Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Tur-i Sina'da, yağ elde edilen ve aynı zamanda katık olarak yenen ağaç yetiştirdik.

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَٓاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْاٰكِل۪ينَ
Ve şecereten tahrucu min turi seynae tenbutu bid duhni ve sıbgın lil akilin.
#kelimeanlamkök
1ve şeceratenve bir ağaçشجر
2tehrucuçıkanخرج
3min-dan
4turiTur-iطور
5seyna'eSinâ-
6tenbutubitenنبت
7bid-duhniyağlı olarakدهن
8ve sibgin(ekmeklerini) batıracaklarıصبغ
9lil'akilineyiyenlerinاكل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Tur-i Sina'da da bir ağaç daha meydana getirdik ki, bu ağaç hem yağ, hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri zeytin verir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sînâ Dağı (çevresi)nde yetişen bir ağaç daha (yarattık ki) bu ağaç hem yağ hem de yiyenler(in ekmeğin)e katık edecekleri (zeytini) verir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sina Dağı civarında yetişen ve yiyenler için yağ ve lezzet üreten bir ağaç...

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Tur-i Sina'da*, yağ elde edilen ve aynı zamanda katık olarak yenen ağaç* yetiştirdik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sina Dağı'ndan çıkan bir ağaç da yetiştirdik; yağlı meyve bitirir, yiyenler için katıktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve Sina Dağı'nda yetişen, yağ çıkaran ve yiyenlere katık olan bir ağaç.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine Sina Dağı (havalisinde) yetişen, ürünü sayesinde yağ elde edilen ve yiyenler için hoş bir katık sağlayan (zeytin) ağacından da...

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ve bir ağaç da yetiştirdik ki, Tur-i Sina'dan çıkar, yağlı olarak biter; yiyenlere katıktır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve (daha çok) Tur-i Sina'da çıkan bir ağaç (türü de yarattık); o yağlı ve yiyenlere bir katık olarak bitmekte (ürün vermekte)dir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç ki, hem yağ hem de yiyenlere bir katık ile biter.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ve (yine onunla sizin için) Tur-i Sina (çevresindeki topraklar)da yetişen, ürününden yağ elde edilen ve yiyenlere hoş kokulu, lezzetli bir katık sağlayan ağacı (çıkarıyoruz).

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yine o su ile Sina dağında biten bir ağaç (zeytin ağacı) yarattık ki hem yağ, hem de yiyenlere katık verir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve bir ağaç ki Tur-i Siyna'dan çıkar, yağ ve yiyenlere bir katıkla biter

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yine onunla Tur-i Sina'dan çıkan, (meyvası) yağlı olarak biten, yiyenlerin (yağına ekmeklerini) batıracakları bir (zeytin) ağac(ı) yetiştirdik.

 • Gültekin Onan

  Ve (daha çok) Tur-i Sina'da çıkan bir ağaç (türü de yarattık); o yağlı ve yiyenlere bir katık olarak bitmekte (ürün vermekte)dir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Sizin için) Tuur-i sina'dan çıkan bir ağaç da (yaratdık) ki o (yerden) yağıyle ve yiyen kimselere bir katıkla beraber biter.

 • İbni Kesir

  Tur-u Sina'da yetişen, yiyenlere yağ ve katık veren bir ağaç da var ettik

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sina Dağı'nda da yetişen, yiyenlere yağ ve katık veren bir ağaç da (o su ile yetişir).

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sina Dağından çıkan bir nebat da yetiştiririz ki o ağaç hem yağ, hem de yiyenlere bir katık çıkarır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ve (yine o su ile) Tur-i Sina'dan (Musa'ın Rabbiyle buluştuğu mahal) çıkan, yağ veren ve yiyenler için bir katık olan (zeytin) ağaç. (İncirin, teklikteki çokluk sembolüne karşı zeytin de direkt teklik sembolü olarak değerlendirilir, tasavvuf düşüncesinde. )

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sina Dağı civarında yetişen ve yiyenler için yağ ve lezzet üreten bir ağaç...

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Tur-i Sina'da*, yağ elde edilen ve aynı zamanda katık olarak yenen ağaç* yetiştirdik.

 • Progressive Muslims

  And a tree which emerges from the mount of Sinai, it grows oil and is a relish for those who eat.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And a tree that comes forth from Mount Saynā’ yielding oil and a seasoning for the eaters.

 • Aisha Bewley

  and a tree springing forth from Mount Sinai yielding oil and a seasoning to those who eat.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Also, a tree native to Sinai produces oil, as well as relish for the eaters.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Anda tree which emerges from the mount of Sinai, it grows oil and is a relish for those who eat.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  A tree which emerges from the mount of Sinai, it grows oil and is a relish for those who eat.