Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun Biz, bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği verdik. Buna rağmen insanların çoğu yine de Kafirlikte diretti.

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ ف۪ي هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍۘ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوراً
Ve lekad sarrafna lin nasi fi hazel kur'ani min kulli meselin fe eba ekserun nasi illa kufura.
#kelimeanlamkök
1velekadve andolsun
2sarrafnabiz türlü biçimlerde anlattıkصرف
3linnasiinsanlaraنوس
4fi
5hazabu
6l-kuraniKur'an'daقرا
7minher
8kulliçeşitكلل
9meselinmisaliمثل
10feebaama direttilerابي
11ekseruçoğuكثر
12n-nasiinsanlardanنوس
13illaancak
14kufuraninkardaكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Muhakkak ki biz, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık. Yine de insanların çoğu inkarcılıktan vazgeçmedi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği çeşitli şekillerde anlattık.* İnsanların çoğu sadece nankörler olarak yüz çevirdiler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz bu Kuran'da her türlü örneği verdik, ne var ki halkın çoğunluğu inkarda direniyor.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun Biz, bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği verdik. Buna rağmen insanların çoğu yine de Kafirlikte* diretti.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu Kur'an'da insanlara her örneği değişik şekillerde vermişizdir. Ama insanların çoğu, nankörlük dışında her şeye direnir*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üstelik gerçek şu ki, bu Kur'an'da, insanlar için her türlü örneği, değişik biçimlerde açıkladık. Yine de insanların çoğunluğu, yalnızca nankörlük etmekte direniyorlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Doğrusu Biz bu Kur'an'da, (hakikati) insanlara her tür dolaylı anlatım tarzını kullanarak farklı açılardan açıklamışızdır. Buna rağmen insanların çoğunun yüz çevirmesi, kat be kat nankörlükten başka bir şey değildir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun, biz bu Kur'an'da, insanlar için her örnekten nicelerini sıraladık. Ama insanların çoğu inkardan başka bir şeyde diretmediler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, bu Kur'an'da her örnekten insanlar için çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsanların çoğu ise ancak inkarda ayak direttiler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Andolsun ki Biz bu Kur'an'da dillere destan olacak her manadan türlü türlü anlattık; ifadeler yaptık yine insanların çoğu gavurlukta ısrar ettiler;

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Çünkü, gerçekten de Biz bu Kuran'da her konuyu insanlığın (yararı için) değişik açılardan örneklerle açıklamış bulunuyoruz! Hal böyleyken, yine de insanların çoğu inkarcı bir tavırdan başkasını benimsemekten inatla kaçınmaktadır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu ancak inkarda direttiler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Celalim hakkı için biz bu Kur'anda dillere dasitan olacak her ma'nada türlü türlü ifadeler yaptık, yine nasın ekserisi gavurlukta ısrar ettiler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali türlü biçimlerde anlattık, ama insanlardan çoğu inkarda direttiler.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, bu Kuran'da her örnekten insanlar için çeşitli açıklamalarda bulunduk. İnsanların çoğu ise ancak küfürde ayak direttiler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Şanıma andolsun ki biz bu Kur'anda insanlar için her ma'nadan nice türlüsünü açıklamışızdır. İnsanlardan pek çoğu ise ille gavurlukda ayak dirediler.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; Biz, bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği çeşitli şekillerde açıkladık. Yine de insanların çoğu pek nankör oldu.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği açıkladık, fakat, insanların çoğu küfürde direndi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu Kur'an'da Biz her türlü manayı, insanlar için çeşitli tarzlarda tekrar tekrar açıkladık. Ama insanların çoğu inkarcılıkta ısrar ettiler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun, insanlar için şu Kuran'da (Hakikati) her türlü MİSALLERLE açıkladık. İnsanların çoğunluğu (misalleri orijin gibi gerçek olarak {muhkem} kabul ederek) hakikati örttüler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Biz bu Kuran'da her türlü örneği verdik, ne var ki halkın çoğunluğu inkarda direniyor.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun Biz, bu Kur'an'da insanlara her türlü örneği verdik. Buna rağmen insanların çoğu yine de kafirlikte* diretti.

 • Progressive Muslims

  And We have cited to mankind in this Quran of every example, but most of mankind refuse to be anything but a rejecter!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We have expounded for men in this Qur’an every similitude, but most men refuse save denial.

 • Aisha Bewley

  We have variegated throughout this Qur’an all kinds of examples for people, but most people spurn anything but kufr.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We have cited for the people in this Quran all kinds of examples, but most people insist upon disbelieving.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We have dispatched to the people in this Qur'an from every example, but most of the people refuse to be anything but rejecters!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  In this Quran We have cited every example for the people; but most of the people refuse to be anything but ingrates!