Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İlim verilen kimselerin, onun Rabb'inden gelen bir gerçek olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri ve kalplerinin tatmin olması içindir. Allah, inananlara dosdoğru yolu gösterendir.

وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُو۫تُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِه۪ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْۜ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ
Ve li ya'lemellezine utul ılme ennehul hakku min rabbike fe yu'minu bihi fe tuhbite lehu kulubuhum, ve innallahe le hadillezine amenu ila sıratın mustakim.
#kelimeanlamkök
1veliyea'lemeve bilsinler diyeعلم
2ellezinekendilerine
3utuverilenlerاتي
4l-ilmeilimعلم
5ennehuonun (Kur'an'ın)
6l-hakkubir hak (gerçek) olduğunuحقق
7min-nden
8rabbikeRabbi-ربب
9fe yu'minuve inansınlar diyeامن
10bihiona
11fe tuhbiteböylece saygı duysunخبت
12lehuona
13kulubuhumkalbleriقلب
14ve inneve şüphesiz
15llaheAllah
16lehadimutlaka iletirهدي
17ellezinekimseleri
18amenuinanan(ları)امن
19ila
20siratinyolaصرط
21mustekimindoğruقوم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendilerine ilim verilmiş olanlar da Kur'an'ın, senin Rabbinden gelenin hak olduğunu bilsinler de ona inansınlar; böylece kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz Allah, inananları doğru yola iletir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bir de kendilerine ilim verilenler, onun (Kur'an'ın) Rabbin tarafından (gelmiş) gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar ve kalpleri saygıyla boyun eğsin. Şüphesiz ki Allah iman edenleri doğru yola ulaştırır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu durum, aynı zamanda, kendilerine bilgi verilmiş olanların bunun Efendinden gelen bir gerçek olduğunu anlamalarını sağlar. Böylece kalpleri onu benimser ve onaylar. ALLAH, elbette, iman edenleri doğru yola ulaştırır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İlim* verilen kimselerin*, onun* Rabb'inden gelen bir gerçek olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri ve kalplerinin tatmin olması içindir. Allah, inananlara dosdoğru yolu gösterendir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunun (Allah'ın şeytanların karıştırdığına izin vermesinin) bir sebebi de kendilerine o bilginin ulaştığı kimselerin, onun (ayetlerin) senin Sahibinden gelen bir gerçek olduğunu bilmelerini, ona inanmalarını ve kalplerinin ona yatışmasını sağlamaktır. Allah inanıp güvenenleri elbette doğru bir yola yönlendirir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kendilerine bilgi verilmiş olanlar da Onun Efendinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler. Böylece, Ona inansınlar ve yürekleri Ona saygı duysun. Çünkü kuşkusuz, Allah, inananları, kesinlikle dosdoğru yola eriştirir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine (bunun bir nedeni) de, bilgi ve bilginin amacını kavrayanlar bu (mesajın) Rabbinden gelen hakikatin ta kendisi olduğunu anlasınlar diyedir. Bu sayede ona inanacaklar, nihayet kalpleri ona tam bir teslimiyetle yatışacaktır. Şu bir gerçek ki, Allah inanıp güvenen kimseleri dosdoğru bir yola yöneltir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kendilerine ilim verilenler onun, senin Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler, ona inansınlar da kalpleri ona saygı duysun diye böyle yapılmıştır. Şu bir gerçek ki Allah Hadi'dir, iman edenleri dosdoğru yola mutlaka ulaştıracaktır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Bir de) Kendilerine ilim verilenlerin, bunun (Kur'an'ın) hiç tartışmasız Rablerinden olan bir gerçek olduğunu bilmeleri için; böylelikle ona iman etsinler ve kalpleri ona tatmin bulmuş olarak bağlansın. Şüphesiz Allah, iman edenleri dosdoğru yola yöneltir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar, Kur'an'ın şüphesiz Rabbından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona iman etsinler de kalpleri O'na saygı duysun. Çünkü Allah iman edenleri doğru bir caddeye çıkarır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (yine, Allah'ın Şeytan'ın bu çabalarını boşa çıkarması,) doğru bilgiden nasibi olanların bu ilahi mesajın senin Rabbinden ulaşan katıksız gerçek olduğunu kavramaları, O'na inanmaları ve bütün kalpleriyle O'na bağlanıp boyun eğmeleri içindir. Çünkü gerçekten de, Allah imana erişenleri dosdoğru bir yola yöneltir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bir de kendilerine ilim verilmiş olanlar onun, Rabbinden gelen hak olduğunu bilsinler, böylece ona iman etsinler ve sonuçta da kalpleri ona saygı duysun diye Allah böyle yapar. Hiç şüphe yok ki Allah, iman edenleri doğru yola iletir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de kendilerine ılim verilmiş olanlar muhakkak rabbından gelen hakk olduğunu bilsinler ve ona iyman etsinler de kalbleri ona saygı duysun ve çünkü Allah, iyman edenleri doğru bir caddeye çıkarır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve kendilerine ilim verilmiş olanlar da o(Kur'a)nın, Rabbinden (gelen) gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar; böylece kalbleri ona saygı duysun. Şüphesiz Allah, inananları mutlaka doğru yola iletir.

