Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gün gelecek, Kafirler: "Keşke Müslüman olsaydık." diye yakınacaklar.

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ
Rubema yeveddullezine keferu lev kanu muslimin.
#kelimeanlamkök
1rubemabir zaman gelir ki
2yevedduarzu ederlerودد
3ellezinekimseler
4keferuinkar eden(ler)كفر
5levkeşke
6kanuolsaydılar (diye)كون
7musliminemüslümanسلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnkar edenler zaman zaman,"Keşke Müslüman olsaydık!" diye derin bir özlem duyarlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bir zaman gelecek, kâfir olanlar "Keşke biz de müslüman olsaydık." diye arzu edecekler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler, keşke Müslüman olsaydık diye arzulayacaklardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gün gelecek, Kafirler*: "Keşke Müslüman olsaydık." diye yakınacaklar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ayetlerin görmezlikten gelenler (kafirler), zaman zaman "Keşke biz de tam teslim olanlardan (müslümanlardan) olsak" diye çok arzu ederler*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Nankörlük edenler, teslim olmuş olmayı dileyeceklerdir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Gün gelecek, inkarda ısrar edenler (vahyin yol göstericiliğine) teslim olmayı yürekten temenni edecekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O küfre batmış olanlar zaman zaman, keşke Müslüman olsaydılar diye derin bir özlem duyarlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O inkar edenler müslüman olmayı nice kereler dileyecekler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir zaman gelecek, küfredenler, müslüman olsaydılar diye arzu çekecekler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bir vakit gelecek ki, (şimdi) bu gerçeği inkara kalkışanlar, keşke (dünya hayatındayken) Allah'a boyun eğip teslim olsaydık diye yerinecekler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İnkar edenler, "Keşke müslüman olsaydık" diye çok arzu edeceklerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir zeman olur küfredenler arzu çekerler ki müsliman olsa idiler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir zaman gelir ki nankörlük edenler, "Keşke müslüman olsaydılar" diye arzu ederler.

 • Gültekin Onan

  O küfredenler müslüman olmayı nice kereler dileyecekler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O küfredenler zaman zaman (nedametle) temenni edecek (ler): "(Ah vaktiyle) müslüman olaymışlar"

 • İbni Kesir

  Kafirler bir zaman gelir ki müslüman olmayı isteyeceklerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kafirler bir zaman gelir ki müslüman olmayı şiddetle isterler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir zaman olur kafirler, "Keşke vaktiyle Müslüman olmuş olsaydık!" diye çok hasret çekerler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Öyle olur ki) hakikat bilgisini inkar edenler (hakikatlerinden perdeliler), keşke gerçekte teslim olmuşluğumuzun farkında olsaydık, diye şiddetli arzu duyarlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnkar edenler, keşke müslüman olsaydık diye arzulayacaklardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gün gelecek, gerçeği yalanlayan nankörler: "Keşke Müslüman olsaydık." diye yakınacaklar.

 • Progressive Muslims

  Perhaps those who have rejected will wish they were of those who surrendered!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Perchance those who ignore warning will wish they were submitting;

 • Aisha Bewley

  It may be that those who are kafir will wish that they had been Muslims.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Certainly, those who disbelieved will wish they were submitters.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Ultimately, those who have rejected will wish they had submitted!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who have rejected will often wish they were of those who peacefully surrendered!