Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bunun üzerine halkından Kafir meleler: "Bu, sizin gibi bir beşerden başka bir şey değildir. Size karşı üstünlük kurmak istiyor. Eğer Allah isteseydi mutlaka melekler indirirdi. Geçmiş atalarımızdan da böyle bir şey duymadık." dediler.

فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِه۪ مَا هٰذَٓا اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْۙ يُر۪يدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْۜ وَلَوْ شَٓاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةًۚ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا ف۪ٓي اٰبَٓائِنَا الْاَوَّل۪ينَۚ
Fe kalel meleullezine keferu min kavmihi ma haza illa beşerun mıslukum yuridu en yetefaddale aleykum, ve lev şaallahu le enzele melaikeh, ma semi'na bi haza fi abainel evvelin.
#kelimeanlamkök
1fekale(şöyle) dediقول
2l-meleuileri gelenlerملا
3ellezinekimselerden
4keferuinkar edenكفر
5min-nden
6kavmihikavmi-قوم
7madeğildir
8hazabu
9illabaşka bir şey
10beşerunbir insandanبشر
11mislukumsizin gibiمثل
12yuriduistiyorرود
13en
14yetefeddeleüstün gelmekفضل
15aleykumsize
16velevve eğer
17şa'edileseydiشيا
18llahuAllah
19leenzeleelbette indirirdiنزل
20melaiketenmelekleriملك
21mayoktur
22semia'naişitiğimizسمع
23bihazaböyle bir şey
24fi
25abainababalarımızdanابو
26l-evvelinegeçmiştekiاول
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kavminin inkar edenlerinden ileri gelenler dediler ki: "Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi, kesinlikle melekleri indirirdi. Bunları geçmiş atalarımızdan duymadık."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bunun üzerine, kavminden kâfir olan yöneticiler şöyle demişlerdi: "Bu ancak sizin gibi bir adamdır (insandır).* Size üstün olmak istiyor. Allah (peygamber göndermek) isteseydi, elbette melekleri gönderirdi.* Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Halkının ileri gelen inkarcıları, "Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Üzerinize egemen olmak istiyor. ALLAH dileseydi bir melek indirirdi. İlk atalarımızdan böyle bir şey işitmedik.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bunun üzerine halkından Kafir* meleler:* "Bu, sizin gibi bir beşerden başka bir şey değildir. Size karşı üstünlük kurmak istiyor. Eğer Allah isteseydi mutlaka melekler indirirdi. Geçmiş atalarımızdan da böyle bir şey duymadık." dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Halkından (yapılan uyarıları) görmezlik eden önderler dediler ki: "Bu sizin gibi bir insandan başka ne ki? Size üstünlük kurmak istiyor. Allah elçi gönderecek olsaydı melekleri gönderirdi. Biz en eski atalarımızdan bile böyle bir şey duymadık.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Toplumu arasındaki nankörlerin ileri gelenleri, şöyle dediler: "Sizin gibi bir insanoğlundan başkası değil bu; size üstünlük sağlamak istiyor. Oysa Allah dileseydi, kesinlikle melekleri indirirdi; önceki atalarımızdan da bunu duymadık!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bunun üzerine, kavminin seçkinlerinden inkarda ısrar eden kimseler şöyle dedi: "Bu da, sadece sizin gibi ölümlü bir insan, onun amacı size üstünlük sağlamak; hem eğer Allah isteseydi, gökten bir melek indiriverirdi; (üstelik) bizler, bu konuda önder atalarımızdan bir şey işitmiş de değiliz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Toplumu içinden inkarcı kodaman grup şöyle dedi: "Bu adam, sizin gibi bir insandan başka şey değil; size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi, melekler indirirdi. Biz ilk atalarımız arasında böyle bir şey duymadık."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bunun üzerine, kavminden inkara sapmış önde gelenler dediler ki: "Bu, sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Allah (öne sürdüklerini) dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bunun üzerine kavminden küfreden kodaman güruh: "Bu, sizin gibi bir insandan başka birşey değildir, üstünüze geçmek istiyor. Eğer Allah dileseydi, elbette bir takım melekler gönderirdi. Biz eski atalarımız içinde bunu işitmedik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ama o'nun kavmi içinde hakkı kabule yanaşmayan seçkinler çevresi: "Bu (adam) kendine sizin üstünüzde bir yer sağlamak isteyen, sizin gibi ölümlü bir kişiden başka biri değil ki!" dediler, "Çünkü, Allah (bize bir mesaj ulaştırmak) isteseydi, herhalde melekleri gönderirdi; (üstelik,) biz atalarımızdan asla bu(na benzer herhangi bir) şey işitmedik!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: "Bu ancak sizin gibi bir beşerdir, size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi, bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bunun üzerine kavminden küfreden kodaman güruh şöyle dedi: bu, başka değil, ancak sizin gibi bir beşer, üstünüze geçmek istiyor, eğer Allah dilese idi elbette bir takım Melekler gönderirdi, biz evvelki atalarımız içinde bunu işitmedik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kavminin içinden ileri gelen inkarcı bir grup (şöyle) dedi: "Bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah (elçi göndermek) dileseydi, melekleri indirirdi. Biz ilk babalarımızdan böyle bir şey işitmedik."

