4. Nisa suresi 150. ayet

/ 176
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Allah'ı ve rasullerini inkar edenler, Allah ile rasullerinin arasını ayırmak isterler: "Bir kısmına inanır bir kısmına inanmayız." derler. Böylece, arada bir yol tutmak isterler.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً
İnnellezine yekfurune billahi ve rusulihi ve yuridune en yuferriku beynallahi ve rusulihi ve yekulune nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'dın, ve yuridune en yettehızu beyne zalike sebila.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
- Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler, "Kimine inanırız, kimini inkar ederiz" diyenler, inanmakla inkarın arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
ALLAH'a ve elçisine karşı çıkanlar, ALLAH ile elçilerinin arasını ayırmak isteyenler, 'Bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederiz,' diyenler ve bu ikisi arasında bir yol edinmek isteyenler...
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Allah'ı ve rasullerini inkar edenler, Allah ile rasullerinin arasını ayırmak isterler: "Bir kısmına inanır bir kısmına inanmayız." derler. Böylece, arada bir yol tutmak isterler.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Allah ile elçilerinin arasını ayırma isteği ile* Allah'ı ve elçilerini görmezlik eden; birine inanır diğerini tanımayız diyen* ve ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler,
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Aslında, Allah'ı ve O'nun elçilerini inkar ederler. Allah ile O'nun elçilerinin arasını ayırmak isterler. "Bir bölümüne inanırız; bir bölümünü inkar ederiz!" derler. İkisi arasında, işte böyle bir yol tutturmak isterler.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Allah ile elçilerinin arasında ayrım yaparak Allah'ı ve elçilerini inkar edenlerle, "bazılarına inanır bazılarını inkar ederiz" diyerek iman ile inkar arasında bir yol tutturmak isteyenler var ya:
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Onlar ki Allah'ı ve O'nun resullerini inkar ederler, Allah'la O'nun resulleri arasını açmak isterler de "bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz" derler; böylece imanla inkar arasında bir yol tutmak isterler.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Allah'ı ve elçilerini (tanımayıp) inkar eden, Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyen, "Bazısına inanırız, bazısını tanımayız" diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Allah'a ve peygamberlerine inanmayanlar, Allah'ı tanıyıp peygamberleri tanımayarak aralarında ayırım yapmak isteyenler, "Peygamberlerin kimine inanırız, kimine inanmayız." diyerek küfür ile iman arasında bir yol tutmak isteyenler,
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Allah(a inanmak) ile elçileri(ne inanmak) arasında ayrım yaparak Allahı ve elçilerini inkar edenler ile "Birisine inanır, ama diğerini inkar ederiz!" diyenler ve arada bir yol tutanlar;
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
(150-151) Şüphesiz, Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, "(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkar ederiz" diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasında bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
O kimseler ki ne Allahı tanırlar ne Peygamberlerini ve o kimseler ki Allahı tanımak lakin Peygamberlerini tanımayıb ayırmak isterler, ve o kimseler ki Peygamberlerin ba'zısına inanırız ba'zısını tanımayız derler ve böyle küfr ile iyman arasında bir yol tutmak isterler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Onlar ki Allah'ı ve elçilerini inkar ederler, Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isterler, "Kimine inanırız, kimini inkar ederiz!" derler; bu ikisinin (inanmakla inkarın) arasında bir yol tutmak isterler.
Gültekin Onan
Tanrı'ya ve elçilerine küfreden, Tanrı ile elçilerinin arasını ayırmak isteyen, "Bazısına inanırız, bazısına küfrederiz" diyen ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
(150-151) Allahı ve peygamberlerini inkar ederek kafir olan, bir de Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak istiyen (Allaha inanıb peygamberlerine inanmayan), "(Bunlardan) kimine inanırız, kimini inkar ederiz" diyen ve böylece (küfr ile iman) arasında bir yol tutmıya yeltenen kimseler (yok mu?) işte onlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz o kafirlere hor ve hakir edici bir azab hazırlamışızdır.
İbni Kesir
Doğrusu Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler, bir kısmına inanır, bir kısmını da inkar ederiz, diyerek bu ikisinin arasında yol tutmak isteyenler;
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Allah'ı ve resullerini tanımayan, Allah ile Resullerinin arasını ayırmak isteyen "Bir kısmına inanır; bir kısmını inkar ederiz" diyerek (iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler...
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
(150-151) O kimseler ki ne Allah'ı tanırlar ne resullerini ve o kimseler ki Allah'ı tanıdığını iddia edip resullerini tanımayarak, Allah ile resullerini birbirinden ayırmak isterler. Ve o kimseler ki "resullerin bazısına iman ederiz, bazısını reddederiz" derler ve böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isterler. İşte bunlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz de kafirler için zelil ve perişan eden bir ceza hazırladık.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Allah ve Rasullerini inkar edenler, Allah ile Rasullerinin arasını ayırmak isterler. "Bazısına iman edip bazısını inkar ederiz" derler. Arada bir yol edinmek isterler. (Ayrıca şöyle de değerlendirilebilir: Allah Esma'sının açığa çıkması anlamındaki 'İrsaliyet' hakikat ve kavramından uzaklaşıp; gökteki tanrı ile yerden seçtiği peygamber anlayışını yaymak isterler. )
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
Those who disbelieve in GOD and His messengers, and seek to make distinction among GOD and His messengers, and say, "We believe in some and reject some," and wish to follow a path in between;
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
Those who rejected God and His messengers, and they want to make a separation between God and His messengers, and they say: "We believe in some and reject some!" And they desire to take a path in-between.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Those who rejected God and His messengers, and they want to make a distinction between God and His messengers, and they say, "We acknowledge some and reject some!", and they desire to take a path in-between.
# Kelime Anlam Kök
1 inne: şüphesiz
2 ellezine: okimseler ki
3 yekfurune: inkar ederler كفر
4 billahi: Allah'ı
5 ve rusulihi: ve elçilerini رسل
6 ve yuridune: ve isterler رود
7 en:
8 yuferriku: ayırmak فرق
9 beyne: arasını بين
10 llahi: Allah
11 ve rusulihi: ile elçilerinin رسل
12 ve yekulune: ve derler قول
13 nu'minu: inanırız امن
14 bibea'din: kimine بعض
15 ve nekfuru: ve inkar ederiz كفر
16 bibea'din: kimini بعض
17 ve yuridune: ve isterler رود
18 en:
19 yettehizu: tutmak اخذ
20 beyne: arasında بين
21 zalike: bunun (ikisinin)
22 sebilen: bir yol سبل