Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey iman edenler! Sözlerinizi yerine getirin. İhramlı iken helal saymamanız şartı ile okunacak olanların dışında kalan en'am size helal kılındı Kuşkusuz, Allah, dilediği hükmü verir.

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِۜ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَه۪يمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۜ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُر۪يدُ
Ya eyyuhellezine amenu evfu bil ukud uhıllet lekum behimetul en'ami illa ma yutla aleykum gayre muhillis saydi ve entum hurum innallahe yahkumu ma yurid.
#kelimeanlamkök
1ya eyyuhaey
2ellezinekimseler
3amenuinanan(lar)امن
4evfuyerine getirinوفي
5bil-ukudiakitleri(zi)عقد
6uhillethelal kılındıحلل
7lekumsizin için
8behimetudört ayaklıبهم
9l-en'aamihayvanlarنعم
10illadışındaki
11ma
12yutlaoku(nup açıkla)nacak olanlarınتلو
13aleykumsize
14gayraغير
15muhillihelal saymamak şartiyleحلل
16s-saydiavlanmayıصيد
17veentumsiz
18hurumunihramda ikenحرم
19inneşüphesiz
20llaheAllah
21yehkumuhükmünü verirحكم
22mane
23yuriduistediğiرود
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey iman edenler! Antlaşmalara sadık kalınız. Size haram oldukları okunacak olanların dışında kalan hayvanlar,sadece ihramda iken avı helal saymamak şartıyla, sizin için helal kılındı. Allah, istediği hükmü verir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey iman edenler! Sözleşmeleri(n gereğini) yerine getirin!* İhramlıyken avlanmayı helal saymamak üzere, size tilavet edilecekler (okunup aktarılacaklar) dışında kalan hayvanlar* sizin için helal kılındı. Şüphesiz ki Allah dilediği şekilde hükmeder.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayanlar, anlaşmalarınızı uygulayın. Size okunacak olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Yalnız yasaklı iken avlanmayı helal saymamak koşuluyla... ALLAH dilediği hükmü verir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey iman edenler! Sözlerinizi yerine getirin. İhramlı iken helal saymamanız* şartı ile okunacak olanların dışında kalan* en'am* size helal kılındı Kuşkusuz, Allah, dilediği hükmü verir.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ey inanıp güvenenler, Akitlerinizin* gereğini yerine getirin. (Aşağıda) okunacak olanlar dışındaki en'am size helal (serbest) kılınmıştır ama ihramlı iken avladığınızı helal görmeyin*. Allah istediği hükmü verir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey inanca çağırılanlar! Sözleşmelerinizi yerine getirin. Hac süresince avlanmayı helal saymadan, size okunacak olanlar dışındaki otlayan hayvanlar helal yapılmıştır. Kuşkusuz, Allah, dilediği yargıyı verir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Siz ey iman edenler! Sözleşmelere sadakat gösterin! Size belirtilenler dışında, sığır cinsi hayvanlar size helal kılındı; ne ki ihramlıyken avlamanız helal değildir. Şüphesiz Allah razı olduğu şeyleri emreder.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey iman edenler! Akitlerin ve ahitlerin icaplarını yerine getirin. Siz ihramlı iken avlanmayı helal saymamak şartıyla ve ileride size okunacaklar müstesna olmak üzere, davar cinsinden hayvanlar size helal kılınmıştır. Kuşkunuz olmasın ki, Allah, iradesi yönünde hüküm verir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ey iman edenler, akitleri yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymaksızın ve size okunacaklar dışta tutulmak üzere, hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah, dilediği hükmü verir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey iman edenler, sözleşmelerinizi yerine getiriniz! İhrama girdiğinizde avlanmayı helal saymamanız şartıyla size, şu okunacak olanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Şüphesiz ki, Allah istediği hükmü koyar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Siz ey imana ermiş olanlar! Antlaşmalarınıza sadık olun!(Bundan sonra) belirtilecek olanlar dışında ot ile beslenen hayvanlar(ın eti) sizin için helaldir: ancak ihramda iken avlanmanıza izin verilmemiştir. Bilin ki Allah, iradesinin gereğini emreder.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla, okunacak (bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar, size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey o bütün iyman edenler! akıdlerinizi iyfa ediniz, ihrama girdiğinizde avı halal saymamanız şartiyle size en'am behaiminin atide okunacak olanlardan maadası halal kılındı, şüphe yok ki Allah ne isterse hukmeder

