Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Korkanların içinden, Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki kişi, şöyle dedi: "Onların üzerine bildik kapıdan girin. Eğer oraya girerseniz, o zaman galip gelirsiniz. Eğer iman edenlerseniz, Allah'a tevekkül edin."

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَاِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ
Kale raculani minellezine yehafune en'amallahu aleyhim edhulu aleyhimul bab, fe iza dehaltumuhu fe innekum galibune ve alallahi fe tevekkelu in kuntum mu'minin.
#kelimeanlamkök
1kalededi kiقول
2raculaniiki adamرجل
3mine-den
4ellezinekimseler-
5yehafunekorkanlar(dan)خوف
6en'ameni'met verdiğiنعم
7llahuAllah'ın
8aleyhimakendilerine
9dhulugirinدخل
10aleyhimuonların üzerine
11l-babekapıdanبوب
12feizaeğer
13dehaltumuhugirersenizدخل
14feinnekummuhakkak ki siz
15galibunegalib gelirsinizغلب
16ve alave
17llahiAllah'a
18fetevekkeludayanınوكل
19ineğer
20kuntumisenizكون
21mu'minineinanıyorامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Korkanların içinden Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki kişi şöyle dedi: "Onların üzerine kapıdan giriniz; oraya bir girdiniz mi artık siz zaferi kazanmışsınızdır. Eğer müminler iseniz sadece Allah'a güveniniz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Allah'tan) korkanlar içinden Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu iki adam şöyle demişti: "Onların üzerine (yanlarına) kapıdan girin! Oraya girdiğinizde (artık) şüphesiz ki siz galip gelirsiniz. Müminlerseniz yalnızca Allah'a güvenin!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Korku duyanların arasında, ALLAH'ın kendisine nimet verdiği iki kişi, "Üstlerine kapıdan yürüyün. Kapıdan girerseniz kesinlikle siz yeneceksiniz. Gerçeği onaylıyorsanız ALLAH'a güvenin" dedi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Korkanların içinden, Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki kişi, şöyle dedi: "Onların üzerine bildik kapıdan girin. Eğer oraya girerseniz, o zaman galip gelirsiniz. Eğer iman edenlerseniz, Allah'a tevekkül* edin."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O korkanlardan Allah'ın nimet verdiği iki kişi dedi ki "Onlara şu kapıdan hücum edin; oradan girerseniz galip gelirsiniz. Eğer inanıp güveniyorsanız yanlız Allah'a dayanın."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Korkanların arasından, Allah'ın nimet verdiği iki kişi, şöyle dedi: "Onların üzerine kapıdan girin. Oradan girerseniz, kesinlikle yenersiniz. Artık, Allah'a güvenin; eğer inanıyorsanız?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Allah'ın lutfuna mazhar olan ve O'ndan korkanlar arasından iki kişi, "Onların üzerine (mertçe) kapıdan gidin!" dediler; "zira unutmayın, siz oraya girerseniz galip geleceksiniz. Eğer gerçek mü'minlerseniz, artık yalnızca Allah'a dayanmak zorundasınız."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İçine ürperti düşenlerden, Allah'ın nimet verdiği iki adam dedi ki: "Onların içine kapıdan girin. Oraya girdiğinizde galip geleceksiniz. Eğer inananlar iseniz yalnız Allah'a güvenin."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Korkanlar arasında olup da Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki kişi: "Onların üzerine kapıdan girin. Girerseniz, şüphesiz sizler galibsiniz. Eğer mü'minlerdenseniz, yalnızca Allah'a tevekkül edin." dedi.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Allah'ın her ikisine de nimet verdiği, Allah'a karşı gelmekten korkan iki er çıkıp şöyle söyledi: "Onlara kapıdan hücum edin, kapıyı tutun, oraya bir kez girdiniz mi kesinlikle galipsiniz, haydi Allah'a dayanın, gerçekten inanan kimselerseniz!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Bunun üzerine) Allahın nimetine mazhar olan ve (Ondan) korkanlar arasından iki kişi: "Onların üzerine kapıdan gidin!" dediler, "Çünkü, unutmayın, siz oraya girerseniz galip geleceksiniz! Ve eğer (gerçek) müminler iseniz Allaha güven duymalısınız!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti: "Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer mü'minler iseniz, yalnızca Allah'a tevekkül edin."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onların, o korktukları kimselerden Allahın ni'metini iymanına kavuşturduğu iki er çıktı dedi ki "üzerlerine hücum edin kapıyı tutun bir kerre ona girdiniz mi muhakkak galibsinizdir, haydin Allaha mütevekkil olun gerçekten mü'minlerseniz."

