Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kendi elleriyle yaptıklarından dolayı, onlara bir musibet isabet edince, sana gelerek: "Biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmaktan başka bir şey istemedik." diye nasıl da Allah'a yemin ediyorlar.

فَكَيْفَ اِذَٓا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ ثُمَّ جَٓاؤُ۫كَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَٓا اِلَّٓا اِحْسَاناً وَتَوْف۪يقاً
Ve keyfe iza esabethum musibetun bima kaddemet eydihim summe cauke yahlıfune billahi in eradna illa ihsanen ve tevfika.
#kelimeanlamkök
1fekeyfenasılكيف
2izane zaman ki
3esabethumbaşlarına gelinceصوب
4musibetunbir felaketصوب
5bimayüzünden
6kaddemetyaptıkları (kötülükler)قدم
7eydihimelleriyleيدي
8summesonra hemen
9ca'ukesana gelirlerجيا
10yehlifuneyemin ederlerحلف
11billahiAllah'a
12indiye
13eradnabiz istedikرود
14illasadece
15ihsaneniyilik etmekحسن
16ve tevfikanve uzlaştırmakوفق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen, "Biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik" diye yemin ederek, sana nasıl gelirler!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet gelince,* "Sadece iyilik ve uzlaştırma istedik." diye (yalan yere) yemin ederek nasıl da hemen sana gelirler!*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşlediklerinin sonucu olarak başlarına bir musibet gelse hemen sana gelerek, "Amacımız ancak iyilik yapmak ve uzlaştırmaktı" diye ALLAH adına yemin ederler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kendi elleriyle yaptıklarından dolayı, onlara bir musibet isabet edince, sana gelerek: "Biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmaktan başka bir şey istemedik." diye nasıl da Allah'a yemin ediyorlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir iş geldiğinde halleri ne olacak? O zaman sana gelip Allah'a yemin ederek diyecekler ki "Biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istemiştik."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bundan sonra, kendi yaptıkları yüzünden başlarına bir yıkım geldiğinde nasıl olacak? Sonra, sana gelip, "İyilikten ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik!" diyerek, Allah'ın üzerine yemin ediyorlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Fakat, önceden yaptıkları yüzünden başlarına öngöremedikleri bir musibet gelirse ne olacak halleri? Sonra sana gelecekler, Allah adına yeminle "bizim amacımız sadece iyilik yapmak ve uyumu sağlamaktı" (diyecekler).

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Peki, nasıl oluyor da ellerinin hazırladıkları yüzünden başlarına bir musibet çöktüğünde, sana gelip, "Biz sadece iyilik yapmak, barıştırmak istedik!" diye Allah'a yeminler ediyorlar!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Öyleyse, nasıl olur da, kendi ellerinin sundukları sonucu, onlara bir musibet isabet eder, sonra sana gelerek: "Kuşkusuz, biz iyilikten ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik" diye Allah'a yemin ederler?

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ya kendi yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket geldiği zaman durumları nasıl olur? Sonra gelmişler bir de sana: "Vallahi, muradımız sırf bir iyilik yapmak ve ara bulmaktan ibaretti." diye yemin ediyorlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Fakat bu dünyada yaptıkları yüzünden (Hesap Günü) başlarına felaket geldiğinde ne olacak (onların hali); o zaman sana gelip Allaha yeminle, "Bizim niyetimiz, iyilik yapmak ve uyum sağlamaktan başka bir şey değildi" (diyecekler)?

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiği, sonra da "Biz iyilik etmek ve uzlaştırmaktan başka bir şey istememiştik" diye Allah'a yemin ederek sana geldikleri zaman halleri nasıl olur?

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ya ellerinin yaptığı yüzünden başlarına bir musıbet geldiği zaman nasıl? sonra gelmişler de sana "billahi muradımız sırf bir iyilik yapmak ve ara bulmaktan ibaret idi" diye yemin ediyorlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ya nasıl, elleriyle yaptıkları (kötülükler) yüzünden başlarına bir felaket gelince, hemen sana gelirler: "Biz sadece iyilik etmek ve uzlaştırmak istedik." diye Allah'a yemin ederler?

 • Gültekin Onan

  Öyleyse, nasıl olur da, kendi ellerinin sundukları sonucu, onlara bir musibet isabet eder, sonra sana gelerek "Kuşkusuz, biz iyilikten ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemedik" diye Tanrı'ya yemin ederler?

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Önce elleriyle (ihtiyarlariyle) yapdıkları (fenalıklar) yüzünden onlara bir bela çatdığı zaman (halleri) nice olur? (Onlar böyle bir felakete uğradıkdan) sonra "Biz iyilikden ve ara bulmakdan başka bir şey arzu etmedik" diye, Allaha andederek, sana geleceklerdir.

 • İbni Kesir

  Kendi işledikleri yüzünden başlarına bir musibet geldiğinde, nasıl hemen sana geldiler de; gayemiz sadece bir iyilik etmek ve ara bulmaktan ibaret idi, diye yemin ediyorlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Öyleyse, nasıl olur da, kendi elleriyle işlediklerine karşılık bir musibete uğrayınca sana gelip Allah'a yemin ederek "Biz, iyilikten ve uyum sağlamaktan başka bir şey istemedik." diyorlar?

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Fakat işlediklerinin cezası olarak başlarına bir musibet geldiği zaman ne olur? Onlar hemen sana gelir, yemin billah ederek "Vallahi maksadımız sırf iyilik yapmak ve ara bulmaktan ibaret idi." derler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Nasıl da, elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine musibet geldiğinde, hemen "Billahi bizim iyilikten ve tevfikten başka amacımız yoktu" derler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İşlediklerinin sonucu olarak başlarına bir musibet gelse hemen sana gelerek, 'Amacımız ancak iyilik yapmak ve uzlaştırmaktı,' diye ALLAH adına yemin ederler

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kendi elleriyle yaptıklarından dolayı, onlara bir bela isabet edince, sana gelerek: "Biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmaktan başka bir şey istemedik." diye nasıl da Allah'a yemin ediyorlar.

 • Progressive Muslims

  Why then, when a tragedy befalls them for what their hands have brought forth do they come to you swearing by God that they only wanted to do good and reconcile

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  How will it be when calamity befalls them because of what their hands have sent ahead? Then will they come to thee, swearing by God: “We intended only good conduct and success!”

 • Aisha Bewley

  How will it be when a disaster strikes them because of what they have done, and then they come to you swearing by Allah: ‘We desired nothing but good and reconciliation’?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  How will it be when a disaster hits them, as a consequence of their own works? They will come to you then and swear by GOD: "Our intentions were good and righteous!"

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Why then, when disaster befalls them for what their hands have delivered, do they come to you swearing by God that they only wanted to do good and reconcile?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Why then, when a tragedy befalls them for what their hands have brought forth do they come to you swearing by God that they only wanted to do good and reconcile?