Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rızık olarak verilen hayvanların üzerine Allah'ın adını anmaları için bütün ümmetlere mensek tayin ettik. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Artık yalnızca ona teslim olun. Samimi insanları haberdar et.

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِۜ فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ فَلَـهُٓ اَسْلِمُواۜ وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَۙ
Ve li kulli ummetin cealna menseken li yezkurusmallahi ala ma razakahum min behimetil en'am, fe ilahukum ilahun vahıdun fe lehu eslimu ve beşşiril muhbitin.
#kelimeanlamkök
1velikullive hepsi içinكلل
2ummetinümmetinامم
3cealnabiz koydukجعل
4mensekenbir kurban ibadetiنسك
5liyezkuruanmaları içinذكر
6ismeadınıسمو
7llahiAllah'ın
8alaüzerine
9maşey
10razekahumrızık olarak verilenرزق
11min-dan
12behimetihayvanlar-بهم
13l-en'aami(kurbanlık)نعم
14fe ilahukumtanrınızاله
15ilahuntanrıdırاله
16vahidunbir tekوحد
17fe lehuVe O'na
18eslimuteslim olunسلم
19ve beşşirive müjdeleبشر
20l-muhbitinesamimi insanlarıخبت
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlıklar üzerine Allah'ın adını ansınlar diye,biz her ümmet için kurban kesmeyi farz kıldık. İşte sizin tanrınız tek bir Tanrı'dır. O halde O'na teslim olun. O'na samimiyetle boyun eğenleri müjdele!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Biz her ümmete kurban kesmeyi gerekli kıldık* ki kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar! İlahınız tek bir ilahtır. O'na teslim olun! O alçak gönüllü insanları müjdele!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine çiftlik hayvanlarını rızık olarak vermesinden ötürü ALLAH'ın ismini anmaları için, her topluluğa ayrı bir ibadet biçimi belirledik. Tanrınız bir tek tanrıdır. Sadece O'na teslim olun. İtaat edenlere müjde ver.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Rızık olarak verilen hayvanların üzerine Allah'ın adını anmaları için bütün ümmetlere mensek* tayin ettik. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Artık yalnızca ona teslim olun. Samimi insanları haberdar et.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Her toplum (ümmet) için bir mensek* yaptık ki kendilerine rızık olarak verdiğimiz en'am (koyun, keçi, sığır ve deve) cinsinden hayvanları Allah'ın adını anarak kessinler. Hepinizin ilahı bir tek ilahtır; O'na teslim olun. Alçak gönüllülere müjde ver.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve her toplum için, uygulayacakları bir yakarış biçimi belirledik. Onlara yiyecek olarak verdiği hayvanların üzerine, Allah'ın İsmini ansınlar diye. Tanrınız, Tek ve Eşsiz Tanrıdır; artık O'na teslim olun. İyi yürekli ve alçakgönüllü olanlara, sevinçli haberi ver.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve Biz, her ümmet için kurban kesmeyi bir ibadet kıldık ki, bu vesileyle O'nun kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Bakın, ilahınız tek bir İlah'tır; o halde yalnız O'na teslim olun! Ve (sen de Ey Peygamber); O'na yürekten boyun eğenleri (O'nun rızasıyla) müjdele!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz her ümmet için bir kurbanlık hayvan kesme zamanı/kurbanlık hayvan kesme yeri/kurbanlık hayvan kesme tarzı belirledik ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üstüne Allah'ın ismini ansınlar. Sizin tanrınız bir tek tanrıdır; o halde yalnız O'na teslim olun. Alçak gönüllü, saygılı kişileri muştula.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Biz her ümmet için bir "Mensek" kıldık, O'nun kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar diye. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır, artık yalnızca O'na teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine (Allah'ın) adını ansınlar diye bir mabed yapmışızdır. Hepinizin tanrısı bir tek tanrıdır; onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. İtaat eden alçak gönüllü kimseleri müjdele!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bunun gibi, (Bize inanan) her ümmet için kurban kesmeyi bir kulluk eylemi olarak öngördük ki, (bu amaçla,) kendilerine rızık olarak sağladığımız hayvanları keserken Allah'ın ismini ansınlar. Ve (her zaman akıllarında tutsunlar ki:) Sizin tanrınız Tek bir Tanrı'dır; öyleyse bütün varlığınızla kendinizi O'na teslim edin. Ve sen de (ey Peygamber,) tüm iyi yürekli, alçak gönüllü kimseleri (Allah'ın hoşnutluğuyla) müjdele.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız O'na teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve her ümmet için, Allahın kendilerine merzuk kıldığı en'am behimesi üzerine ismini zikretsinler diye bir ma'bed yapmışızdır, imdi hepinizin tanrısı bir tek tanrıdır, onun için yalnız ona teslim olan müsliman olun ve müjdele o muti', mütevazı'ları

