Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sizin yanınızda olan şeyler tükenir, Allah'ın yanında olan şeyler ise tükenmez. Sabredenlere, ödüllerini yaptıkları şeylerin karşılığı olarak en iyi şekilde vereceğiz.

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍۜ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُٓوا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Ma ındekum yenfedu ve ma ındallahi bak, ve le necziyennellezine saberu ecrehum bi ahseni ma kanu ya'melun.
#kelimeanlamkök
1mabulunan
2indekumsizin yanınızdaعند
3yenfedutükenirنفد
4ve mabulunan ise
5indeyanındaعند
6llahiAllah'ın
7bakinkalıcıdırبقي
8velenecziyenneelbette vereceğizجزي
9ellezinekimselerin
10saberusabreden(lerin)صبر
11ecrahumkarşılığınıاجر
12biehsenien güzeliyleحسن
13ma
14kanuolduklarınınكون
15yea'meluneyapıyor(lar)عمل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sizde olanlar tükenir; ama Allah katında olan tükenmez! Elbette sabırlı davrananlara, yapmakta olduklarının ödülünü en güzeli ile ödeyeceğiz.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sizin yanınızdaki (dünya malı) tükenir; Allah katındakiler ise kalıcıdır. Sabredenlere elbette yapmış olduklarının en güzeliyle ödüllerini vereceğiz.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizin yanınızda bulunanlar biter; ancak ALLAH'ın yanındakiler ise süreklidir. Güçlüklere karşı direnenlerin ödüllerini, yaptıkları iyiliklere uygun olarak elbette vereceğiz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sizin yanınızda olan şeyler tükenir, Allah'ın yanında olan şeyler ise tükenmez. Sabredenlere, ödüllerini yaptıkları şeylerin karşılığı olarak en iyi şekilde vereceğiz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sizin yanınızda olan tükenir, Allah'ın yanındakiler kalıcı olur. Sabırlı olanların ödülünü yaptıklarının en güzeline göre veririz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sizin yanınızda olan tükenir. Oysa Allah'ın katında olan kalıcıdır. Ve dirençli olanları, yaptıklarının en güzeliyle kesinlikle ödüllendireceğiz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (zira) sizin yanınızdaki tükenir, fakat Allah katındakiler bakidir. İmdi herkes emin olsun ki, zorluklara karşı göğüs gerenleri işlediklerinin en iyisiyle ödüllendireceğiz:

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sizin yanınızdaki tükenir ama Allah'ın yanındaki sonsuza dek kalıcıdır. Sabredenlere ödüllerini biz, işleyip ürettiklerinin en güzeliyle mutlaka vereceğiz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sizin yanınızda olan tükenir, Allah'ın katında olan ise kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak vereceğiz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sizin yanınızdaki tükenir. Allah'ın katındaki ise kalıcıdır. Biz, mutlaka o sabredenlere, yaptıkları işin daha güzeli ile mükafatlarını vereceğiz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Çünkü) sizin katınızdaki tükenir gider, ama Allah katındaki kalıcıdır. Ve kesin olan şu ki: güçlüklere göğüs gerenleri yaptıkları en iyi şey neyse ona göre ödüllendireceğiz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. Elbette sabredenlere, yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sizin yanınızdaki tükenir, Allahın yanındaki ise bakidir, elbette biz o sabredenlere yaptıkları amelin daha güzelile ecirlerini muhakkak vereceğiz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sizin yanınızda bulunan (dünya malı) tükenir. Allah'ın yanında bulunan ise kalıcıdır. Biz sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle vereceğiz.

 • Gültekin Onan

  Sizin yanınızda olan tükenir, Tanrı'nın katında olan ise kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak vereceğiz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sizin nezdinizdeki tükenir, Allahın indindeki ise baakıydir. Sabredenlerin mükafatını biz yapmakda olduklarının daha güzeliyle vereceğiz muhakkak.

 • İbni Kesir

  Sizin yanınızdaki tükenir. Allah'ın katında olanlar ise sonsuzdur. Sabredenlere mükafatlarını, yaptıklarının daha güzeli ile ödeyeceğiz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sizin yanınızda olanlar tükenir, fakat Allah'ın yanındakiler tükenmez. Sabırlı olanları ödüllendireceğiz. Onların mükafatını yaptıklarının en iyisiyle öderiz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sizin elinizdekiler tükenir, ama Allah'ın elinde olanlar bakidir. Biz sabredenleri, işledikleri en güzel işleri esas alarak ödüllendirecek, kötülüklerini bağışlayacağız.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sizin indinizdeki tükenir.. . Allah indindeki ise bakidir. . . Sabredenlere gelince, elbette onların yaptıklarının sonucunu, yapmakta olduklarından daha güzeli ile karşılarız.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizin yanınızda bulunanlar biter; ancak ALLAH'ın yanındakiler ise süreklidir. Güçlüklere karşı direnenlerin ödüllerini, yaptıkları iyiliklere uygun olarak elbette vereceğiz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sizin yanınızda olan şeyler tükenir, Allah'ın yanında olan şeyler ise tükenmez. Sabredenlere, ödüllerini yaptıkları şeylerin karşılığı olarak en iyi şekilde vereceğiz.

 • Progressive Muslims

  What you have will run out, while what God has will remain. And We will recompense those who are patient their reward with the best of what they used to do.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  What is with you has an end, and what is with God remains; and We will pay those who are patient their reward according to the best of what they did.

 • Aisha Bewley

  What is with you runs out but what is with Allah goes on for ever. Those who were steadfast will be recompensed according to the best of what they did.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  What you possess runs out, but what GOD possesses lasts forever. We will surely reward those who steadfastly persevere; we will recompense them for their righteous works.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  What you have will run out, while what God has will remain. And We will deliver to those who are patient their reward for the best of what they used to do.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  What you have will run out, while what God has will remain. We will compensate those who are patient with the best of what they used to do.