Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Göklerde ve yeryüzünde kimlerin olduğunu Rabb'in daha iyi bilir. Ant olsun ki Biz nebilerin kimini kiminden, kimi nitelikleriyle üstün kıldık. Davud'a Zebur'u verdik.

وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۜ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّ۪نَ عَلٰى بَعْضٍ وَاٰتَيْنَا دَاوُ۫دَ زَبُوراً
Ve rabbuke a'lemu bi men fis semavati vel ard, ve lekad faddalna ba'dan nebiyyine ala ba'dın ve ateyna davude zebura.
#kelimeanlamkök
1ve rabbukeve Rabbinربب
2ea'lemudaha iyi bilirعلم
3bimenolanları
4fi
5s-semavatigöklerdeسمو
6vel'erdive yerdeارض
7velekadve andolsun ki
8feddelnabiz üstün kıldıkفضل
9bea'dekiminiبعض
10n-nebiyyinenebilerinنبا
11alaüzerine
12bea'dinkimiبعض
13ve ateynave verdikاتي
14davudeDavud'a da
15zeburanZebur'uزبر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi çok iyi bilendir. Yemin olsun ki biz peygamberlerin bir kısmını bir kısmına (farklı oldukları noktalarda) üstün kıldık;* Davud'a da Zebur'u verdik.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Efendin göklerdekileri ve yerdekileri en iyi bilendir. Peygamberlerden bir kısmını diğerlerine üstün kıldık. Örneğin; Davud'a Zebur'u verdik.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Göklerde ve yeryüzünde kimlerin olduğunu Rabb'in daha iyi bilir. Ant olsun ki Biz nebilerin kimini kiminden, kimi nitelikleriyle üstün kıldık. Davud'a Zebur'u verdik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Göklerde ve yerdeki kimseleri en iyi Rabbin bilir. Biz, nebilerin kimini kiminden üstün kıldık ve Davud'a da Zebur'u verdik.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Efendin, göklerde ve yeryüzünde kim varsa bilir. Gerçek şu ki, peygamberlerin bir bölümünü, diğerlerine üstün yaptık; Davut'a da Zebur'u verdik.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Zira, göklerde ve yerde bulunan her varlığı Rabbin çok iyi bilmektedir; dahası Rabbin peygamberlerden her birine diğerinden farklı olarak üstün nitelikler vermiştir: Nitekim, Davud'a (hükümdarlıkla birlikte) hikmet yüklü sayfalar verdiğimizi (hatırlayın).

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Rabbin, göklerdeki ve yerdeki kimseleri de daha iyi bilir. Yemin olsun biz, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kılmışızdır. Davud'a da Zebur'u verdik.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilir. Andolsun, biz peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık ve Davud'a da Zebur verdik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilir. Andolsun ki, peygamberlerin bir kısmını bir kısmından üstün kıldık ve Davud'a da Zebur'u verdik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  çünkü, göklerde ve yerde bulunan her varlığı her bakımdan bilen senin Rabbindir. Fakat şu da bir gerçektir ki, Biz bazı nebilere diğerlerine göre daha büyük bir yücelik tevdi etmişizdir; tıpkı Davud'a (rahmetimizin bir belirtisi olarak) ilahi hikmetle dolu bir kitap verdiğimiz gibi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem rabbın Göklerde ve Yerde kim varsa hepsine a'lemdir, celalim hakkı için Peygamberlerin de ba'zısını ba'zısına tafdıl ettik ve Davuda bir Zebur verdik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbin, göklerde ve yerde olan kimseleri daha iyi bilir (O, peygamber olmağa kimi layık görürse onu seçer). Andolsun ki biz, peygamberlerin kimini kimine üstün kıldık, Davud'a da Zebur'u verdik.

 • Gültekin Onan

  Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilir. Andolsun, biz peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık ve Davud'a da Zebur verdik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Rabbin göklerde ve yerde olan kimseleri en iyi bilendir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kılmışızdır. Davuda da Zebur verdik.

 • İbni Kesir

  Rabbın göklerde ve yerde olanları daha iyi bilendir. Andolsun ki; Biz, peygamberlerden bir kısmını bir kısmına üstün kıldık, Davud'a da Zebur'u verdik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Rabbin, göklerde ve yerde olan kimseleri en iyi bilendir. Bazı peygamberleri de diğerlerinden üstün kılmışızdır. Davud'a Zebur verdik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Hem senin Rabbin, göklerde ve yerde olan kim varsa hepsini pek iyi bilir. Biz nebilerden bazısını bazısına üstün kıldık, nitekim Davud'a da Zebur'u verdik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Rabbiniz, semalarda ve arzda bulunan varlıklarda olarak, daha iyi bilir.. . Andolsun ki, biz Nebilerin bazısını bazısına üstün kıldık (özellikleri yönünden)! Davud'a da Zebur (hikmetler ihtiva eden BİLGİ) verdik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rabbin göklerdekileri ve yerdekileri en iyi bilendir. Peygamberlerden bir kısmını diğerlerine üstün kıldık. Örneğin, Davud'a Zebur'u verdik

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Göklerde ve yeryüzünde kimlerin olduğunu Rabb'in daha iyi bilir. Ant olsun ki Biz nebilerin kimini kiminden, kimi nitelikleriyle üstün kıldık. Davud'a Zebur'u verdik.

 • Progressive Muslims

  And your Lord is fully aware of who is in the heavens and the Earth. And We have preferred some prophets over others, and We gave David the Psalms.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And thy Lord best knows who is in the heavens and the earth. And We have preferred some prophets over others; and We gave to David Psalms.

 • Aisha Bewley

  My Lord knows best everyone in the heavens and earth. We favoured some of the Prophets over others. And We gave Dawud the Zabur.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Your Lord is the best knower of everyone in the heavens and the earth. In accordance with this knowledge, we preferred some prophets over others. For example, we gave David the Psalms.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And your Lord is fully aware of who is in the heavens and the earth. And We have preferred some prophets over others, and We gave David the Psalms.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Your Lord is fully aware of who is in the heavens and the earth. We have preferred some prophets over others, and We gave David the Psalms.