Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun, onları azap ile yakaladık. Ancak Rabbleri için uslanmadılar ve tezarruda bulunmadılar.

وَلَقَدْ اَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
Ve lekad ehaznahum bil azabi fe mestekanu li rabbihim ve ma yetedarreun.
#kelimeanlamkök
1velekadandolsun
2ehaznahumbiz onları yakaladıkاخذ
3bil-azabiazab ileعذب
4femaama yine
5stekanuboyun eğmedilerكين
6lirabbihimRabblerineربب
7ve mave
8yetederrauneO'na yalvarmıyorlarضرع
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Andolsun ki, biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine boyun eğmediler ve niyazda bulunmadılar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki biz onları azapla yakalamıştık da Rablerine yine boyun eğmemişler, yalvarıp yakarmamışlardı.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onları cezaya çarptırmamıza rağmen Efendi'lerine boyun eğmediler, yalvarmadılar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun, onları azap ile yakaladık*. Ancak Rabbleri için uslanmadılar ve tezarruda* bulunmadılar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Hepsini çeşit çeşit azaba uğrattık ama Rablerine karşı yumuşamadılar, yalvarıp yakarmadılar da.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gerçek şu ki, onları cezayla da yakaladık. Yine de Efendilerine boyun eğmediler ve yakarışlarda bulunmadılar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Doğrusu Biz onları azab ile kuşatmıştık da, yine de Rablerine boyun eğmemişlerdi. Nitekim bundan böyle de acziyetlerini itiraf edecek değiller.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun, biz onları azapla yakaladık. Ama yine de Rablerine boyun eğmediler. Sığınıp yakarmıyorlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, biz onları azabla yakalayıverdik, fakat yine de Rablerine boyun eğmediler ve yakarıp yalvarmadılar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Gerçekten Biz, onları azaba tuttuk da yine Rablerine karşı uslanmadılar ve yalvarmıyorlar da.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve gerçek şu ki, Biz onları azapla da sınadık, ama onlar yine de Rablerine boyun eğmediler; (bundan sonra da bağışlanma için) yalvarıp yakaracak değiller;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, biz onları azap ile kıskıvrak yakaladık da yine Rablerine boyun eğmediler ve O'na yalvarıp yakarmadılar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Filhakika biz, onları azaba tuttuk da yine rablarına karşı uslanmadılar ve yalvarmıyorlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andolsun biz onları azab ile yakaladık, ama yine Rabblerine boyun eğmediler, O'na yalvarmıyorlar.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, biz onları azabla yakalayıverdik, fakat yine de rablerine boyun eğmediler ve yakarıp yalvarmadılar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun ki biz onları (evvelce de açlık) azab (ı) ile yakaladık da yine Rablerine baş eğmediler. Onlar yalvarıb yakarmazlar.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki Biz, onları azabla yakaladık. Ama yine de Rabblarına boyun eğmediler. Onlar yalvarıp yakarmazlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Gerçekten biz onları azaba tuttuk da yine Rab'lerine karşı uslanmadılar. Yalvarıp yakarmazlar da.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Biz onları çeşitli azaplara da uğrattık. Buna rağmen yine de Rab'lerine boyun eğip O'na yalvarıp yakarmadılar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Andolsun ki onları azap ile yakaladık.. . Rablerine boyun eğmediler ve yakarmadılar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onları cezaya çarptırmamıza rağmen Rab'lerine boyun eğmediler, yalvarmadılar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun, onları azap ile yakaladık*. Ancak Rabb'leri için uslanmadılar ve boyun eğip yakarmadılar.

 • Progressive Muslims

  And when We seized them with the punishment, they did not humble themselves to their Lord nor did they invoke Him.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  (And We seized them with the punishment, but they yielded not to their Lord, nor humbled themselves.

 • Aisha Bewley

  We seized them with the punishment, but they did not go low before their Lord; nor will they humble themselves

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Even when we afflicted them with retribution, they never turned to their Lord imploring.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Andwhen We seized them with the punishment, they did not humble themselves to their Lord nor did they invoke Him.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  When We seized them with the punishment, they did not humble themselves to their Lord nor did they invoke Him.