 • Gültekin Onan

  Bunun üzerine, kavminden küfreden önde gelenler dediler ki: "Bu, sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Tanrı (öne sürdüklerini) dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bunun üzerine kavminden ileri gelen kafir bir güruh (şöyle) dedi: "Bu, sizin gibi bir insandan başkası değildir. Size karşı şereflenmek, üstünlük (sağlamak) istiyor o. Eğer Allah (peygamber göndermek) dileseydi elbette (bize) melekler indirirdi. Biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık".

 • İbni Kesir

  Bunun üzerine kavminin önde gelen kafirlerinden bir grup dediler ki: Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Sizden üstün olmak istiyor. Şayet Allah dilemiş olsaydı; melekler indirirdi. İlk atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kavminden ileri gelen kafirler: -Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Sizden üstün olmak istiyor. Eğer Allah dileseydi melekleri gönderirdi. Biz, daha önceki atalarımızdan da bunu duymadık.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (24-25) Halkından ileri gelen birtakım kafirler: "Bu," dediler, "sizin gibi bir insandan başka bir şey değil, böyleyken size hakim olmak istiyor." "Allah bize mesaj ulaştırmak isteseydi, (böyle sizin gibi bir insan göndermez), melaike indirirdi. Nitekim biz atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. Bu delinin tekinden başka biri değil. Ona biraz süre tanıyın, sonra iş aydınlanır, siz de gereğini yaparsınız."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onun (Nuh'un) kavminden, hakikat bilgisini inkar eden geleneksel toplumun ileri gelenleri dedi ki: "Bu sizin gibi beşerden başka değil.. . Size üstünlük murat ediyor. . . Eğer Allah dileseydi (bir beşer irsal etmek yerine) elbette melekler inzal ederdi. . . Biz ilk atalarımızdan böyle bilgi duymadık. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Halkının ileri gelen inkarcıları, 'Bu, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Üzerinize egemen olmak istiyor. ALLAH dileseydi bir melek indirirdi. İlk atalarımızdan böyle bir şey işitmedik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bunun üzerine halkından gerçeği yalanlayan nankörlerin meleleri:* "Bu, sizin gibi bir beşerden başka bir şey değildir. Size karşı üstünlük kurmak istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi mutlaka melekler indirirdi. Geçmiş atalarımızdan da böyle bir şey duymadık." dediler.

 • Progressive Muslims

  But the leaders who rejected from among his people said: "What is this but a human like you He wants to make himself better than you! And if it was indeed God's will, He would have sent down Angels. We did not hear such a thing among our fathers of old."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Then said the eminent ones who disbelieved among his people: “This is only a mortal like you, desiring to take precedence over you. And had God willed, He would have sent down angels. We heard not of this among our fathers of old.

 • Aisha Bewley

  The ruling circle of those of his people who were kafir said, ‘This is nothing but a human being like yourselves who simply wants to gain ascendancy over you. If Allah had wanted He would have sent angels down. We never heard of anything like this among our ancestors, the earlier peoples.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The leaders who disbelieved among his people said, "This is no more than a human like you, who wants to gain prominence among you. Had GOD willed, He could have sent down angels. We never heard of anything like this from our ancestors.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Butthe leaders who rejected from among his people said: "What is this but a human being like you? He wants to make himself better than you! And if it was indeed the will of God, He would have sent down angels. We did not hear such a thing among our fathers of old."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  But the leaders who rejected from among his people said, "What is this but a human like you? He wants to make himself better than you! If it was indeed God's will, He would have sent down controllers. We did not hear such a thing among our fathers of old."