17. İsra suresi 88. ayet

/ 111
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

De ki: "Eğer ins* ve cinn* bu Kur'an'ın benzerini getirmek için bir araya gelseler ve birbirlerine yardımcı olsalar da kesinlikle onun benzerini ortaya koyamazlar.

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
Kul leinictemeatil insu vel cinnu ala en ye'tu bi misli hazel kur'ani la ye'tune bi mislihi ve lev kane ba'duhum li ba'dın zahira.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
De ki: "Andolsun, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, benzerini getiremezler."
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
De ki: 'Tüm insanlar ve cinler bu Kuran'ın bir benzerini oluşturmak amacıyla toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile onun bir benzerini oluşturamazlar.'
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
De ki: "Eğer ins* ve cinn* bu Kur'an'ın benzerini getirmek için bir araya gelseler ve birbirlerine yardımcı olsalar da kesinlikle onun benzerini ortaya koyamazlar.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
De ki "Bu Kur'an'ın bir benzerini çıkarmak için insanlar ve cinler toplansalar benzerini çıkaramazlar; isterse sırt sırta vermiş olsunlar."
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
De ki: "Tüm insanlar ve cinler, bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine de Onun bir benzerini getiremezler!"
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
De ki: "Bütün görünen ve görünmeyen iradeli varlıklar bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya toplansalar ve bu konuda birbirlerine var güçleriyle destek verseler, yine de onun bir benzerini ortaya koyamazlardı!"
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler şu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine de destek olsalar, onun bir benzerini yine de ortaya getiremezler."
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
De ki: "Eğer bütün ins ve cin (toplulukları), bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansa, -onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile- onun bir benzerini getiremezler."
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
De ki: "Yemin ederim eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar, birbirlerine yardımcı bile olsalar onun bir benzerini getiremezler."
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
De ki: "Bütün insanlar ve görünmeyen varlıklar bu Kuran'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelselerdi ve, birbirlerine (bu konuda) destek olmak için ellerinden gelen her şeyi yapsalardı, yine de onun benzerini ortaya koyamazlardı!"
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
De ki: "Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler."
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: yemin ederim eğer İns-ü Cinn bu Kur'anın mislini getirmek üzere toplansalar bir mislini getiremezler, birbirlerine zahir de olsalar
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
De ki: "Andolsun eğer insan(lar) ve cin(ler) bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine arka ol(up yardım et)seler yine onun benzerini getiremezler."
Gültekin Onan
De ki: "Eğer bütün ins ve cin (toplulukları), bu Kuran'ın bir benzerini getirmek üzere toplansa, -onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile- onun bir benzerini getiremezler."
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
De ki: "Andolsun, ins-ü cin şu Kur'anın benzerini (meydana) getirmeleri için bir araya toplansa, yekdiğerine yardımcı da olsalar, yine onun benzerini getiremezler".
İbni Kesir
De ki: İnsanlar ve cinnler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için toplansalardı; birbirlerine yardımcı da olsalar onun bir benzerini getiremezlerdi.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
De ki: "İnsanlar ve cinler, bu Kur'an'ın bir benzerini yapmak için bir araya gelseler; birbirlerine arka çıksalar bile, onun bir benzerini yapamazlar."
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
De ki: "Yemin ederim! Eğer insanlar ve cinler, bu Kur'an'ın benzerini yapmak için bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup güçlerini birleştirseler bile, yine de onun gibi bir Kitap meydana getiremezler."
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
De ki: "Andolsun, eğer İNS (türü - insan denmiyor) ve CİNN şu Kuran'ın benzerini getirmek üzere bir araya toplansalar, birbirlerine destek de olsalar, gene de onun benzerini getiremezler!"
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Say, "If all the humans and all the jinns banded together in order to produce a Quran like this, they could never produce anything like it, no matter how much assistance they lent one another."
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Say: "If all mankind and the Jinn were to gather to bring a Qur'an like this, they could not come with its like, even if they were helping one another."
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Say, "If all the humans and the Jinn were to gather to bring a Quran like this, they could not come with it, even if they were helping one another."
# Kelime Anlam Kök
1 kul: de ki قول
2 leini: andolsun eğer
3 ctemeati: toplansalar جمع
4 l-insu: insan(lar) انس
5 velcinnu: ve cin(ler) جنن
6 ala: üzere
7 en:
8 ye'tu: getirmek اتي
9 bimisli: bir benzerini مثل
10 haza: bu
11 l-kurani: Kur'an'ın قرا
12 la:
13 ye'tune: getiremezler اتي
14 bimislihi: onun benzerini مثل
15 velev: ve eğer
16 kane: olsalar كون
17 bea'duhum: biri بعض
18 libea'din: diğerine بعض
19 zehiran: arka (destek) ظهر