Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve "Biz Nasarayız. " diyenlerden de söz aldık. Öğütlendikleri şeyden nasiplenmeyi unuttular. Biz de kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin yerleştirdik. Ve Allah, ne iş yaptıklarını yakında haber verecektir.

وَمِنَ الَّذ۪ينَ قَالُٓوا اِنَّا نَصَارٰٓى اَخَذْنَا م۪يثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظاًّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِه۪ۖ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَٓاءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِۜ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
Ve minellezine kalu inna nasara ehazna misakahum fe nesu hazzan mimma zukkiru bihi fe agrayna beynehumul adavete vel bagdae ila yevmil kıyameh ve sevfe yunebbiuhumullahu bima kanu yasnaun.
#kelimeanlamkök
1ve mineve
2ellezinekimselerin
3kaludiyen(lerin)قول
4innabiz
5nesarahıristiyanızنصر
6ehaznaalmıştıkاخذ
7misakahumsözünüوثق
8fenesuama unuttularنسي
9hazzenpay almayıحظظ
10mimmaşeyden
11zukkiruöğütlenenذكر
12bihikendilerine
13feegraynabu yüzden saldıkغرو
14beynehumuaralarınaبين
15l-adavetedüşmanlıkعدو
16velbegda'eve kinبغض
17ilakadar
18yevmigününeيوم
19l-kiyametikıyametقوم
20ve sevfeve yakında
21yunebbiuhumuonlara haber verecektirنبا
22llahuAllah
23bimaşeyleri
24kanuolduklarıكون
25yesneuneyapmaktaصنع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Aynı şekilde "biz Hıristiyanlarız" diyenlerden kesin bir söz almıştık; ama onlar da kendilerine verilen öğütlerin önemli bir bölümünü unuttular. Bu sebeple, kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  "Biz hristiyanlarız." diyenlerden de kesin söz almıştık* fakat onlar kendilerine hatırlatılan (İncil'den) paylarını unutmuşlardı. (Bu sebeple) kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin salmıştık.* Allah ileride (mahşerde) onlara (dünyada) yapıp ettiklerini bildirecektir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Biz Hıristiyan'ız" diyenlerden de söz almıştık. Ancak onlar da uyarıldıkları şeylerin bir kısmını unuttu. Bu yüzden diriliş gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yaptıkları her şeyi ALLAH onlara bildirecek.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve "Biz Nasarayız.*" diyenlerden de söz aldık. Öğütlendikleri şeyden nasiplenmeyi unuttular. Biz de kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin yerleştirdik. Ve Allah, ne iş yaptıklarını yakında haber verecektir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Biz nasraniyiz* diyenlerden de söz aldık ama kendilerine hatırlatılan görevin* bir kısmını unutmuş gözüktüler. Biz de aralarına (mezardan) kalkış gününe kadar sürecek düşmanlık ve nefret yerleştirdik*. Allah onlara neler yaptıklarını, günü gelince bildirecektir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Aslında, biz Nasraniyiz!" diyenlerden de kesin söz almıştık. Sonunda, kendilerine verilen öğretiden pay almayı unuttular. Bu yüzden, Yeniden Yaratılış Günü'ne dek, aralarına düşmanlık ve nefret saldık. Allah, yaptıkları şeyleri yakında onlara haber verecektir.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  "Biz Nasara'yız" diyenlerden de kesin bir taahhüt almıştık; onların (takipçileri) de uyarıldıkları şeyden hisse kapmayı unuttular. Bu yüzden onları, aralarında Kıyamet Günü'ne kadar sürecek düşmanlık ve nefrete mahkum ettik. Zamanı gelince, Allah kendilerine yaptıkları her şeyi bir bir haber verecektir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Biz Hıristiyanlarız!" diyenlerden de misaklarını almıştık. Onlar da öğütlenmek üzere çağırıldıkları şeyden nasiplenmeyi unuttular. Bu yüzden, aralarına kıyamete değin düşmanlık ve şiddetli nefret saldık. Sınaat/teknoloji olarak ürettikleri şeylerin ne olduğunu Allah onlara yakında haber verecektir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve: "Biz hristiyanlarız" diyenlerden kesin söz (misak) almıştık. Sonunda onlar kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuttular. Böylece biz de, kıyamete kadar aralarında kin ve düşmanlık saldık. Allah, yapageldikleri şeyi onlara haber verecektir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  "Biz hıristiyanız" diyenlerden de antlarını almıştık; derken bunlar da uyarıldıkları gerçeklerin birçoğunu unuttular. Biz de aralarına, kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bıraktık. Yarın Allah, onlara ne sanatlar yaptıklarını bildirecektir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (aynı şekilde), "Biz Hristiyanız!" diyenlerden kesin bir taahhüt almıştık; ama onlar da, akıllarından çıkarmamaları emredilen şeylerin çoğunu unutmuşlardır; bu nedenle, onlar arasında Mahşer Gününe kadar (sürecek) düşmanlık ve kini arttırdık: ve zamanı geldiğinde Allah onlara neler işlediklerini gösterecektir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Biz hıristiyanız" diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple, biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Allah, ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek!

