Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Meryem oğlu İsa: "Ey Allah'ım, Rabb'imiz, gökten üzerimize bir sofra indir. Ki o sofra bizim için; öncemiz ve sonramız için bir bayram olur ve Sen'den de bir ayet. Bizi rızıklandır ve Sen rızıklandıranların en hayırlısısın." dedi.

قَالَ ع۪يسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَٓا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَٓائِدَةً مِنَ السَّمَٓاءِ تَكُونُ لَنَا ع۪يداً لِاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِنْكَۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِق۪ينَ
Kale isebnu meryemellahumme rabbena enzil aleyna maideten mines semai tekunu lena iden li evvelina ve ahirina ve ayeten mink, verzukna ve ente hayrur razikin.
#kelimeanlamkök
1kaledediقول
2iysaÎsa
3bnuoğluبني
4meryemeMeryem
5llahummeAllah'ım
6rabbenaRabbimizربب
7enzilindirنزل
8aleynabizim üzerimize
9maidetenbir sofraميد
10mine-ten
11s-semaigök-سمو
12tekunuolsunكون
13lenabizim için
14iydenbir bayramعود
15lievvelinaöncemiz içinاول
16ve ahirinave sonramız içinاخر
17ve ayetenve bir mu'cize (olsun)ايي
18minkeSenden
19verzuknabizi rızıklandırرزق
20ve enteve sen
21hayruen hayırlısısınخير
22r-razikinerızık verenlerinرزق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Meryem oğlu İsa şöyle demişti: "Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir, Havarilerle bana, şu anki nesillerimize ve gelecekteki nesillerimize bir bayram ve senden bir delil olsun. Bizi rızıklandır; zaten sen, rızık verenlerin en cömerdisin."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Meryem oğlu İsa şöyle dua etmişti: "Allah'ım! Rabbimiz! Bize hem bizim hem de öncekilerimiz ve sonrakilerimiz için bir bayram ve senden bir delil olacak şekilde gökten bir sofra indir! Bizi rızıklandır! Sen rızık verenlerin en hayırlısısın."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Meryem oğlu İsa: "Tanrımız, Efendimiz, bize gökten bir ziyafet indir de hepimiz ve her birimiz için bir bayram ve Sen'den bir delil olsun. Bizi rızıklandır. Sen en iyi rızık verensin" dedi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Meryem oğlu İsa: "Ey Allah'ım, Rabb'imiz, gökten üzerimize bir sofra indir. Ki o sofra bizim için; öncemiz ve sonramız için bir bayram olur ve Sen'den de bir ayet. Bizi rızıklandır ve Sen rızıklandıranların en hayırlısısın." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Meryem oğlu İsa dedi ki "Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir. Bizim için, öncekiler ve sonra gelenlerimiz için bir bayram hem de senden bir mucize olsun. Bize rızık ver. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Meryem Oğlu İsa, "Allahım... Efendimiz!" dedi; "Gökten bize bir sofra indir; öncemiz ve sonramız için bir kutlama ve Senden bir mucize olsun. Ve bize geçimlikler ver. Çünkü Sen, geçimlik verenlerin en iyisisin!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Meryem oğlu İsa dedi ki: "Ey Allah'ım Rabbimiz! Gökten bize bir sofra gönder: o, bizim için ilkimizden sonuncumuza kadar sürekli bir sevinç ve Senden bir işaret olacaktır. Ve bize rızkımızı ver, zira rızık verenlerin en hayırlısı sensin.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Meryem oğlu İsa şöyle yakardı: "Allahım, ey Rabbimiz! Üzerimize gökten bir sofra indir de bizim hem öncekilerimize hem sonrakilerimize bir bayram olsun, senden bir mucize olsun. Rızıklandır bizi! Rızık verenlerin en hayırlısı sensin!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Meryem oğlu İsa: "Allah'ım, Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen'den de bir belge olsun. Bizi rızıklandır, Sen rızık vericilerin en hayırlısısın" demişti.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: "Allah, ey bizim yegane Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve kudretinden bir nişane olsun! Bizleri rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İsa, Meryemin oğlu, "Ey Allahım, ey Rabbimiz!" dedi, "Gökten bize bir sofra gönder: o, bizim için ilkimizden sonuncumuza kadar sürekli tekrarlanan bir ziyafet ve senden bir işaret olacaktır. Ve bize rızkımızı ver, zira Sen rızık verenlerin en iyisisin!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Meryem oğlu İsa, "Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Isa ibni Meryem şöyle yalvardı: Ya Allah! ey bizim yegane rabbımız! bize Semadan bir maide indir ki bizim için hem evvelimiz, hem ahırımız için bir bayram ve kudretinden bir nişane ola ve bizleri merzuk eyle ki sen hayrurrazikinsin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Meryem oğlu İsa da: "Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için (o gün) bir bayram olsun ve (o olay) Senden de bir mu'cize olsun. Bizi rızıklandır, Sen rızık verenlerin en hayırlısısın!" dedi.

