Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rabb'iniz sizi daha iyi bilir. Hak edene merhamet eder veya hak edene azap eder. Seni onlara vekil olarak göndermedik.

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْۜ اِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْۜ وَمَٓا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَك۪يلاً
Rabbukum a'lemu bikum, in yeşa' yerhamkum ev in yeşa' yuazzibkum, ve ma erselnake aleyhim vekila.
#kelimeanlamkök
1rabbukumRabbinizربب
2ea'lemudaha iyi bilirعلم
3bikumsizi
4ineğer
5yeşe'dilerseشيا
6yerhamkumsize acırرحم
7evveya
8ineğer
9yeşe'dilerseشيا
10yuazzibkumsize azabederعذب
11ve ma
12erselnakebiz seni göndermedikرسل
13aleyhimonların üzerine
14vekilenbir vekilوكل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Rabbiniz, sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder; dilerse sizi cezalandırır. Biz, seni onların üzerine bir vekil olarak göndermedik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Rabbiniz sizi çok iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder; dilerse azap eder. Biz seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Efendiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size acır, dilerse sizi cezalandırır. Seni onlara avukatlık yapasın diye göndermedik.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Rabb'iniz sizi daha iyi bilir. Hak edene merhamet eder veya hak edene azap eder. Seni onlara vekil olarak göndermedik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Rabbiniz sizi iyi bilir. İkramına uygun görürse ikram eder, azabını hak etmiş görürse azaba uğratır. Seni de onlara vekil olarak göndermiş değiliz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Efendiniz, sizi bilir. Dilerse, size merhamet edecek, dilerse cezalandıracaktır. Seni, onların üzerine denetmen olarak göndermedik.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Rabbiniz kim ve ne olduğunuzu çok iyi bilmektedir; dilerse size rahmetiyle muamele eder, dilerse cezalandırır. Bunun içindir ki, Biz seni onlara inanç dayatan bir otorite olarak göndermedik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, dilerse size azap eder. Biz seni onlar üzerine vekil göndermedik.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sizi en iyi Rabbiniz bilir; dilerse size merhamet eder, dilerse sizi azablandırır. Biz seni onların üzerine bir vekil olarak göndermedik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Rabbiniz sizi daha iyi bilir; dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Seni de onların üzerlerine vekil göndermedik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Rabbiniz ne olduğunuzu, (neye layık olduğunuzu) tam olarak bilmektedir: dilerse size acıyıp esirgeme gösterir, dilerse cezalandırır sizi. Bunun içindir ki (ey Peygamber,) seni (insanların) yazgılarına karar verme yetkisiyle göndermedik;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Rabbiniz sizi daha iyi bilir. (Durumunuza göre) dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Seni de onlara vekil olarak göndermedik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbınız sizi daha çok bilir, dilerse size merhamet buyurur, dilerse size azab eder, seni de üzerlerine vekil göndermedik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size acır, dilerse size azabeder. Biz seni, onların üzerine vekil göndermedik.

 • Gültekin Onan

  Sizi en iyi rabbiniz bilir; dilerse size merhamet eder, dilerse sizi azablandırır. Biz seni onların üzerine bir vekil olarak göndermedik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Rabbiniz sizi çok iyi bilendir. Eğer dilerse sizi esirger, yahud şayed dilerse sizi azablandırır". Biz seni onların üstüne bir vekil göndermedik.

 • İbni Kesir

  Rabbınız sizi daha iyi bilir. İsterse size merhamet eder, isterse sizi azablandırır. Biz; seni, onların üzerine vekil olarak göndermedik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder veya dilerse azap eder. Biz seni onlara vekil olarak göndermedik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Rabbiniz sizi pek iyi bilir. Dilerse size merhamet eder yahut dilerse sizi cezalandırır. Bunun içindir ki, ey Resulüm, seni onlar üzerine yönetici, onlardan sorumlu olarak göndermedik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Rabbiniz, hakikatiniz olarak sizi çok iyi bilir! Dilerse size rahmet eder veya dilerse size azap eder! Biz seni, onlara vekil olarak irsal etmedik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size acır, dilerse sizi cezalandırır. Seni onlara avukatlık yapasın diye göndermedik

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rabb'iniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder veya dilerse size azap eder. Seni onlara vekil olarak göndermedik.

 • Progressive Muslims

  Your Lord is fully aware of you, if He wishes He will have mercy on you, or if He wishes He will punish you. And We have not sent you as a guardian over them.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Your Lord knows you best; if He wills, He will have mercy on you or, if He wills, He will punish you. And We have not sent thee as a guardian over them.

 • Aisha Bewley

  Your Lord knows you best. If He wills, He will have mercy on you, and, if He wills, He will punish you. We did not send you to be their guardian.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Your Lord knows you best. According to His knowledge, He may shower you with mercy, or He may requite you. We did not send you to be their advocate.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Your Lord is fully aware of you, if He wishes He will have mercy on you, or if He wishes He will punish you. And We have not sent you as a guardian over them.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Your Lord is fully aware of you, if He wishes He will have mercy on you, or if He wishes He will punish you. We have not sent you as a guardian over them.