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey inananlar, akitleri(zi) yerine getirin. Size oku(nup açıkla)nacak olanların dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Yalnız ihramda iken avı helal saymamak şartiyle. Allah, istediği hükmü verir.

 • Gültekin Onan

  Ey inananlar, akitleri yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymaksızın ve size okunacaklar dışta tutulmak üzere, hayvanlar size helal kılındı. Kuşkusuz Tanrı dilediği hükmü verir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey iman edenler, bağlandığınız ahidleri yerine getirin. Siz ihramlı olduğunuz halde avlanmayı halal saymamak ve size (aşağıda) okunacak olanlar haaric kalmak şartiyle davarlar (ın etleri) size halal edildi. Şübhesiz ki Allah ne dilerse onu hükmeder.

 • İbni Kesir

  Ey iman edenler; akidleri yerine getirin. Siz, ihramlı iken avlanmayı helal görmeksizin; size bildirilecekler müstesna, hayvanlar size helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah, dilediğini hükmeder.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  - Ey iman edenler, sözleşmelerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal görmeksizin, size bildirilecek olanlar dışındaki hayvanlar size helaldir. Allah dilediği hükmü verir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ey iman edenler! Bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz. Haram kılındığı size bildirilenler dışında, davarların eti size helal edilmiştir. Şu kadar var ki, ihram halinde iken de av avlamak helal değildir. Allah dilediği şekilde hükmeder.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ey iman edenler, anlaşmalarınıza tam olarak uyun.. . İhramlı iken, avlanmayı helal saymamanız şartıyla ve size bildirilenler müstesna, otyiyenler (koyun, sığır, keçi, deve gibi) size helal kılındı. . . Muhakkak ki Allah dilediğini hükmeder.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnananlar, anlaşmalarınızı uygulayın. Size okunacak olanların dışındaki hayvanlar size helal kılındı. Yalnız ihramda iken avlanmayı helal saymamak koşuluyla... ALLAH dilediği hükmü verir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey iman edenler! Sözlerinizi yerine getirin. Haram kılındığı bildirilenler hariç, avlanma yasağına uymak şartıyla otçul küçük ve büyük baş hayvanlar size helal kılındı. Kuşkusuz, Allah, dilediği hükmü verir.*

 • Progressive Muslims

  O you who believe, honour your contracts. Made lawful for you are all the animals of the livestock, except that which is being recited to you, and what you are not allowed to hunt of the game while you are under restriction. God decrees as He pleases.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O you who heed warning: fulfil contracts. Made lawful for you is grazing livestock save what is recited to you, hunting not being permitted when you are forbidden; God ordains what He wills.

 • Aisha Bewley

  You who have iman! fulfil your contracts. All livestock animals are halal for you, except those that are recited to you now; but it is still not halal to hunt while you are in ihram. Allah makes whatever judgements He wills.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O you who believe, you shall fulfill your covenants. Permitted for you to eat are the livestock, except those specifically prohibited herein. You shall not permit hunting throughout Hajj pilgrimage. GOD decrees whatever He wills.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  O you who believe, honor your contracts. Made lawful for you are the animals of the livestock, except that which is being recited to you. You are not permitted to hunt the game while you are under restriction. God decrees as He pleases.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  O you who acknowledge, honor your contracts. Made lawful for you are all the animals of the livestock, except what is being recited to you, and what you are not allowed to hunt of the game while you are under restriction. God decrees as He pleases.