Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O gün, bütün insanları imamlarıyla çağırırız. O gün kimin kitabı sağından verilirse, işte onlar kendi kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْۚ فَمَنْ اُو۫تِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِه۪ فَاُو۬لٰٓئِكَ يَقْرَؤُ۫نَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَت۪يلاً
Yevme ned'u kulle unasin bi imamihim, fe men utiye kitabehu bi yeminihi fe ulaike yakreune kitabehum ve la yuzlemune fetila.
#kelimeanlamkök
1yevmegünيوم
2ned'uçağırdığımızدعو
3kulleherكلل
4unasinmilletiانس
5biimamihimimamıylaامم
6femenkimlerin
7utiyeverilirseاتي
8kitabehuKitabıكتب
9biyeminihisağındanيمن
10feulaikeişte onlar
11yekra'uneokurlarقرا
12kitabehumKitaplarınıكتب
13ve lave
14yuzlemunehaksızlığa uğratılmazlarظلم
15fetilenen ufakفتل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimin amel defteri sağından verilirse onlar, en küçük bir haksızlığa uğramamış olarak amel defterlerini okuyacaklar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Her insan topluluğunu imamıyla (önderiyle) çağıracağımız o günde, kimin kitabı (amel defteri) sağından verilirse, onlar kitabını okuyacaklar ve en küçük bir şekilde haksızlığa uğratılmayacaklardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Her bir halkı önderleriyle birlikte çağırdığımız gün, kitabı sağından verilenler kitaplarını okurlar ve en ufak bir haksızlığa uğratılmazlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O gün, bütün insanları imamlarıyla çağırırız. O gün kimin kitabı sağından verilirse, işte onlar kendi kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Her insanı önderiyle birlikte çağıracağımız gün, kitabı (defteri) sağından verilenler kitaplarını okurlar, onlara kıl kadar haksızlık yapılmamış olur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Tüm insanları kendi önderleriyle çağıracağımız gün, kitabı sağından verilenler; işte onlar, kitaplarını okuyacaklar. En küçük bir haksızlığa da uğratılmayacaklardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir gün gelecek, bütün insanları, (eylemlerine) önderlik eden (tasavvur ve bilinç)leriyle huzurumuza çıkarıp (hesap soracağız); artık kimlerin karnesi sağ ellerine verilirse, işte onlar karnelerini (sevinç içinde) okuyacaklar ve onlara zerre kadar haksızlık edilmeyecek.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gün olur, insan gruplarından herbirini kendi önderiyle çağırırız. O gün kitabı kendisine sağdan verilenler, kitaplarını okuyacaklar ve bir kıl kadar haksızlığa uğratılmayacaklar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Her insan grubunu imamlarıyla çağıracağımız gün, artık kimin kitabı sağ eline verilirse, onlar kitaplarını okuyacaklar ve onlar, bir 'hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Günün birinde bütün insanları önderleriyle çağıracağız; o gün her kime kitabı sağ eliyle verilirse, işte onlar kitaplarını okuyacaklar ve kıl kadar zulmedilmeyecekler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (ama) gün gelecek, bütün insanları huzurumuza çağıracağız (ve onları, yaşarken) davranışlarına yön veren bilinçli eğilimlerine, seciyelerine göre (yargılayacağız): sicilleri sağ ellerine verilecek olanlar, işte bunlar, tutanaklarını (sevinçle) okuyacak olanlardır. Bununla birlikte kimseye kıl kadar haksızlık yapılmayacaktır:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. (O gün) her kime kitabı sağından verilirse, işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Günün birinde her sınıf insanları imamlarile çağıracağız, o gün her kime kitabı sağ elile verilirse işte onlar kitablarını okuyacaklar ve kıl kadar zulmedilmiyecekler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her milleti, imamıyla (eylemlerini saptayan defteriyle veya izlediği önderiyle) çağırdığımız gün, kimlerin Kitabı sağından verilirse işte onlar, Kitaplarını okurlar ve en ufak bir haksızlığa uğratılmazlar.

 • Gültekin Onan

  Her insan grubunu imamlarıyla çağıracağımız gün artık kimin kitabı sağ eline verilirse, onlar kitaplarını okuyacaklar ve onlar bir 'hurma çekirdeğindeki iplikçik' kadar bile haksızlığa uğratılmazlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Hatırla) o gün (ü) ki insan sınıflarından her birini biz imanlarıyle çağıracağız. Artık kimin kitabı sağından verilirse onlar kitablarını en küçük haksızlığa uğratılmaksızın (kendileri) okuyacaklardır.

 • İbni Kesir

  O bütün insanları imamları ile çağırdığımız gün; kime kitabı sağından verilmişse; işte onlar, kitablarını okuyacaklar, kıl kadar zulüm olunmayacaklardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bütün insanları, liderleriyle birlikte çağırdığımız gün, kimin kitabı sağından verilirse, işte onlar kitablarını okurlar ve onlara en küçük bir haksızlık yapılmaz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gün gelir, her sınıftan insanları, tabi oldukları önderlerine nisbet ederek çağırırız. Kimin hesap defteri sağından verilirse işte onlar defterlerini emin olarak okur ve kıl kadar olsun, haksızlığa uğratılmazlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O süreçte, her insan grubunu kendi önderleriyle çağırırız.. . Kimin kitabı (kaydedilmiş bilgisi) sağındaki kuvvesiyle verildi ise, işte onlar yaptıklarının bilgisiyle yüzleşirler (okurlar) ve bir hurma lifi (kıl) kadar haksızlıkla karşılaşmazlar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Her bir halkı önderleriyle birlikte çağırdığımız gün, kitabı sağından verilenler kitaplarını okurlar ve en ufak bir haksızlığa uğratılmazlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O gün, bütün insanları imamlarıyla çağırırız. O gün kimin kitabı sağından verilirse, işte onlar kendi kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.

 • Progressive Muslims

  The Day We call every people by their Scripture. Then, whoever are given their record by their right, they will relate their record, and they will not be wronged in the least.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The day We call each people with their record, then whoso is given his writ in his right hand, those will read their writ, and they will not be wronged a hair upon a date-stone.

 • Aisha Bewley

  On the Day We summon every people with their records, those who are given their Book in their right hand will read their Book and they will not be wronged by even the smallest speck.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The day will come when we summon every people, together with their record. As for those who are given a record of righteousness, they will read their record and will not suffer the least injustice.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The Day We call every people by their beacon. Then, whoever are given their book by their right, they will read their book, and they will not be wronged in the least.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The day We call every people by their record. Then, whoever are given their book by their right, they will read their book, and they will not be wronged in the least.