 • Gültekin Onan

  (Bir de) Kendilerine ilim verilenlerin, bunun (Kuran'ın) hiç tartışmasız rablerinden olan bir gerçek olduğunu bilmeleri için; böylelikle ona, inansınlar ve kalpleri ona tatmin bulmuş olarak bağlansın. Şüphesiz Tanrı inananları dosdoğru yola yöneltir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bir de bu, kendilerine ilim verilenlerin onun (Kur'anın) muhakkak Rabbinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilib de ona (tam) iman etmeleri ve kalblerinden tam bir itmi'nan haasıl olması içindir. Şübhesiz ki Allah, (o suretle) iman edenleri doğru bir yola iletir.

 • İbni Kesir

  Bir de bu, kendilerine ilim verilenlerin onun, Rabbından gelme bir gerçek olduğunu bilip inanmaları ve gönüllerini ona bağlamaları içindir. Muhakkak ki Allah; iman edenleri dosdoğru yola iletir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kendilerine ilim verilenlerin, onun, Rabbinden gelen gerçek bir vahiy olduğunu bilip, ona inanmaları ve onunla gönüllerini bağlamaları içindir. Şüphesiz Allah, iman edenleri dosdoğru yola iletir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ve yine, ilimden nasibi olanların bu Kur'an'ın senin Rabbin tarafından gönderilen gerçeğin ta kendisi olduğunu iyice anlayıp da onu bütün kalpleriyle tasdik edip gönülden tazim ederek bağlanmaları içindir. Elbette Allah iman edenleri dosdoğru yola, isabetli tutuma yöneltir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ayrıca da kendilerine ilim verilenler, onun (şuurlarına yansıyanın) Rabbinden hak olduğunu bilsinler de Ona iman etsinler ve Ona şuurları huşu duysunlar.. . Muhakkak ki Allah iman etmiş kimseleri hakikate yönlendirendir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bu durum, aynı zamanda, kendilerine bilgi verilmiş olanların bunun Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu anlamalarını sağlar. Böylece kalpleri onu benimser ve iman ederler. ALLAH, elbette, inananları doğru yola ulaştırır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İlim* verilen kimselerin*, onun* Rabb'inden gelen bir gerçek olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri ve kalplerinin tatmin olması içindir. Allah, inananlara dosdoğru yolu gösterendir.

 • Progressive Muslims

  And to let those who have been given knowledge know that it is the truth from your Lord, and they will believe in it, and their hearts will soften to it. And God will guide those who believe to a straight path.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And that those given knowledge might know that it is the truth from thy Lord, and believe in it, and their hearts might humble themselves to Him; and God guides those who heed warning to a straight path.

 • Aisha Bewley

  and so that those who have been given knowledge will know it is the truth from their Lord and have iman in it and their hearts will be humbled to Him. Allah guides those who have iman to a straight path.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who are blessed with knowl- edge will recognize the truth from your Lord, then believe in it, and their hearts will readily accept it. Most assuredly, GOD guides the believers in the right path.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andto let those who have been given knowledge knowthat it is the truth from your Lord, and they will believe in it, and their hearts will soften to it. And God will guide those who believe to a straight path.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  To let those who have been given knowledge know that it is the truth from your Lord, and they will acknowledge it, and their hearts will soften to it. God will guide those who acknowledge to a straight path.