Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve ant olsun ki onlar, felaket yağmuru yağdırılmış olan beldeye vardılar. Peki, onu da mı görmediler? Aksine onlar, öldükten sonra dirilmeyi beklemiyorlar.

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّت۪ٓي اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِۜ اَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَاۚ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُوراً
Ve lekad atev alel karyetilleti umtırat mataras sev', e fe lem yekunu yerevneha, bel kanu la yercune nuşura.
#kelimeanlamkök
1velekadve andolsun
2etevvardılarاتي
3ala
4l-karyetikenteقري
5lleti
6umtiratyağmura tutulanمطر
7metarayağmurunaمطر
8s-sev'ibelaسوا
9efelem-mıydı?
10yekunuكون
11yeravnehaonu görmüyorlar-راي
12belhayır
13kanuonlarكون
14la
15yercuneummuyorlardıرجو
16nuşurantekrar dirilip kalkmayıنشر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Andolsun müşrikler, felaket yağmurunun helak ettiği o ülkeye uğradılar. Orayı görmediler mi? Doğrusu onlar, öldükten sonra dirileceklerini beklemiyorlardı.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki (müşrikler) bela yağmuruna tutulmuş olan o şehre (Sodom'a) elbette uğramışlardır. Orayı (orada olup biteni) hiç mi görmediler? Hayır! Onlar diriltilmeyi ummuyorlar.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Felaket yağmuruna tutulmuş bulunan ülkenin (Sodom) yanından geçmiş bulunuyorlar. Onu görmediler mi? Aslında onlar yeniden dirilme gerçeğini onaylamıyorlardı.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve ant olsun ki onlar, felaket yağmuru yağdırılmış olan beldeye vardılar. Peki, onu da mı görmediler? Aksine onlar, öldükten sonra dirilmeyi beklemiyorlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (Mekkeliler,) Felaket yağdırılmış o yerlere elbette uğramışlardır. Şimdiye kadar oraları hiç mi görmediler? Aslında bunlar, tekrar dirilmeyi beklemiyorlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üstelik gerçek şu ki, yıkım yağmuruna tutulan kente uğramışlardı. Yine de onu görmüyorlar mı? Hayır! Yeniden dirileceklerini düşünmüyorlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Doğrusu bu (vahyin muhatapları), bela sağanağına yakalanan kente uğramış olmalılar. Şimdi orada olup biteni(n iç yüzünü) görmediler, öyle mi? Yoo! Onlar asıl öldükten sonra yeniden dirilerek (hesap vermekten) hazzetmiyorlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun, onlar o kötülük yağmuruna tutulan kente vardılar. Peki onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar dirilip hesap vermeyi ummuyorlardı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, onlar, üstüne felaket yağmuru yağdırılmış bulunan o ülkeye uğramışlardır; yine de onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar dirilmeyi ummuyorlardı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki, o afet yağmuruna tutulan memlekete de vardılar. Artık onu da görüyor değiller mi? Doğrusu yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlar, uyanmak istemiyorlardı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bu (Bizim mesajlarımızı inkar edenler) o cezalandırıcı yağmura tutulan şehri görmüş olmalılar; peki orada olup biteni fark etmediler mi? Hayır, bunlar ölümden sonra kalkışı beklemiyorlar!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, senin kavmin, bela yağmuruna tutularak yok edilen kente uğramışlardır. Yoksa onu görmüyorlar mıydı (ki ibret almadılar)? Hayır! (Görüyorlardı fakat) tekrar dirilmeyi ummuyorlardı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Celalim hakkı için o fenalık yağmuruna tutulan karyeye de vardılar, artık onu görüyor değiller miydi? Doğrusu nüşur arzu etmiyorlar, uyanmak istemiyorlardı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Şu Kureyş müşrikleri) bela yağmuruna tutulan, (üstüne taş yağdırılan) kente vardılar. Onun durumunu görmüyorlar mıydı (ki ibret alsınlar)? Hayır, onlar (öldükten sonra) tekrar dirilip kalkmayı ummuyorlar.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, onlar, üstüne felaket yağmuru yağdırılmış bulunan o ülkeye uğramışlardır; yine de onu görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar dirilmeyi ummuyorlardı.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun ki onlar (Mekkeliler) bela (ve felaket) yağmuruna tutulan o beldeye uğramışlardır. (Peki) onu da görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar (öldükden sonra tekrar) dirilmeyi ummazlar.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; onlar, bela yağmuruna tutulmuş olan kasabaya uğramışlardır. Onu görmediler mi? Hayır, onlar tekrar dirileceklerini ummazlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar, üzerine bela yağmuru yağdırılmış bir beldeye de uğramışlardı, onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilişi düşünmüyorlar!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Şu Kureyş müşrikleri, bela yağmuruna tutulan, üstüne taş yağdırılan şehire de vardılar. Peki, orada olup biteni fark etmediler mi? Doğrusu onlar öldükten sonra diriltileceklerini hiç düşünmezler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki bela yağmuruna tutulmuş o şehre (Lut kavminin helak olduğu yere) uğradılar.. . Acaba onu görmediler mi? Hayır! Onlar ölüm sonrasında dirilişi, aslına dönüşü ummuyorlardı!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Felaket yağmuruna tutulmuş bulunan ülkenin (Sodom) yanından geçmiş bulunuyorlar. Onu görmediler mi? Aslında onlar yeniden dirilmeye inanmıyorlardı.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve ant olsun ki onlar, felaket yağmuru yağdırılmış olan beldeye vardılar. Peki, onu da mı görmediler? Aksine onlar, öldükten sonra dirilmeyi beklemiyorlar.

 • Progressive Muslims

  And they have come upon the town that was showered with a miserable shower. Did they not see it No, they do not expect any resurrection.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they have passed by the city whereon rained a rain of evil; so did they not see it? The truth is, they expect not a resurrection.

 • Aisha Bewley

  They themselves have come across the city which was rained on by an evil rain. Did they not then see it? But they do not expect to rise again.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They have passed by the community that was showered with a miserable shower (Sodom). Did they not see it? The fact is, they never believed in resurrection.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andthey have come upon the town that was showered with a miserable shower. Did they not see it? No, they do not expect any resurrection.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They have come upon the town that was showered with a miserable shower. Did they not see it? No, they do not expect any resurrection.