Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Mal ve çocuklar, dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi işler ise Rabb'inin yanında daha değerlidir. Ümit bağlama yönünden de daha değerlidir.

اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ ز۪ينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ اَمَلاً
El malu vel benune zinetul hayatid dunya, vel bakıyatus salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emela.
#kelimeanlamkök
1el-malumalمول
2velbenuneve oğullarبني
3zinetusüsüdürزين
4l-hayatihayatınınحيي
5d-dunyadünyaدنو
6velbakiyatufakat kalıcı olanبقي
7s-salihatugüzel işler iseصلح
8hayrundaha hayırlıdırخير
9indekatındaعند
10rabbikeRabbininربب
11sevabensevapçaثوب
12ve hayrunve daha hayırlıdırخير
13emelenumutça daامل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Servet ve çocuklar dünya hayatının süsüdür; ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha iyi hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. İyi işlerden oluşan kalıcı faaliyetlerin hem ödül bakımından hayırlı olandır hem de ümit beslenmesi Rabbinin katında hayırlı olandır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Para ve çocuklar bu dünya hayatının çekici materyalleridir. Ama, sürekli kalacak erdemli işler, Efendinin katında bir ödül ve umut olarak çok daha iyidir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Mal ve çocuklar, dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi işler ise Rabb'inin yanında daha değerlidir. Ümit bağlama yönünden de daha değerlidir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Mal ve evlat, dünya hayatının çekici nimetleridir. Kalıcı olan iyi işler ise Rabbin katında sevap olarak da umut olarak da daha hayırlıdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Mal ve oğullar, dünya yaşamının çekiciliğidir. Oysa sürekli olan erdemli edimler, Efendinin katında, ödül yönünden daha iyi ve umut etmek yönünden de daha iyidir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Servet de, evlat da geçici dünya hayatının süsleridir; ürünü kalıcı olan güzel ve erdemli davranışlarsa, değer açısından Rabbinin katında daha hayırlı, ümit etmeye de daha layıktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Mal ve oğullar, şu iğreti dünya hayatının süsüdür. Barışa ve hayra yönelik kalıcı eylemlerse, Rabbin katında sevapça da üstündür, beklenti bakımından da.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Mal ve çocuklar, dünya hayatının çekici süsüdür; sürekli olan 'salih davranışlar' ise, Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır, umut etmek bakımından da daha hayırlıdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür; ebedi kalacak iyi işler ise, Rabbinin katında sevapça da hayırlıdır, ümitçe de hayırlıdır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Mal mülk ve çocuklar dünya hayatının süsleridir; ama ürünü kalıcı olan dürüst ve erdemli davranışlar ise, karşılığı bakımından, Rabbinin katında daha değerli ve bir ümit kaynağı olarak daha verimlidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  o mal ve oğullar Dünya hayatın ziynetidir, bakı kalacak salih ameller ise Rabbının ındinde sevabca da hayırlıdır, emelce de hayırlıdır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan güzel işler ise Rabbinin katında sevapça da daha hayırlıdır, umutça da daha hayırlıdır.

 • Gültekin Onan

  Mal ve çocuklar, dünya hayatının çekici süsüdür; sürekli olan 'salih davranışlar' ise, rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır, umut etmek bakımından da daha hayırlıdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O mal, o oğullar (hep) dünya hayatının zinetidir. Bekaaya erecek iyi (amel ve hareket) ler ise Rabbinin nezdinde sevabca da hayırlıdır, amelce de hayırlı.

 • İbni Kesir

  Mal ve oğullar dünya hayatının zinetidir. Ama baki kalacak salih ameller, sevab olarak da, amel olarak da Rabbının katında daha hayırlıdır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Rabbinin katında baki kalacak doğrular, mükafat bakımından en iyisidir; ümit bakımından da en iyisidir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Mal mülk, çoluk çocuk... Bütün bunlar dünya hayatının süsleridir. Ama baki kalacak yararlı işler ise Rabbinin katında, hem mükafat yönünden, hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Zenginlik - mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür (fanidir - yok olucudur, geçicidir)! Baki kalacak olan imanın gereği yapılanlar ise; Rabbinin indinde mükafat olarak da hayırlıdır, beklenti olarak da hayırlıdır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Para ve çocuklar bu dünya hayatının çekici materyalleridir. Ama, sürekli kalacak erdemli işler, Rabbinin katında bir ödül ve umut olarak çok daha iyidir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Mal ve çocuklar, dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi işler ise Rabb'inin yanında daha değerlidir. Ümit bağlama yönünden de daha değerlidir.

 • Progressive Muslims

  Wealth and buildings are the beauty of this life. But the good deeds that remain behind are better with your Lord for a reward, and better for hope.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Wealth and sons are an adornment of the life of this world; but the righteous deeds which endure are better as reward in the sight of thy Lord, and better as hope.

 • Aisha Bewley

  Wealth and sons are the embellishment of the life of this world. But, in your Lord’s sight, right actions which are lasting bring a better reward and are a better basis for hope.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Money and children are the joys of this life, but the righteous works provide an eternal recompense from your Lord, and a far better hope.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Wealth and sons are a beauty of this worldly life. But the good deeds that remain behind are better with your Lord for a reward, and better for hope.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Wealth and buildings are the attraction of this life. But the good deeds that remain behind are better at your Lord for a reward, and better for hope.