 • Gültekin Onan

  Meryem oğlu İsa: "Tanrım, rabbimiz, bize gökten bir sofra indir de öncemiz ve sonramız için bir bayram ve senden bir ayet olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık vericilerin en hayırlısısın" demişti.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Meryem oğlu İsa (düa ederek) dedi ki: "Hey Allah, hey bizim Rabbimiz, üstümüze gökden bir sofra indir ki bizim hem evvelimiz, hem ahirimiz için bir bayram ve senden bir ayet (mu'cize) olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızk verenlerin en hayırlısısın".

 • İbni Kesir

  Meryem oğlu İsa'da: Allahım; Rabbımız, üstümüze gökten bir sofra indir ki, bizim hem öncekilerimiz, hem sonrakilerimiz için bir bayram ve Senden bir ayet olsun. Bizi rızıklandır. Sen, rızık vernlerin en hayırlısısın, diye dua etmişti.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Meryemoğlu İsa dedi ki: -Allah'ım, Rabbimiz, gökten bize bir sofra indir. Bu, hem bizim için, hem de evvelimiz ve ahirimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen, rızık verenlerin en hayırlısısın.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Meryem'in oğlu İsa: "Ey büyük Rabbimiz! Ey yüce Allah! Bize gökten bir sofra indir ki bizim hem evvelimiz, hem ahirimiz (yani ümmetimizin tamamı) için o gün bir bayram olsun ve Sen'den bir mucize olsun. Bizi rızıklandır, zira rızık verenlerin en hayırlısı Sen'sin." dedi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Meryemoğlu İsa: "Allahım! Rabbimiz.. . Üzerimize semadan bir maide inzal et bizim için de, hem evvelimiz ve hem ahirimiz için bir bayram ve senden bir delil olsun. . . Rızıklandır bizi; sen rızıklandıranların en hayırlısısın" dedi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Meryem oğlu İsa: 'Tanrımız, Rabbimiz, bize gökten bir ziyafet indir de hepimiz ve herbirimiz için bir bayram ve Sen'den bir delil olsun. Bizi rızıklandır. Sen en iyi rızık verensin,' dedi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Meryem oğlu İsa: "Ey Allah'ım, Rabb'imiz, gökten üzerimize bir sofra indir. Ki o sofra bizim için; öncemiz ve sonramız için bir bayram olur ve Sen'den de bir ayet. Bizi rızıklandır ve Sen rızıklandıranların en hayırlısısın." dedi.

 • Progressive Muslims

  Jesus son of Mary, said: "O God, send down to us a feast from heaven, that it becomes a joy to us from the first to the last, and a sign from You, and provide for us, you are the best provider. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Jesus, son of Mary said: “O God, our Lord: send Thou down upon us a table spread from the sky to be a feast for us — for the first of us and the last of us — and a proof from Thee; and give Thou us provision; and Thou art the best of providers.”

 • Aisha Bewley

  ‘Isa son of Maryam said, ‘Allah, our Lord, send down a table to us out of heaven to be a feast for us, for the first and last of us, and as a Sign from You. Provide for us! You are the Best of Providers!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Said Jesus, the son of Mary, "Our god, our Lord, send down to us a feast from the sky. Let it bring plenty for each and every one of us, and a sign from You. Provide for us; You are the best Provider."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Jesus, son of Mary, said: "Our god, our Lord, send downto us a feast from the heaven, that it becomes a joy to us from the first to the last, and a sign from You, and provide for us, you are the best provider."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Jesus son of Mary said, "Our Lord and god, send down to us a feast from heaven, that it becomes a joy to us from the first to the last, and a sign from You, and provide for us, you are the best provider."