Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Ey Kitap Ehli! Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden nefret ediyorsunuz? Kuşkusuz, çoğunuz fasıksınız. "

قُلْ يَٓا اَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّٓا اِلَّٓا اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَٓا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ
Kul ya ehlel kitabi hel tenkımune minna illa en amenna billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile min kablu ve enne ekserekum fasıkun.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2ya ehleehliاهل
3l-kitabiKitapكتب
4hel
5tenkimunehoşlanmıyorsunuzنقم
6minnabizden
7illasadece
8endiye (mi?)
9amennaiman ediyoruzامن
10billahiAllah'a
11ve ma
12unzileve indirileneنزل
13ileynabize
14ve mave şeye
15unzileindirilenنزل
16min
17kablubizden önceقبل
18ve enneoysa
19ekserakumsizin çoğunuzكثر
20fasikuneyoldan çıkmıştırفسق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: Ey Kitap ehli! Yalnızca Allah'a, bize ve bizden daha önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmış insanlarsınız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Onlara) şöyle de: "Ey kitap ehli! Yalnızca Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene inandığımız için mi bizden nefret ediyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmış kişilersiniz."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De: "Kitaplılar! ALLAH'ı, bize indirileni ve önceki indirilenleri onayladık diye mi yoldan çıkmış olan çoğunluğunuzla bize karşı nefret besliyorsunuz?"

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Ey Kitap Ehli! Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden nefret ediyorsunuz? Kuşkusuz, çoğunuz fasıksınız."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Ey Ehl-i Kitap! Sizin bizi yadırgamanızın sebebi, bizim Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inanıp güvenmemizden başka nedir? Sizin çoğunuz yoldan çıkmış fasıklarsınız."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Ey kitap halkı! Yalnızca Allah'a ve hem bize indirilene hem de daha önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Zaten aslında, çoğunuz yoldan çıkmıştır!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: Ey önceki vahyin mensupları! Şimdi biz yalnızca Allah'a, bize ve bizden önce indirilen vahiylere iman ettik diye kusur mu işledik? Çoğunuzun yoldan çıktığı kesin bir gerçektir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Ey Ehlikitap! Sadece şunun için bizden hoşlanmıyorsunuz: Allah'a, bize indirilene, daha önce indirilene inanmışız. Doğrusu şu ki, sizin çoğunuz yoldan sapmış olanlardır."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Ey Kitap Ehli, yalnızca Allah'a, bize indirilene ve önceden indirilene inanmamız ve sizin çoğunuzun fasıklar olmanız nedeniyle mi bizden hoşlanmıyorsunuz?"

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Ey kitap verilenler, siz yalnızca Allah'a inanmamızdan; bize indirilene ve daha önce indirilene inanmamızdan, bir de çoğunuz doğru yoldan çıkmış olduğunuzdan dolayı bizden hoşlanmıyorsunuz."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Ey geçmiş vahyin izleyicileri! (Yalnız) Allaha ve Allahın hem bize hem bizden öncekilere indirdiğine inandığımız için mi bizde kusur buluyorsunuz? (Yoksa bu, sadece) çoğunuzun sapkınlığından mı(dır)?"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Ey kitap ehli! Sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan (ilahi kitap)lara inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki ey Ehli kitab siz sırf şunun için bizden hoşlanmıyorsunuz: Biz Allaha iyman ettiğimiz gibi hem kendimize indirilene hem daha evvel indirilmiş olana iyman etmekteyiz, sizin ise ekseriniz fasıksınız.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Ey Kitap ehli, Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa sizin çoğunuz yoldan çıkmıştır."

 • Gültekin Onan

  De ki: "Ey kitap ehli, yalnızca Tanrı'ya, bize indirilene ve önceden indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? (Oysa) Sizin çoğunuz fasıktır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Ey ehl-i kitab, sizin bizden hoşlanmayışınız (ın sebebi) Allaha (inandığımızdan) ve bize indirilenlerle daha evvel indirilenlere iman etdiğimizden ve sizin bir çoğunuzun da faasık kimseler olduğunuzdan başka (bir şey) değildir".

 • İbni Kesir

  De ki: Ey Ehl-i Kitab; bizden hoşlanmayışınız, ancak Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilenlere inanmamızdan ve sizin bir çoğunuzun da fasık kimseler olmanızdandır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Ey kitap ehli! Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden ve çoğunuzun fasıklar olmasından dolayı mı bizden hoşlanmıyorsunuz?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Ey Ehl-i kitap! Sizin bizden hoşlanmayışınızın tek sebebi galiba şudur: Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi, hem kendimize indirilen kitaba, hem de daha önce indirilen ilahi kitaplara iman etmekteyiz. Sizin ise ekseriniz yoldan çıkmış fasıksınız."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Ey hakikat bilgisi verilmiş olanlar, yalnızca hakikatimiz olan Allah'a, bize inzal olunana ve daha önce inzal olunana iman ettiğimiz için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Sizin ekseriyetiniz, yoldan çıkmışlardır!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De: 'Kitaplılar! ALLAH'a, bize indirilene ve önceki indirilenlere inandık diye mi yoldan çıkmış olan çoğunluğunuzla bize karşı nefret besliyorsunuz?'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Ey Kitap Ehli! Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden nefret ediyorsunuz? Kuşkusuz, çoğunuz fasıklarsınız.".

 • Progressive Muslims

  Say: "O people of the Scripture, do you hate us simply because we believe in God and in what was sent down to us and what was sent down before" Alas, most of them are vile.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “O doctors of the Law: do you resent us save that we believe in God and what was sent down to us and what was sent down before, and that most of you are perfidious?”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘People of the Book! do you resent us for any other reason than that we have iman in Allah and what was sent down to us, and what was sent down before, and because most of you are deviators?’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "O people of the scripture, do you not hate us because we believe in GOD, and in what was revealed to us, and in what was revealed before us, and because most of you are not righteous?"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "O people of the Book, do you hate us simply because we believe in God and in what was sent down to us and what was sent down before?" Alas, the majority of them are wicked.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "O people of the book, do you hate us simply because we acknowledge God and what was sent down to us and what was sent down before?" Alas, most of them are wicked.