Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Firavun ve melelerine. Ancak onlar kibirlendiler. Büyüklük taslayan bir halk oldular.

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۬ئِه۪ فَاسْتَكْـبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً عَال۪ينَۚ
İla fir'avne ve meleihi festekberu ve kanu kavmen alin.
#kelimeanlamkök
1ila
2fir'avneFir'avn'e
3ve meleihive ileri gelen adamlarınaملا
4festekberuonlar büyüklük tasladılarكبر
5ve kanuve oldularكون
6kavmenbir toplulukقوم
7aalineböbürlenenعلو
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - Sonra Musa ve kardeşi Harun'u, Firavun ve ileri gelenlerine ayetlerimizle ve kesin delillerimizle gönderdik. Kibirlendiler ve zaten büyüklük taslayan bir topluluktular.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (45, 46) Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve yöneticilerine göndermiştik. Fakat onlar, kibirlenmiş ve yücelik taslayan bir toplum olmuşlardı.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Firavun ve ileri gelen takımına... Ancak onlar büyüklendiler. Onlar küstah bir topluluk olmuştu.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Firavun ve melelerine*. Ancak onlar kibirlendiler. Büyüklük taslayan bir halk oldular.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Firavun'a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Hemen kendilerini büyük göstermeye çalıştılar. Onlar kibirli bir topluluktu.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Firavun ve ileri gelenlerine. Fakat büyüklük tasladılar. Çünkü onlar, kendilerini büyük gören bir toplumdu.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Firavun ve onun önde gelen çevresine gönderdik; çünkü onlar büyüklük taslamıştılar; zaten öteden beri hep tepeden bakan bir güruhtular.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Firavun'a ve kodamanlarına. Ancak kibre saptılar, çünkü kendilerini büyük gören bir topluluktu onlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Firavun'a ve ileri gelen çevresine; fakat onlar büyüklendiler. Onlar, 'büyüklenen, zorba' bir topluluktu.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Firavun'a ve ileri gelenlerine. Fakat bunlar, kibirlerine yediremediler ve zaten dik başlı bir topluluk idiler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Firavun ve onun seçkinler çevresine gönderdik; fakat bunlar büyüklük tasladılar; zaten (oldum olası) kendilerini büyük gören bir toplumdu bunlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (45-46) Sonra Musa ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelenlerine peygamber olarak gönderdik de (onlar) büyüklük tasladılar ve kendilerini büyük görüp böbürlenen bir topluluk oldular.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fir'avna ve cem'ıyyetine de bunlar kibirlerine yediremediler ve dik başlı bir kavm idiler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Fir'avn'e ve ileri gelen adamlarına. Onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir topluluk oldular.

 • Gültekin Onan

  Firavun'a ve ileri gelen çevresine; fakat onlar büyüklendiler. Onlar, 'büyüklenen, zorba' bir topluluktu.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (45-46) Daha sonra Musayi ve biraderi Harunu bunca mucizelerimizle ve apaçık hüccetimizle Fir'avne ve onun ileri gelenlerine gönderdik de (iman etmeyi bir türlü) kibirlerine yediremediler. Onlar mütekebbir ve müstebid adamlardı.

 • İbni Kesir

  Firavun'a ve erkanına. Bunun üzerine büyüklük tasladılar. Zaten mağrur bir topluluktular.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Firavun'a ve çevresine. Ama onlar, büyüklendiler, zaten mağrur bir kavim idiler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (45-46) Sonra da Musa ile kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık delille Firavun ile ileri gelen yardımcılarına gönderdik. Onlar da hakkı kabulden kibirlendiler. Zaten onlar kendilerini çok büyük gören bir zümre idi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Firavun'a ve onun ileri gelenlerine.. . Sadece kibirlilik tasladılar ve baş eğmeyen bir topluluk oldular.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Firavun ve ileri gelen takımına... Ancak onlar büyüklendiler. Onlar küstah bir topluluk olmuştu.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Firavun ve melelerine*. Ancak onlar kibirlendiler. Büyüklük taslayan bir toplum oldular.

 • Progressive Muslims

  To Pharaoh and his leaders. But they became arrogant, for they were a high and mighty people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  To Pharaoh and his eminent ones; but they had waxed proud, and they were a self-exalting people.

 • Aisha Bewley

  to Pharaoh and his ruling circle. But they were proud and were a haughty people.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  To Pharaoh and his elders, but they turned arrogant. They were oppressive people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  To Pharaoh and his commanders. But they became arrogant, for they were a high and mighty people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  To Pharaoh and his entourage. But they became arrogant, for they were a high and mighty people.