Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Gerçekten, benden sonra yerime geçeceklerden çok endişeliyim. Hanımım da kısır. Onun için bana katından bir veli bağışla."

وَاِنّ۪ي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَٓاء۪ي وَكَانَتِ امْرَاَت۪ي عَاقِراً فَهَبْ ل۪ي مِنْ لَدُنْكَ وَلِياًّۚ
Ve inni hıftul mevaliye min verai ve kanetimreeti akıran feheb li min ledunke veliyya.
#kelimeanlamkök
1ve innidoğrusu ben
2hiftukorktumخوف
3l-mevaliyeyerime geçecek yakınlarımdanولي
4min
5veraiarkamdanوري
6ve kanetiveكون
7mraetikarım daمرا
8aakirankısırdırعقر
9feheb(Ne olur) lutfetوهب
10libana
11min
12ledunkekatındanلدن
13veliyyenbir veli(aht)ولي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  -"Doğrusu ben, arkamdan iş başına gelecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana şahsiyetli/velibir çocuk ver ki bana ve Ya'kub oğullarına mirasçı olsun. Ey Rabbim, onu beğendiğin bir insan yap!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (5, 6) Şüphesiz ki ben, benden sonraki yakınlarımdan endişe ediyorum. Hanımım da kısırdır. Bana katından hem bana hem de Yakup ailesine mirasçı olabilecek bir veli (çocuk) ver!* Rabbim! Onu rızana layık eyle!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Bana bağımlı olanların benden sonraki durumundan endişeleniyorum. Karım da kısır. Katından bana bir varis bağışla."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Gerçekten, benden sonra yerime geçeceklerden çok endişeliyim. Hanımım da kısır. Onun için bana katından bir veli* bağışla."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Benden sonra yerime geçecek olanlardan endişeliyim. Karım da kısır. Onun için bana, katından yerime geçecek(veli olacak)* birini* bağışla.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Aslında, benden sonra soyumdan gelecek olanlardan kaygı duyuyorum. Üstelik karım kısır. Artık, Senin katından, yerime geçecek bir dost bağışla!"*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve gerçek şu ki ben, benden sonra yakınlarımın (yerimi doldurabileceğinden) kaygı duyuyorum; üstelik kadınım da kısır: öyleyse, bana kendi katından yerimi dolduracak ehil bir takipçi ver;

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Ben, arkamdan gelecek yakınlarımdan endişe ediyorum. Karımsa kısır. O halde, katından bana bir dost bağışla;

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım, benim karım da bir kısır (kadın)dır. Artık bana kendi katından bir yardımcı armağan et."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ben bu halimle, arkamdan yerime geçecek olan akrabalardan endişeliyim. Karımda kısır bulunuyor, onun için bana bir dost ver!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve gerçek şu ki, ben göçüp gittikten sonra yakınlarım(ın yapacakların)dan kaygı duyuyorum; çünkü karım baştan beri kısırdı. Öyleyse, bana katından, benim yerimi alacak bir yardımcı bahşet

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (5-6) "Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankar olmaların)dan korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!"

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bu halimle ben arkamdan yerime kalacak taallukattan endişedeyim, hatunum da akim bulundu, onun için bana bir veliy ihsan eyle

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Doğrusu ben arkamdan, yerime geçecek yakınlar(ımın iyi hareket etmeyecekler)inden korktum; karım da kısır. (Ne olur) katından bana yerime geçecek bir veli lutfet.

 • Gültekin Onan

  "Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım, benim karım da bir kısır (kadın)dır. Artık bana kendi katından bir yardımcı armağan et."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Hakıykat ben, arkamdan (yerime gelecek) akrabamdan endişeye düşdüm. Karım da kısırdır. Binaen'aleyh bana tarafından (ve kendi sulbümden) bir veli, oğul ihsan et".

 • İbni Kesir

  Doğrusu ben; kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Bana katından bir oğul bağışla.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ben arkamdan gelecek yakınlarım için endişeliyim. Karım ise kısır, bana bir evlat bağışla katından..

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (5-6) Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır! Bana lütf-u kereminden öyle bir varis nasib et ki bana da, Yakub hanedanına da varis olsun. Onu, razı olacağın bir insan eyle ya Rabbi!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Muhakkak ki ben, arkamda kalacakların neler yapacağından korkarım. Karım ise zaten kısır! O halde ledünnünden bana bir veli hibe et. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Bana bağımlı olanların benden sonraki durumundan endişeleniyorum. Karım da kısır. Katından bana bir kalıtçı bağışla.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçekten, benden sonra yerime geçeceklerden çok endişeliyim. Hanımım da kısır oldu. Onun için bana katından bir veli* bağışla.

 • Progressive Muslims

  "And I fear the kinfolk after I am gone, and my wife is infertile, so grant me from Yourself an ally. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “But I fear my heirs after me, and my wife is barren, so give Thou me from Thyself an heir

 • Aisha Bewley

  I fear my relatives when I am gone and my wife is barren, so give me an heir from You

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "I worry about my dependants after me, and my wife has been sterile. Grant me, from You, an heir.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "And I fear the kinfolk after I am gone, and my wife is infertile, so grant me from Yourself an ally."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "I fear the kinfolk after I am gone, and my wife is infertile, so grant me from Yourself an ally."