Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın gökten indirdiği su ile yeryüzünü nasıl yeşerttiğini görmüyor musun? Allah, Bütün Ayrıntıları Bilen'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءًۘ فَتُصْبِـحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةًۜ اِنَّ اللّٰهَ لَط۪يفٌ خَب۪يرٌۚ
E lem tere ennallahe enzele mines semai maen fe tusbihul ardu muhdarreh, innallahe latifun habir.
#kelimeanlamkök
1elem
2teragörmedin miراي
3ennekesinlikle
4llaheAllah
5enzeleindirirنزل
6mine-ten
7s-semaigök-سمو
8maenbir suموه
9fetusbihuböylece olurصبح
10l-erduyeryüzüارض
11muhderratenyemyeşilخضر
12innedoğrusu
13llaheAllah
14letifunlatiftirلطف
15habirunhabirdirخبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın gökten yağmur yağdırdığını ve bu sebeple yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmez misin? Şüphesiz Allah, lütuf sahibidir; her şeyden haberdardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Şüphesiz ki Allah'ın, gökten su indirmekte olduğunu ve (böylece) yerin yeşerdiğini görmüyor musun?*Şüphesiz ki Allah çok lütufkârdır, haberdardır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın gökten bir su indirdiğini ve yeryüzünün yeşerdiğini görmez misin? ALLAH Şefkatlidir, Haberdardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın gökten indirdiği su ile yeryüzünü nasıl yeşerttiğini görmüyor musun? Allah, Bütün Ayrıntıları Bilen'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Hiç görmedin mi Allah gökten su indirir de yeryüzü yemyeşil olur? Allah, her şeyi en ince ayrıntısına kadar yapar*, her şeyin iç yüzünü bilir. (Allah, her şeyin iç yüzünü en ince ayrıntısına kadar bilir.)

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Aslında, Allah'ın, gökten su indirdiğini, böylece, yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmüyor musun? Kuşkusuz, Allah, En İnce Ayrıntılarla Gerçekleştirendir; Haberlidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Ey insan!) Görmez misin ki, gökten su indiren Allah'tır? Ki bu sayede yeryüzü yeşillenmektedir. Çünkü Allah dilediği şeyi cömertçe lütfeder, (nankörün nankörlüğünden) haberdar olur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Görmedin mi, Allah gökten bir su indirdi de, onun sayesinde yer, yemyeşil hale geliyor. Allah Latif'tir, Habir'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Görmedin mi, Allah, gökten su indirdi, böylece yeryüzü yemyeşil donatıldı. Şüphesiz Allah, lütfedicidir, her şeyden haberdardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Görmüyor musun ki Allah'ın gökten indirdiği su ile yeryüzü yemyeşil oluveriyor? Gerçekten Allah lütuf sahibidir, herşeyden haberdardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Görmüyor musun, gökten su indiren Allah'tır; ki onunla yeryüzü yeşeriyor? Doğrusu, Allah her şeyden haberdar olan, (bilgi ve gözetimiyle) her şeye nüfuz eden ama kendisine asla nüfuz edilemeyen aşkın Varlık'tır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'ın gökten yağmur indirdiği, böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmedin mi? Şüphesiz Allah, çok lütufkardır, hakkıyla haberdardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Görmedin mi Allah, Semadan bir su indirmekle Arz yemyeşil oluveriyor, hakikat Allah, çok latif bir habirdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi de yer yeşeriyor. Doğrusu Allah latiftir (bilgisi veya lutfu en ince ve nazik şeylere kadar varır), habirdir (her türlü tedbiri bilir, her şeyi haber alır).

 • Gültekin Onan

  Görmedin mi, Tanrı, gökten su indirdi, böylece yeryüzü yemyeşil donatıldı. Şüphesiz Tanrı, lütfedicidir, her şeyden haberdardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Görmedin mi, Allah gökden su (yağmur) indirdi de (o sayede) yer (yüzü) yemyeşil olmakdadır. Şübhe yok ki Allah çok lutufkardır, (her şey'e) hakkıyle agahdır.

 • İbni Kesir

  Görmedin mi; Allah, gökten su indirdi de böylece yeryüzü yemyeşil olmaktadır. Ve gerçekten Allah; Latif'dir, Hamid'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın gökten su indirmesiyle yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmüyor musun? Allah, çok lütufkar ve her şeyden haberdardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Görmedin mi ki Allah gökten yağmur indirir de yer yemyeşil oluverir. Allah latiftir, habirdir (lütfu boldur, her şeyden haberdardır).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Görmedin mi ki; Allah semadan bir su inzal etti de arz yemyeşil oluyor.. . Muhakkak ki Allah Latiyf'tir, Habiyr'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  ALLAH'ın gökten bir su indirdiğini ve yeryüzünün yeşerdiğini görmez misin? ALLAH Şefkatlidir, Haberdardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın gökten indirdiği su ile yeryüzünü nasıl yeşerttiğini görmüyor musun? Allah, Bütün Ayrıntıları Bilen'dir, Her Şeyden Haberdar'dır.

 • Progressive Muslims

  Did you not see that God sends down water from the sky, and then the land becomes green God is Compassionate, Expert.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Dost thou not see that God sends down from the sky water, and the earth becomes green? God is subtle and aware.

 • Aisha Bewley

  Do you not see that Allah sends down water from the sky and then in the morning the earth is covered in green? Allah is All-Subtle, All-Aware.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do you not see that GOD sends down from the sky water that turns the land green? GOD is Sublime, Cognizant.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Didyou not see that God sends down water from the sky, and then the land becomes green? God is Compassionate, Expert.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did you not see that God sends down water from the sky, and then the land becomes green? God is Compassionate, Ever-aware.