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Biz, her ümmet için bir kurban ibadeti koyduk ki Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar. Tanrınız bir tek Tanrıdır, yalnız O'na teslim olun. (Ey Muhammed) o alçak gönüllü, saygılı, samimi insanları müjdele;

 • Gültekin Onan

  Biz her ümmet için bir 'mensek' kıldık, O'nun kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine Tanrı'nın adını ansınlar diye. İşte sizin tanrınız bir tek tanrıdır; artık yalnızca O'na teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru' kıldık, kendilerini rızıklandırdığı dört ayaklı davarlar üzerine (yalınız) Allahın adını ansınlar diye. İşte sizin Tanrınız bir tek Tanrıdır. O halde Ona teslim olun. (Habibim) sen mutıy' ve mütevazı' olanları müjdele.

 • İbni Kesir

  Biz; her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar. Sizin tanrınız, bir tek tanrıdır. O'na teslim olun. Sen mütevazı olanları müjdele.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Her ümmete kurban ibadeti koyduk ki, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine onun adını ansınlar. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. Allah'tan korkanları müjdele!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz her ümmete kurban ibadeti koyduk ki Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları keserken Allah'ın adını ansınlar. Şunu unutmayın ki hepinizin ilahı bir tek İlahtır. Öyleyse yalnız O'na teslim olun. Sen ey Resulüm! O alçak gönüllü, samimi ve ihlaslı olanları müjdele!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah ismini anmaları için, kurbanlıklarla rızıklandırdığımız her ümmete bir mensek (ibadet yeri - Rahmani hakikatin gereği) kıldık.. . Sizin ilah olarak düşündüğünüz, Uluhiyet sahibi TEK'tir! Bu durumda O'na teslimiyetinizin farkında olun! Teslimiyet ve itaati fark etmeye müsait olanları müjdele!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine çiftlik hayvanlarını rızık olarak vermesinden ötürü ALLAH'ın ismini anmaları için, her topluluğa ayrı bir ibadet biçimi belirledik. Tanrınız bir tek tanrıdır. Sadece O'na teslim olun. İtaat edenlere müjde ver.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rızık olarak verilen hayvanların üzerine Allah'ın adını anmaları için bütün ümmetlere bir mensek* tayin ettik. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Artık yalnızca ona teslim olun. Samimi insanları müjdele.

 • Progressive Muslims

  And for every nation We have made a rite that they may mention God's name over what He has provided for them of the animal livestock. So your god is One god, so to Him surrender and give good tidings to those who obey.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And for every community We appointed a rite: that they remember the name of God over what He has provided them of livestock cattle. And your God is One God; so submit to Him. And bear thou glad tidings to the humble:

 • Aisha Bewley

  We have appointed a rite of sacrifice for every nation so that they may invoke Allah’s name over the livestock He has given them. Your God is One God so submit to Him. Give good news to the humble-hearted,

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  For each congregation we have decreed rites whereby they com- memorate the name of GOD for providing them with the livestock. Your god is one and the same god; you shall all submit to Him. Give good news to the obedient.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andfor every nation We have established rites that they may mention the name of God over what He has provided for them of the animal livestock. Your god is One god; submit to Him and give good tidings to those who obey.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  For every nation We have made a rite that they may mention God's name over what He has provided for them of the animal livestock. So your god is One god, so to Him peacefully surrender and give good tidings to those who obey.