzene koyup' okuduk.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yine o inkar edenler dediler ki: "O Kur'an ona hep birden indirilseydi ya!" Biz onu kalbine iyi yerleştirmek için böyle indirdik ve onu mükemmel bir okuyuşla ağır ağır okuduk.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İmdi, hakkı inkara şartlanmış olan kimseler: "Kuran ona bir bütün olarak bir kerede indirilseydi ya!" diyorlar. Oysa, Biz onu (sana) böyle tutarlı bir bütün oluşturacak şekilde belli bir düzen içinde ağır ağır vahyediyoruz ki onunla senin kalbini pekiştirelim.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnkar edenler, "Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya!" dediler. Biz, Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yine o küfredenler dediler ki: o Kur'an ona cümlesi birden indirilseydi ya! Biz onu gönlüne iyi tesbit edelim diye böyle ındirdik ve fevkal'ade bir tertil ile tertil eyledik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İnkar edenler: "Kur'an, ona bir defada indirilmeli değil miydi?" dediler. Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu böyle (parça parça indirdik) ve onu ağır ağır okuduk.

 • Gültekin Onan

  Küfredenler dediler ki: "Kuran ona tek bir defada, toplu olarak indirilmeli değil miydi?" Biz onunla yüreğini (fuadeke) sağlamlaştırıp pekiştirmek için böylece (ayet ayet indirdik) ve onu 'belli bir okuma düzeniyle (tertil üzere) düzene koyup' okuduk.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O küfredenler (şöyle) dedi (ler): "Ona Kur'an bir (hamlede), toplu bir halde indirilmeli değil miydi"? Biz onu senin kalbine iyice yerleşdirmek için böyle (yapdık). Onu (çok güzel bir nizaam ile) ayet ayet ayırdık (ve aheste aheste bildirdik).

 • İbni Kesir

  O küfredenler dediler ki: Kur'an ona bir kerede topluca indirilmeli değil miydi? Halbuki Biz; onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle azar azar indirir ve ağır ağır okuruz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Küfredenler: -Kur'an ona bir defada toptan indirilmeli değil miydi? dediler. Biz, onu senin kalbine yerleştirmek için böyle indirdik. Onu düzenli ve yerli yerince indirdik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir de o kafirler dediler ki: "Bu Kur'an ona toptan, bir defada indirilmeli değil miydi?" Halbuki Biz vahiyle senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça parça okuduk.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hakikat bilgisini inkar edenler dediler ki: "O'na Kuran'ın (İsrailoğullarına gelen kitaplar gibi) hepsi birden tenzil edilmeliydi!".. . (Oysa) böylece, O'nunla, senin Fuadını (Esma mana özelliklerini şuura yansıtıcılar - kalp nöronlarının beyindeki açılımlarını) sabitlemek için (böyle tenzil ettik) ve (hakikatinde, her birinin kuvvelerini ayrı ayrı bulman için) bölümler halinde okuttuk.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkarcılar, 'Kuran, ona neden bir defada indirilmedi,' dediler. Biz böylece onu belleğine yerleştirmekte ve onu belirlenmiş bir dizilişe göre okumaktayız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçeği yalanlayan nankörler: "Kur'an ona bir defada ve topluca indirilmeli değil miydi?" dediler. Oysaki bu, onu kalbine iyice yerleştirelim diyedir. Onu düzenli bir şekilde pekiştire pekiştire okuduk.

 • Progressive Muslims

  And those who rejected said: "If only the Quran was sent down to him in one go!" It was done as such so We could strengthen your heart with it, and We arranged it accordingly.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those who ignore warning say: “Oh, that the Qur’an were but sent down upon him all at once!” Thus — that We might strengthen thy heart thereby; and We have recited it distinctly.

 • Aisha Bewley

  Those who are kafir say, ‘Why was the Qur’an not sent down to him all in one go?’ It is so that We can fortify your heart by it. We have recited it distinctly, little by little.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who disbelieved said, "Why did not the Quran come through him all at once?" We have released it to you gradually, in order to fix it in your memory. We have recited it in a specific sequence.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andthose who rejected said: "If only the Qur'an was sent down to him in one go!" It was done as such so We could strengthen your heart with it, and We arranged it accordingly.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who rejected said, "If only the Quran was sent down to him in one go!" It was done as such so We could strengthen your heart with it, and We arranged it accordingly.