Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İşte onlar gerçekten, Kafirlerdir. Biz de Kafirlere alçaltıcı bir azap hazırladık.

اُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقاًّۚ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَاباً مُه۪يناً
Ulaike humul kafirune hakka, ve a'tedna lil kafirine azaben muhina.
#kelimeanlamkök
1ulaikeişte
2humuonlar
3l-kafirunekafirlerdirكفر
4hakkangerçekحقق
5ve ea'tednabiz de hazırlamışızdırعتد
6lilkafirinekafirlereكفر
7azabenbir azabعذب
8muhinenalçaltıcıهون
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler, "Kimine inanırız, kimini inkar ederiz" diyenler, inanmakla inkarın arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İşte onlar gerçek kâfirlerdir. Biz, kâfirler için küçük düşürücü bir azap hazırlamış (olacağız).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte bunlar gerçek inkarcılardır. İnkarcılar için acıklı bir azap hazırlıyoruz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İşte onlar gerçekten, Kafirlerdir*. Biz de Kafirlere alçaltıcı bir azap hazırladık.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İşte gerçek kafirler onlardır. O kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gerçek nankörler, işte onlardır. Nankörler için, zaten aşağılayıcı bir ceza hazırladık.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  işte gerçekten kafir olanlar bunlardır ve Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İşte bunlar gerçek kafirlerdir. Ve biz, kafirler için yere batırıcı bir azap hazırladık.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İşte bunlar, gerçekten kafir olanlardır. Kafirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İşte onlar, gerçek kafirlerdir, Biz de kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  işte bunlar hakikati inkar edenlerdir ve biz hakikati inkar edenler için aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (150-151) Şüphesiz, Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, "(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkar ederiz" diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte bunlar hakka kafirdirler, biz de kafirler için mühin bir azab hazırlamışızdır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İşte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azab hazırlamışızdır!

 • Gültekin Onan

  İşte bunlar, gerçekten kafirlerdir. Kafirlere aşağılayıcı bir azab hazırlamışızdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (150-151) Allahı ve peygamberlerini inkarederek kafir olan,bir de Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak istiyen (Allaha inanıb peygamberlerine inanmayan), "(Bunlardan) kimine inanırız, kimini inkar ederiz" diyen ve böylece (küfr ile iman) arasında bir yol tutmıya yeltenen kimseler (yok mu?) işte onlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz o kafirlere hor ve hakir edici bir azab hazırlamışızdır.

 • İbni Kesir

  İşte onlar; gerçekten kafir olanlardır. Kafirlere alçaltıcı bir azab hazırlamışızdır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İşte onlar, gerçekten kafirdirler. Bu kafirler için rezil edici bir azap hazırladık.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (150-151) O kimseler ki ne Allah'ı tanırlar ne resullerini ve o kimseler ki Allah'ı tanıdığını iddia edip resullerini tanımayarak, Allah ile resullerini birbirinden ayırmak isterler. Ve o kimseler ki "resullerin bazısına iman ederiz, bazısını reddederiz" derler ve böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isterler. İşte bunlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz de kafirler için zelil ve perişan eden bir ceza hazırladık.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşte onlar gerçeği tümüyle inkar edenlerin ta kendileridir. Hakikati inkar edenler için aşağılayıcı bir azap hazırladık.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşte bunlar gerçek inkarcılardır. İnkarcılar için acıklı bir azap hazırlıyoruz

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İşte onlar gerçekten, gerçeği yalanlayan nankörlerdir. Biz de gerçeği yalanlayan nankörlere, alçaltıcı bir azap hazırladık.

 • Progressive Muslims

  These are the true rejecters; and We have prepared for the rejecters a humiliating retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  It is they who are the false claimers of guidance in truth; and We have prepared for the false claimers of guidance a humiliating punishment.

 • Aisha Bewley

  such people are the true kuffar. We have prepared a humiliating punishment for the kuffar.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  these are the real disbelievers. We have prepared for the disbelievers a shameful retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  These are the true rejecters; and We have prepared for the rejecters a humiliating retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  These are the true ingrates; and We have prepared for the ingrates a humiliating retribution.