Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yine, yasaklandığı halde, onlardan riba alan ve haksız yoldan insanların mallarını yiyen Kafirlere; çok acı bir azap hazırladık.

وَاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِۜ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِر۪ينَ مِنْهُمْ عَذَاباً اَل۪يماً
Ve ahzihimur riba ve kad nuhu anhu ve eklihim emvalen nasi bil batıl. Ve a'tedna lil kafirine minhum azaben elima.
#kelimeanlamkök
1ve ehzihimuve almalarından ötürüاخذ
2r-ribaribaربو
3vekadrağmen
4nuhumenedilmelerineنهي
5anhuondan
6ve eklihimve yemelerinden ötürüاكل
7emvalemallarınıمول
8n-nasiinsanlarınنوس
9bil-batilihaksız yereبطل
10ve ea'tednave hazırladıkعتد
11lilkafirineinkar edenlereكفر
12minhumiçlerinden
13azabenbir azabعذب
14elimenacıالم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yasaklanmış olmalarına rağmen faizi almaları ve haksız yollarla insanların mallarını yemeleri yüzünden onların küfre sapmalarına korkunç bir azap hazırladık.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendilerine yasaklanmasına rağmen faizi almaları ve insanların mallarını batıl yollarla yemelerinden dolayı içlerinden kâfirler için elem verici bir azap hazırladık.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Menedildikleri halde tefecilik yapmalarından ve halkın parasını haksızlıkla yemelerinden ötürü... Onların inkarcılarına acıklı bir azap hazırladık.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yine, yasaklandığı halde, onlardan riba* alan ve haksız yoldan insanların mallarını yiyen Kafirlere*; çok acı bir azap hazırladık.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kendilerine yasak edildiği halde faiz alırlar* ve insanların mallarını uydurma (batıl)* yollarla yerler. Onların kafir olanlarına acıklı bir azap hazırlamışızdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yasaklanmış olmalarına karşın faiz alıyorlar ve insanların mallarını haksızlıkla yiyorlardı. Onların nankörlük edenleri için acı bir ceza hazırladık.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  mesela yasaklandığı halde faiz alıyorlar ve başkalarının malını haksız yere yiyorlardı. Neticede onlardan inkara gömülenler için şiddetli bir azap hazırladık.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ve ribayı almaları yüzünden -oysaki ondan yasaklanmışlardı- ve haksız yollarla insanların mallarını yemeleri yüzünden onların küfre sapanlarına korkunç bir azap hazırladık.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ondan nehyedildikleri halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri nedeniyle (öyle yaptık.) Onlardan kafir olanlara pek acıklı bir azab hazırlamışızdır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bir de kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları ve halkın mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyle. Onların kafir olarak kalanlarına acı bir azap hazırladık.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  yasaklandığı halde faiz alıyorlardı ve başkalarının malını haksız yere harcıyorlardı. (Böylece,) onlar arasından hakikati inkar (etmeye devam) edenler için şiddetli bir azap hazırladık.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (160-161) Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  ve nehyedildikleri halde riba almaları ve halkın emvalini haksızlıkla yemeleri ve kafir kalanlarına elim bir azab hazırladık

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Menedildikleri halde riba almalarından ve haksız yere insanların mallarını yemelerinden ötürü (böyle yaptık). İçlerinden inkar edenlere de acı bir azab hazırladık.

 • Gültekin Onan

  Ondan nehyedildikleri halde faiz almaları ve insanların mallarını haksız yere yemeleri nedeniyle (öyle yaptık). Onlardan kafirlere pek acıklı bir azab hazırlamışızdır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (160-161) Yahudilerden (taşan) bir zulüm, onların (insanlardan) bir çoğunu Allah yolundan alıkoymaları, (Tevratda) nehy edilmelerine rağmen riba (faiz) almaları, halkın mallarını haksız yere yemeleri sebebleriyledir ki biz, (evvelce) kendileri için halal kılınan temiz ve güzel şeyleri üzerlerine haram etdik. İçlerinden kafirlere pek acıklı bir azab hazırladık.

 • İbni Kesir

  Kendilerine yasaklanan faizi almaları ve haksız yere insanların mallarını yemelerinden ötürü. Onların küfür içinde olanlarına elem verici bir azab hazırladık.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kendilerine yasaklanmış olmasına rağmen faiz almaları ve insanların mallarını batıl yolla yemeleri dolayısıyla, kafir olanlar için acı veren bir azap hazırladık.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (160-161) Hasılı o Yahudilerden taşan bir zulüm, insanları Allah yolundan menetmeleri, kendilerine yasaklanmış olmasına rağmen faizi almaları, halkın mallarını haksızlıkla yemeleri yüzündendir ki Biz, kendilerine daha önce helal kılınan bazı temiz nimetleri haram kıldık ve içlerinden kafir kalanlara can yakıcı azap hazırladık.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yasaklandığı halde riba almaları ve insanların mallarını haksız olarak yemeleri dolayısıyla idi (bu haram). Hakikati inkarı sürdürenler için feci azap hazırladık!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Menedildikleri halde tefecilik yapmalarından ve halkın parasını haksızlıkla yemelerinden ötürü... Onların inkarcılarına acıklı bir azap hazırladık.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yine, yasaklandığı halde riba* almaları ve haksız yoldan insanların mallarını yemelerinden dolayı; Biz; onlardan, gerçeği yalanlayarak nankörlük edenler için, çok acı bir azap hazırladık.

 • Progressive Muslims

  And for them taking financial interest when they were told not to, and for them consuming peoples money unjustly. We have prepared for the disbelievers amongst them a painful retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And for their taking of usury when they had been forbidden it, and their consuming the wealth of men in vanity; and We have prepared for the false claimers of guidance among them a painful punishment.

 • Aisha Bewley

  and because of their practising usury when they were forbidden to do it, and because of their consuming people’s wealth by wrongful means, We have prepared for the kafirun among them a painful punishment.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  And for practicing usury, which was forbidden, and for consuming the people's money illicitly. We have prepared for the disbelievers among them painful retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And for their taking of usury, while they were prohibited from doing so, and for their consuming the money of the people unjustly. We have prepared for the disbelievers among them a painful retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  For practicing usury/interest when they were told not to, and for consuming people's money unjustly. We have prepared for the ingrates amongst them a painful retribution;