Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, size geldiklerinde, "İman ettik." dediler. Oysaki onlar, yanınıza küfürle girdiler, küfürle çıktılar. Allah, gizledikleri şeyi en iyi bilendir.

وَاِذَا جَٓاؤُ۫كُمْ قَالُٓوا اٰمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْـكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِه۪ۜ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ
Ve iza caukum kalu amenna ve kad dehalu bil kufri ve hum kad haracu bih vallahu a'lemu bima kanu yektumun.
#kelimeanlamkök
1ve izave zaman
2ca'ukumsize geldikleriجيا
3kaluderler kiقول
4amennainandıkامن
5vekadoysa muhakkak
6dehalugirmişlerdirدخل
7bil-kufriküfürleكفر
8ve humyine onlar
9kadmuhakkak
10haracuçıkmışlardırخرج
11bihionunla
12vallahuAllah
13ea'lemudaha iyi bilirعلم
14bimaşeyleri
15kanuolduklarıكون
16yektumunegizliyorكتم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yanınıza inkarla girip inkarla çıktıkları halde, size geldiklerinde,"inandık" derler. Allah, gizlediklerini daha iyi bilmektedir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Size geldiklerinde (yanınıza) inkârla girip yine inkârla çıktıkları hâlde "İnandık!" derler. (Oysa) Allah onların içlerinde gizlemiş oldukları şeyleri çok iyi bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Size geldiklerinde, "Gerçeği onayladık" dediler. Oysa yanınıza inkarlarıyla girip inkarlarıyla çıkmışlardı. Onların gizlediklerini ALLAH daha iyi biliyor.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, size geldiklerinde, "İman ettik." dediler. Oysaki onlar, yanınıza küfürle girdiler, küfürle çıktılar. Allah, gizledikleri şeyi en iyi bilendir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Size geldiklerinde "İnanıp güvendik" derler, oysa kafir girerler, kafir çıkarlar. Allah onların gizlediklerini daha iyi bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Size geldiklerinde, "İnandık!" derler. Oysa nankörler olarak girmişler ve aynı biçimde çıkmışlardır. Allah, gizlediklerini zaten bilir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar sana geldiklerinde "inandık" derler; oysa ki onlar gerçekte inkarla gelirler ve yine onunla ayrılırlar. Fakat Allah onların gizlediklerini çok iyi bilmektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Size geldiklerinde "İnandık!" derler. Gerçekte ise küfürle girmiş, yine onunla çıkmışlardır. Neler saklıyor olduklarını Allah daha iyi bilir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Size geldiklerinde: "İnandık" derler. Oysa onlar inkarla girmişlerdir ve yine onunla çıkmışlardır. Allah, gizli tutmakta olduklarını daha iyi bilir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Size geldiklerinde: "Biz inandık." derler. Oysa yanınıza kafir girmiş kafir çıkmışlardır. Allah ise onların neler sakladıklarını kendilerinden daha iyi bilir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar, sana geldiklerinde, "İnanıyoruz!" derler: Oysa, aslında hakikati inkar niyeti ile gelirler ve aynı şekilde ayrılırlar. Ama Allah, onların gizlediği her şeyin farkındadır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Yanınıza) küfürle girip yine (yanınızdan) küfürle çıktıkları halde, size geldiklerinde "İnandık" dediler. Allah, onların saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Size geldiklerinde de "amenna" derler, halbuki kafir girmişler kafir çıkmışlardır, neler ketmediyor idiklerini ise Allah kendilerinden daha iyi bilir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Onlar) size geldiklerinde "inandık" derler. Oysa küfürle (yanınıza) girmişler, yine onunla (yanınızdan) çıkmışlardır. Allah onların (içlerinde) gizlediklerini daha iyi bilir.

 • Gültekin Onan

  Size geldiklerinde "inandık" derler. Oysa onlar küfürle girmişlerdir ve yine onunla çıkmışlardır. Tanrı, gizli tutmakta olduklarını daha iyi bilir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Size geldikleri zaman "iman etdik" derler. Halbuki onlar muhakkak küfr ile girmişler, yine muhakkak onunla çıkmışlardır. Allah onların neler gizlemekde olduklarını çok iyi bilendir.

 • İbni Kesir

  Size geldiklerinde; iman ettik, derler. Halbuki onlar, küfür ile girmişler ve onlar yine onunla çıkmışlardır. Ve Allah; gizlemekte olduklarını çok daha iyi bilir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Size geldiklerinde: -İman ettik, derler, oysa yanınıza kafir olarak girmiş ve yine kafir olarak çıkmışlardır. Gizlemekte olduklarını Allah daha iyi bilir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sizin yanınıza geldikleri zaman: "Biz müminiz" derler. Halbuki gerçekte onlar kafir olarak girmişler, yine kafir olarak çıkmışlardır. Onların içlerinde gizledikleri nifakı Allah pek iyi bilir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Size geldiklerinde "İman ettik" dediler.. . Gerçekte ise (yanınıza) inkarla girip, yine onunla çıkmışlardır. . . Allah gizlemekte olduklarını, yaptıklarını yaratan olarak daha iyi bilir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Size geldiklerinde, 'İnandık,' dediler. Oysa yanınıza inkarlarıyla girip inkarlarıyla çıkmışlardı. Onların gizlediklerini ALLAH daha iyi biliyor.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, size geldiklerinde, "İman ettik." dediler. Oysaki onlar, yanınıza küfürle geldiler, küfürle döndüler. Allah, gizledikleri şeyi daha iyi bilir.

 • Progressive Muslims

  And if they come to you they Say: "We believe, " while they had entered in with rejection and went out with the same. God is aware of what they were hiding.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when they come to you, they say: “We believe”; but they entered in denial, and they left in it; and God best knows what they were concealing.

 • Aisha Bewley

  When they come to you, they say, ‘We have iman. ’ But they entered with kufr and left with it. Allah knows best what they were hiding.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When they come to you, they say, "We believe," even though they were full of disbelief when they entered, and they are full of disbelief when they leave. GOD is fully aware of everything they conceal.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if they come to you they say: "We believe," while they had entered in with rejection and went out with the same. God is aware of what they were hiding.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If they come to you, they say, "We acknowledge," while they had entered in with rejection and went out with the same. God is aware of what they were hiding.