Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O kimseler ki Allah'a ve resullerine iman edip, resuller arasında hiçbir ayırım yapmazlar. İşte onlara, gelecekte ödülleri verilecektir. Kuşkusuz, Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

وَالَّذِينَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
Vellezine amenu billahi ve rusulihi ve lem yuferriku beyne ehadin minhum ulaike sevfe yu'tihim ucurahum. Ve kanallahu gafuran rahima.
#kelimeanlamkök
1vellezineve onlar ki
2amenuinandılarامن
3billahiAllah'a
4ve rusulihive elçilerineرسل
5velemve
6yuferrikuayırım yapmadılarفرق
7beynearasındaبين
8ehadinhiçbiriاحد
9minhumonlardan
10ulaikeişte (Allah)
11sevfepek yakında
12yu'tihimverecektirاتي
13ucurahumonların da mükafatlarınıاجر
14ve kaneveكون
15llahuAllah
16gafurançok bağışlayandırغفر
17rahimençok esirgeyendirرحم

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Allah'a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyenlere gelince; işte Allah bir gün onlara ödüllerini verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır;merhamet edicidir.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Allah'a ve elçilerine iman edip onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayanlara (gelince),
*
işte Allah onlara ileride ödüllerini verecektir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'ı ve elçilerini onaylayan ve onların hiçbiri arasında ayrım yapmayanların da ödüllerini ileride verecek. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
O kimseler ki Allah'a ve resullerine iman edip, resuller arasında hiçbir ayırım yapmazlar. İşte onlara, gelecekte ödülleri verilecektir. Kuşkusuz, Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Allah'a ve elçilerine inanıp güvenen ve elçilerden birini diğerinden ayırmayanlara gelince
*
; Allah onlara ödüllerini verecektir. Bağışlayan ve ikramı bol olan Allah'tır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Allah'a ve O'nun elçilerine inananlar ve onların hiçbirini ayırmayanlar; işte onlara, yakında ödüllerini verecektir. Çünkü Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Fakat Allah'a ve elçilerine inanan ve elçiler arasında hiçbir ayrım yapmayanlara gelince: Zamanı geldiğinde Allah onlara ödüllerini tam olarak verecektir; çünkü Allah tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Allah'a ve O'nun resullerine iman edip onlardan birini ötekilerden ayırmayanlara gelince, Allah böylelerinin ödüllerini yakında kendilerine verecektir. Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Allah'a ve Resulü'ne inananlar ve onlardan hiç biri arasında ayrım yapmayanlar, işte onlara ecirleri verilecektir. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'a ve peygamberlerine iman eden ve peygamberlerinden hiçbirinin arasında ayırım yapmayan kimselere gelince, işte onların yarın kendilerine mükafatlarını vereceğiz. Allah, bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Allaha ve peygamberlerine inanan ve onlar arasında hiçbir ayrım yapmayanlara gelince, zamanı geldiğinde Allah, onlara mükafatlarını (tam olarak) bahşedecektir. Ve Allah, çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Allaha ve Peygamberlerine iyman eden ve peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmıyan kimselere gelince işte bunların yarın kendilerine ecirlerini vereceğiz ve Allah gafur, rahim bulunuyor

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Ve onlar ki, Allah'a ve elçilerine inandılar, onlardan hiçbiri arasında ayırım yapmadılar; işte (Allah), pek yakında onların da mükafatlarını verecektir. Allah, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Gültekin Onan
Tanrı'ya ve Resulü'ne inananlar ve onlardan hiç biri arasında ayrım yapmayanlar, işte onlara ecirleri verilecektir. Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Allaha ve peygamberlerine iman edib onlardan birini diğerinden ayırmayanlar (a gelince): Onlar da mükafatları kendilerine verilecek olanlardır. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir.

İbni Kesir
Allah ve peygamberlerine iman edip onların birini diğerinden ayırmayanlara; işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah Gafur, Rahim olandır.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Allah'a ve Resullerine iman edip, Resullerinden hiç birinin arasında ayırım yapmayanlara ise, onlara mükafatları verilecektir. Allah, bağışlayan, merhamet edendir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Allah'a ve resullerine iman edip o resuller arasında hiçbir ayrım yapmayanların mükafatlarını ise Allah ileride verecektir. Allah gafurdur, rahimdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur).

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Bütün yaratılmışların hakikatinin Allah Esma'sı olduğuna ve (irsal ettiği) Rasullerine iman edip, (irsal olmaları yönünden) hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, Allah onların mükafatını verecektir. Zaten Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
ALLAH'a ve elçilerine inanan ve onların hiçbiri arasında ayırım yapmayanların da ödüllerini ileride verecek. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
O kimseler ki Allah'a ve rasullerine iman edip, rasullerin aralarında hiçbir ayırım yapmazlar. İşte onlara, gelecekte ödülleri verilecektir. Kuşkusuz, Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Rashad Khalifa The Final Testament
As for those who believe in GOD and His messengers, and make no distinction among them, He will grant them their recompense. GOD is Forgiver, Most Merciful.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And those who believe in God and His messengers and do not make a distinction between any of them, We will give them their recompense. And God is Forgiving, Merciful.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Those who acknowledge God and His messengers and do not make a distinction between any of them, We will give them their rewards. God is Forgiving, Compassionate.