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Biz, Nasarayız" diyenlerden de misaklarını almıştık derken bunlar da ıhtar edildikleri hakıkatlerin bir çoğunu unuttular, biz de aralarına Kıyamet gününe kadar sürecek buğz-u adavet bıraktık, yarın Allah onlara ne san'atler yaptıklarını haber verecek

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Biz hıristiyanız" diyenlerin de sözünü almıştık, ama kendilerine öğütlenen şeyden pay almayı unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah, onlara, ne yaptıklarını haber verecektir.

 • Gültekin Onan

  Ve: "Biz Hristiyanız" diyenlerden misak almıştık. Sonunda onlar kendilerine hatırlatılan şeyden (yararlanıp) pay almayı unuttular. Böylece biz de kıyamete kadar aralarına kin ve düşmanlık saldık. Tanrı yapageldikleri şeyi onlara haber verecektir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Biz Nasraniyiz" diyenlerin de sağlam te'minatını almışdık. Neticede onlar da va'z-u ihtaar edildikleri şeylerden bir hıssa almayı unutuverdiler. Biz de aralarına kıyamet gününe kadar düşmanlığı ve kin-ü buğzu yapışdırdık. Allah onların ne (san'at) ler yapacaklarını ileride kendilerine (gösterib) haber verecekdir..

 • İbni Kesir

  Biz, hristiyanız diyenlerden de söz aldık. Onlar da kendilerine öğretilenlerin bir kısmını unuttular. Bu yüzden kıyamete kadar aralarına kin ve düşmanlık saldık. Allah; yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Biz Hıristiyan'ız, diyenlerden de söz almıştık. Onlar da kendilerine hatırlatılandan ders almayı unuttular, bu yüzden aralarına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin saldık. Allah, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Biz Nasrani'yiz, Hırıstiyanız" diyenlerden de kesin söz aldık. Fakat onlar da kendilerine tebliğ olunan derslerden bir çoğunu unuttular. Bu yüzden Biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek kin ve nefret bıraktık. Allah onların meslek haline getirdikleri bu işleri bir bir yüzlerine çarpacaktır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Biz Nasarayız" diyenlerden de söz almıştık! Bunlar da hatırlatıldıkları şeyden bir hisse almayı unuttular.. . Biz de onların arasına, kıyamet süreci başlayana kadar düşmanlık ve nefret saldık. . . Allah onlara ne üretip oluşturduklarını gösterecektir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Biz Hristiyanız,' diyenlerden de söz almıştık. Ancak onlar da uyarıldıkları şeylerin bir kısmını unuttu. Bu yüzden diriliş gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yaptıkları her şeyi ALLAH onlara bildirecek

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve "Biz Nasarayız."* diyenlerden de söz aldık. Öğütlendikleri şeyden nasiplenmeyi unuttular. Biz de kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin yerleştirdik. Ve Allah, ne iş yaptıklarını yakında haber verecektir.

 • Progressive Muslims

  And from those who have said: "We are Nazarenes, " We have taken their covenant and they have forgotten much of what they were reminded of; so We planted between them animosity and hatred till the Day of Resurrection; and God will inform them of what they had done.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among those who say: “We are Christians,” We took their agreement; then they forgot a portion of that they were reminded of. And We brought about among them enmity and hatred until the Day of Resurrection; and God will inform them of what they wrought.

 • Aisha Bewley

  We also made a covenant with those who say, ‘We are Christians,’ and they too forgot a good portion of what they were reminded of. So We stirred up enmity and hatred between them until the Day of Rising when Allah will inform them about what they did.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Also from those who said, "We are Christian," we took their covenant. But they disregarded some of the commandments given to them. Consequently, we condemned them to animosity and hatred among themselves, until the Day of Resurrection. GOD will then inform them of everything they had done.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from those who have said: "We are Nazarenes," We have taken their covenant and they have forgotten much of what they were reminded of; so We planted between them animosity and hatred until the Day of Resurrection; and God will inform them of what they had done.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  From those who have said, "We are Nazarenes," We have taken their covenant and they have forgotten much of what they were reminded of; so We planted between them animosity and hatred until the day of Resurrection; and God will inform them of what they had done.