Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kullarıma de ki: "Sözün en iyi olanını söylesinler!" Şeytan, onların aralarını bozar. Şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.

وَقُلْ لِعِبَاد۪ي يَقُولُوا الَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُۜ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْۜ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُواًّ مُب۪يناً
Ve kul li ibadi yekululleti hiye ahsen, inneş şeytane yenzegu beynehum, inneş şeytane kane lil insani aduvven mubina.
#kelimeanlamkök
1ve kulve söyleقول
2liibadikullarımaعبد
3yekulusöylesinlerقول
4lleti
5hiyeo
6ehsenuen güzel (sözü)حسن
7inneçünkü
8ş-şeytaneşeytanشطن
9yenzegugirerنزغ
10beynehumaralarınaبين
11innedoğrusu
12ş-şeytaneşeytanشطن
13kaneكون
14lilinsaniinsanınانس
15aduvvendüşmanıdırعدو
16mubinenapaçıkبين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kullarıma söyle! Sözün dosdoğru olanını söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kullarıma söyle, (tartışırken karşısındakilere) sözün en güzelini söylesinler (güzelce tartışsınlar)!* Şüphesiz ki şeytan aralarına fitne sokar. Şüphesiz ki şeytan insanın apaçık düşmanıdır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kullarıma söyle: En güzel biçimde konuşup tartışsınlar. Çünkü sapkın aralarına girer. Sapkın, insanın apaçık düşmanıdır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kullarıma de ki: "Sözün en iyi olanını söylesinler!" Şeytan, onların aralarını bozar. Şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kullarıma de ki sözün en güzelini söylesinler. Çünkü Şeytan aralarını bozar. Şeytan insan için açık düşmandır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kullarıma, güzel konuşmalarını söyle. Çünkü şeytan, onların arasını açar. Aslında, şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İmdi söyle kullarıma: birbirlerine karşı sözü en güzel bir biçimde söylesinler; çünkü Şeytan aralarını açmak ister. Gerçek şu ki, Şeytan insanın apaçık düşmanıdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kullarıma de ki: En güzel olan neyse onu söylesinler. Çünkü şeytan, aralarına yamukluk sokar. Şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kullarıma de ki: "En güzel olan sözü söylesinler; çünkü şeytan aralarını gıcıklar; zira şeytan insana açık bir düşmandır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yine de sen kullarıma söyle, (inançlarını paylaşmayan kimselerle) en güzel bir biçimde konuşsunlar; çünkü, Şeytan insanların aralarını açmak için her zaman fırsat kollamaktadır. Şeytan gerçekten de insanın açık düşmanıdır!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kullarıma söyle ki: en güzel olan kelimeyi söylesinler çünkü Şeytan aralarını gıcıklar, çünkü Şeytan insana açık bir düşman bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kullarıma söyle: En güzel sözü söylesinler (puta tapanlara sert davranmasınlar). Çünkü şeytan aralarına girer (onları tartışmaya ve kavgaya dürtükler). Doğrusu şeytan, insanın apaçık düşmanıdır.

 • Gültekin Onan

  Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Mü'min) kullarıma söyle: "(Kafirlere) en güzel (söz) ne ise, onu söylesinler". Çünkü şeytan aralarına fesad sokar. Zira şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır.

 • İbni Kesir

  Kullarıma de: En güzel olanı söylesinler. Doğrusu şeytan aralarını açmak ister. Zira şeytan, insan için apaçık bir düşman olmuştur.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kullarıma, en güzel şekilde konuşmalarını söyle! Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın amansız, apaçık bir düşmanıdır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Söyle o kullarıma: "Hep en güzel sözleri söylesinler, çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır. Gerçekten şeytan insanın açık düşmanıdır."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kullarıma de ki; en güzeli ne ise onu söylesinler! Muhakkak ki şeytan (nefs = bilinç = bedensellik kabulü vehmi) aralarına fit sokar.. . Muhakkak ki şeytan, insan için apaçık bir düşmandır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kullarıma söyle: En güzel biçimde konuşup tartışsınlar. Çünkü şeytan aralarına girer. Şeytan, insanın apaçık düşmanıdır

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kullarıma de ki: "Sözün en iyi olanını söylesinler!" Şeytan, onların aralarını bozar. Şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.

 • Progressive Muslims

  And say to My servants to speak that which is best. The devil plants animosity between them. The devil was to mankind a clear enemy.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And say thou to My servants, that they say that which is best. The satan provokes to evil between them; the satan is to man an open enemy.

 • Aisha Bewley

  Say to My slaves that they should only say the best. Shaytan wants to stir up trouble between them. Shaytan is an outright enemy to man.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Tell My servants to treat each other in the best possible manner, for the devil will always try to drive a wedge among them. Surely, the devil is man's most ardent enemy.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And say to My servants to speak that which is best. The devil makes bitterness between them. The devil is to man a clear enemy.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say to My servants to speak what is best. The devil plants animosity between them. The devil was to the people a clear enemy.