Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar, sürekli sizi gözetliyorlar, eğer Allah size bir zafer verirse: "Biz de sizinle beraber değil miydik?" derler. Eğer, Kafirler üstünlük sağlarlarsa: "Biz sizin üstün gelmenizi sağlamadık mı, Mü'minlerden korumadık mı?" derler. Kuşkusuz, Allah, Kıyamet Günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, Mü'minlere karşı, Kafirlere asla bir yol vermeyecektir.

اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّٰهِ قَالُٓوا اَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْۘ وَاِنْ كَانَ لِلْكَافِر۪ينَ نَص۪يبٌۙ قَالُٓوا اَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَۜ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۜ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلاً۟
Ellezine yeterabbesune bikum, fe in kane lekum fethun minallahi kalu e lem nekun meakum, ve in kane lil kafirine nasibun, kalu e lem nestahviz aleykum ve nemna'kum minel mu'minin. Ve len yec'alallahu lil kafirine alal mu'minine sebila.
#kelimeanlamkök
1ellezineonlar ki
2yeterabbesunegözetleyip dururlarربص
3bikumsizi
4feineğer
5kane(nasib)olursaكون
6lekumsize
7fethunbir fetihفتح
8mine
9llahiAllah'tan
10kaluderlerقول
11elemdeğil miydik?
12nekunbiz deكون
13meakumsizinle beraber
14veinve eğer
15kaneolursaكون
16lilkafirinekafirlerinكفر
17nesibun(savaşta) bir payıنصب
18kaluderlerقول
19elem
20nestehvizbiz üstünlük sağlamadık mıحوذ
21aleykumsize
22ve nemnea'kumve sizi korumadık mı?منع
23mine
24l-mu'mininemü'minlerdenامن
25fallahuartık Allah
26yehkumuhükmedecekحكم
27beynekumaranızdaبين
28yevmegünündeيوم
29l-kiyametikıyametقوم
30velenve asla
31yec'alevermeyecektirجعل
32llahuAllah
33lilkafirinekafirlereكفر
34alakarşı
35l-mu'mininemü'minlereامن
36sebilenbir yolسبل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kafirler ve münafıklar, sadece başınıza gelecekleri görmeyi beklerler. Böylece eğer Allah'tan size bir zafer ihsan edilirse, "Sizin yanınızda değil miydik?" derler.Eğer savaşta kafirlerin bir payı olursa, "Biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı?" derler. Ama Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecek, kafirlerin müminlere zarar vermelerine asla izin vermeyecektir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Münafıklar) sizi gözetleyip dururlar. Size Allah'tan bir zafer (nasip) olursa, "Sizinle birlikte değil miydik?" derler. Kâfirlerin (zaferde) bir payları olursa (bu sefer de onlara), "Sizi yenip (öldürebileceğimiz hâlde öldürmeyip) müminlerden korumadık mı?" derler. Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir. Allah kâfirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar sizi gözetleyip dururlar. ALLAH'tan size bir zafer geldiğinde, "Biz sizinle birlikte değil miydik" derler. Kazanma sırası inkarcılara gelirse bu sefer, "Biz size destek olarak sizi iman edenlerden korumadık mı" derler. Diriliş günü, ALLAH aranızda hüküm verecektir. ALLAH inkarcılara, iman edenler üzerine egemen olma fırsatını vermeyecek.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar, sürekli sizi gözetliyorlar, eğer Allah size bir zafer verirse: "Biz de sizinle beraber değil miydik?" derler. Eğer, Kafirler üstünlük sağlarlarsa: "Biz sizin üstün gelmenizi sağlamadık mı, Mü'minlerden korumadık mı?" derler. Kuşkusuz, Allah, Kıyamet Günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, Mü'minlere karşı, Kafirlere asla bir yol vermeyecektir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar sizi gözetleyip dururlar. Allah size bir fetih nasip etse, "Sizinle beraber değil miydik?" derler. Ama eğer ayeti görmezlikten gelen o kimselerin (o kafirlerin) lehine bir durum olsa bu defa da onlara: "Sizi yönlendirip durmadık mı, siz müminlerden uzaklaştırmadık mı?" derler. Nasıl olsa Allah, (mezardan) kalkış günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminler aleyhine kafirler için bir yol açacak değildir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sizi gözleyenler, Allah tarafından size bir utku gelirse, "Sizinle birlikte değil miydik?" derler. Eğer nankörlük edenlerin bir payı olursa, "Size destek vererek inananlardan korumadık mı?" derler. Allah, Yeniden Yaratılış Günü'nde, aranızda yargı verecektir. Çünkü Allah, inananlara karşı, nankörlük edenlere asla yol vermez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar sizin başınıza gelecekleri gözetlerler: Eğer Allah'tan size bir zafer erişirse "Sizin yanınızda değil miydik?" derler; yok eğer kafirlerin şansı yaver giderse bu sefer de (onlara) derler ki: "Üzerinizde baskı kurup sizi teşvik ederek şu mü'minlerden kurtarmış olmadık mı?" Fakat Allah Kıyamet Günü aranızda hükmünü verecek ve inkarcıların mü'minlere zarar vermelerine asla izin vermeyecektir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sizi gözetleyip duruyorlar. Allah'tan size fetih nasip olursa, "sizinle birlikte değil miydik" diyecekler. Kafirlere bir nasip ulaşırsa şunu söyleyecekler: "Başarınıza destek vermedik mi, müminlere karşı size siper olmadık mı?" Artık kıyamet günü aranızda Allah hükmedecektir. Allah, müminler aleyhine kafirlere bir yol asla nasip etmez.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar sizi gözetleyip duruyorlar. Size Allah'tan bir fetih (zafer ve ganimet) gelirse: "Sizinle birlikte değil miydik?" derler. Ama kafirlere bir pay düşerse: "Size üstünlük sağlamadık mı, mü'minlerden size (gelecek tehlikeleri) önlemedik mi?" derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmedecektir. Allah, kafirlere mü'minlerin aleyhinde kesinlikle yol vermez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar ki, sizi gözetleyip duruyorlar; Eğer Allah tarafından size bir zafer ulaşırsa: "Beraber değil miydik?" diyecekler; Eğer kafirlere zaferden bir pay düşerse: "Biz sizden üstün gelmedik mi? Sizi müminlerden kurtarmadık mı?" diyecekler. Allah kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Ve hiçbir zaman kafirler için müminler aleyhine bir yol ve imkan verecek değildir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  onlar ki, sadece başınıza gelecekleri görmeyi beklerler: Böylece, eğer Allahtan size bir zafer ihsan edilirse, "Sizin yanınızda değil miydik?" derler; hakikati inkar edenlerin şanslarının yaver gittiğini görünce de (onlara dönüp): "Şu müminlere karşı sizi savunarak sevginizi hak etmedik mi?" derler. Ama Allah, Kıyamet Günü aranızda hükmünü verecek; ve hakikati inkar edenlerin müminlere zarar vermelerine asla izin vermeyecektir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih (zafer) nasip olursa, "Biz sizinle beraber değil miydik?" derler. Şayet kafirlerin (zaferden) bir payı olursa, "Size üstünlük sağlayıp sizi mü'minlerden korumadık mı?" derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, mü'minlerin aleyhine kafirlere hiçbir yol vermeyecektir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki sizi gözetiyorlar: eğer Allahdan size bir feth olursa "beraber değil miydik?" diyecekler ve eğer kafirlere bir nasib düşerse "biz sizden üstün gelmedik mi? sizi mü'minlerden kurtarmadık mı?" diyecekler, artık kıyamet günü Allah beyninizde bir yol verecek değil