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Allah'tan) korkanlardan Allah'ın ni'met verdiği iki adam dedi ki; "Onların üzerine kapıdan girin, eğer kapıdan girerseniz, muhakkak ki siz galib gelirsiniz. Haydi eğer inanıyorsanız Allah'a dayanın!"

 • Gültekin Onan

  Korkanlar arasında olup da Tanrı'nın kendilerine nimet verdiği iki kişi: "Onların üzerine kapıdan girin. Girerseniz, kuşkusuz sizler galibsiniz. Eğer inançlılarsanız yalnız Tanrı'ya tevekkül edin" dedi.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Peygamberlerine muhaalefetden) korkmakda olan kimselerden Allahın, kendilerine (İslam) ni'met (ini) ihsan etdiği iki er. "Onların üzerine (şehrin) kapı (sın) dan girin. (Bir kerre) ona girdiniz mi hiç şübhesiz ki siz gaalibsiniz. Artık ancak Allaha güvenib dayanın, (gerçekden) iman etmiş kimselerseniz" dedi.

 • İbni Kesir

  Korkanlar arasında bulunan, Allah'ın nimetine erdirdiği iki adam demişlerdi ki: Onların üstlerine kapıdan yürüyün, oraya girerseniz; muhakkak siz, galiblersiniz. Şayet mü'minlerseniz; Allah'a tevekkül edin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Korkanlar arasında bulunan Allah'ın nimete erdirdiği iki adam: -Üstlerine kapıdan yürüyün, oradan girerseniz, muhakkak galip gelirsiniz. Eğer, mümin iseniz Allah'a güvenin, demişlerdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'ın buyruğuna uymamaktan korkan ve Allah'ın kendilerine iman ve yakin nimeti ihsan ettiği iki yiğit çıkıp dediler ki:"Üzerlerine hücum edin, kapıyı tutun. Kapıyı tutup da dışarıda savaş meydanına çıkmalarını önlediniz mi muhakkak siz galipsinizdir. İmanınızda samimi iseniz yalnız Allah'a dayanın."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Korktukları toplum içinden gelen Allah'ın in'amda bulunduğu iki adam şöyle dedi: "Onların üzerine kapıdan girin.. . Ona girdiğinizde artık muhakkak ki siz galiplersiniz. . . Eğer iman edenler iseniz Allah'a tevekkül edin (hakikatinizdeki El Vekiyl isminin özelliğinin, gereğini yerine getireceğine iman edin). "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Korku duyanların arasında, ALLAH'ın kendisine nimet verdiği iki kişi, 'Üstlerine kapıdan yürüyün. Kapıdan girerseniz kesinlikle siz yeneceksiniz. İnanıyorsanız ALLAH'a güvenin,' dedi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Korkanların içinden, Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki kişi, şöyle dedi: "Onların üzerine bildik kapıdan girin. Eğer oraya girerseniz, o zaman galip gelirsiniz. Eğer iman edenlerseniz, Allah'a tevekkül* edin.".

 • Progressive Muslims

  Two men who were from among those that were aware; and God had bestowed upon both of them; said: "Enter upon them through the gate, if you enter it then you will be the victors; and put your trust in God if you are believers. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Said two men of those who feared, whom God had favoured: “Enter upon them by the gate; for when you have entered by it, then will you be victorious; and in God place your trust, if you be believers.”

 • Aisha Bewley

  Two men among those who were afraid, but whom Allah had blessed, said, ‘Enter the gate against them! Once you have entered it, you will be victorious. Put your trust in Allah if you are muminun.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Two men who were reverent and blessed by GOD said, "Just enter the gate. If you just enter it, you will surely prevail. You must trust in GOD, if you are believers."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Two men from among those who were fearing, upon whom God had bestowed favor, said: "Enter upon them through the gate, if you enter it then you will be the victors; and put your trust in God if you are believers."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Among those who were afraid, two men whom God had blessed, said, "Enter upon them through the gate; when you enter it then you will be the victors. You shall put your trust in God if you had acknowledged."