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar sizi gözetleyip dururlar. Eğer size Allah'tan bir fetih nasibolursa: "Biz de sizinle beraber değil miydik?" derler. Ve eğer savaşta kafirlerin bir payı olur(savaşı düşmanlarınız kazanır)sa, (bu kez onlara): "Biz size üstünlük sağlayıp, sizi mü'minlerden korumadık mı?" derler. Artık kıyamet gününde Allah, aranızda hükmedecek ve mü'minlere karşı kafirlere asla yol vermeyecektir.

 • Gültekin Onan

  Onlar sizi gözetleyip duruyorlar. Size Tanrı'dan bir fetih (zafer ve ganimet) gelirse: "Sizinle birlikte değil miydik?" derler. Ama kafirlere bir pay düşerse: "Size üstünlük sağlamadık mı, inançlılardan size (gelecek tehlikeleri) önlemedik mi?" derler. Tanrı, kıyamet günü aranızda hükmedecektir. Tanrı, kafirlere inançlıların aleyhinde kesinlikle yol vermez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar hep sizi gözetleyib duranlardır. Onun için eğer Allahdan size bir feth (-u zafer) olursa: "Biz de sizinle beraber değil miydik?" derler. Şayet kafirlere bir (zafer) hisse (si) düşerse (o vakit da kafirlere dönerek): "Biz size (yardım ederek) galebenizi te'min etmedik mi? Size mü'minlerden (gelecek felaketi) önlemedik mi?" derler. Artık Allah, kıyaamet günü (onlarla sizin) aranızda hükmünü verecekdir. Allah, kafirlere mü'minlerin aleyhinde (galebeye) asla bir yol (ve imkan) bahşetmez.

 • İbni Kesir

  Onlar, hep sizi gözetleyip durular. Allah'tan size bir zafer gelince; sizinle beraber değil miydik? derler. Kafirlere zaferden bir pay düştüğü zaman da onlara; size üstünlük sağlayarak mü'minlerden korumadık mı? derler. Kıyamet günü aranızda hüküm vercek Allah'tır. Allah, mü'minlerin aleyhinde asla fırsat vermeyecektir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sizi gözetleyen (münafık / kafir) kimseler, eğer size Allah'tan bir zafer gelirse: -Sizinle beraber değil miydik? derler. Eğer kafirlere bir hisse düşerse: -Biz, size yardım ederek üstünlüğünüzü sağlamadık mı? Size gelecek felakete engel olmadık mı? derler. Allah, kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Allah, kafirlere müminlerin aleyhine bir yol vermeyecektir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Münafıklar sizinle ilgili olayları çok yakından izler, devamlı olarak havayı yoklarlar:Şayet Allah size bir zafer lütfederse: "Biz de sizinle beraber değil miydik?" derler. Eğer kafirler zaferden yana bir pay elde ederlerse onlara: "Bizim taraf size galip durumda iken sizi kollamadık mı, müminlerin size karşı savletini içten içe engellemedik mi?" derler. Kıyamet günü Allah, sizinle onlar arasında hükmünü verecek ve Allah kafirlere müminler aleyhinde asla fırsat vermeyecektir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlar başınıza gelecekleri izliyorlar.. . Eğer size Allah'tan zafer ulaşırsa "Biz de sizinle değil miydik?" derler. Hakikati inkar eden güruha bir başarı nasip olursa da bu defa "Biz sizden üstün gelmedik mi, iman edenlere karşı sizi korumadık mı?" derler. Allah kıyamet sürecinde aranızda hükmeder. Allah iman edenler aleyhine fırsat vermeyecektir, hakikati inkar edenlere!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar sizi gözetleyip dururlar. ALLAH'tan size bir zafer geldiğinde, 'Biz sizinle birlikte değil miydik,' derler. Kazanma sırası inkarcılara gelirse bu sefer, 'Biz size destek olarak sizi inananlardan korumadık mı,' derler. Diriliş günü, ALLAH aranızda hüküm verecektir. ALLAH inkarcılara, inananlar üzerine egemen olma fırsatını vermeyecek

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar, sürekli sizi gözetliyorlar, eğer Allah size bir zafer verirse: "Biz de sizinle beraber değil miydik?" derler. Eğer, gerçeği yalanlayan nankörler üstünlük sağlarlarsa: "Biz sizin üstün gelmenizi sağlamadık mı, mü'minlerden korumadık mı?" derler. Kuşkusuz, Allah, Kıyamet Günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, mü'minlere karşı, gerçeği yalanlayan nankörlere asla bir yol vermeyecektir.

 • Progressive Muslims

  Those who linger and observe you, if you have a victory from God they Say: "Were we not with you" And if the rejecters have success, they Say: "Did we not side with you and deter the believers from you" God will judge between you on the Day of Resurrection, and God will not grant the rejecters any success over the believers.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who watch and wait with regard to you. Then if there be a victory for you from God they say: “Were we not with you?” but if there be for the false claimers of guidance a portion they say: “Did we not gain mastery over you, but defended you against the believers?” And God will judge between you on the Day of Resurrection; and God makes not for the false claimers of guidance any path against the believers.

 • Aisha Bewley

  Those who anticipate the worst for you say, ‘Were we not with you?’ whenever you gain a victory from Allah, but if the kuffar have a success they say, ‘Did we not have the upper hand over you and yet in spite of that keep the muminun away from you?’ Allah will judge between you on the Day of Rising. Allah will not give the kuffar any way against the muminun.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They watch you and wait; if you attain victory from GOD, they say (to you), "Were we not with you?" But if the disbelievers get a turn, they say (to them), "Did we not side with you, and protect you from the believers?" GOD will judge between you on the Day of Resurrection. GOD will never permit the disbelievers to prevail over the believers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who linger and observe you, if you have a victory from God they say: "Were we not with you?" And if the rejecters have success, they say: "Did we not side with you and deter the believers from you?" God will judge between you on the Day of Resurrection, and God will not grant the rejecters any success over the believers.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They linger and observe you. If you have a victory from God they say, "Were we not with you?" If the ingrates have success, they say, "Did we not side with you and deter those who acknowledge from you?" God will judge between you on the day of Resurrection, and God will not grant the ingrates any success over those who acknowledge.