Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kim, bir Mü'min'i isteyerek öldürürse, onun karşılığı, içinde sürekli kalmak üzere Cehennem'dir. Allah ona gazap etmiş, lanetlemiş ve büyük bir azap hazırlamıştır.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَٓاؤُ۬هُ جَهَنَّمُ خَالِداً ف۪يهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظ۪يماً
Ve men yaktul mu'minen muteammiden fe cezauhu cehennemu haliden fiha ve gadıballahu aleyhi ve leanehu ve eadde lehu azaben azima.
#kelimeanlamkök
1ve menher kim
2yektulöldürürseقتل
3mu'minenbir mü'miniامن
4muteammidenkasdenعمد
5feceza'uhuonun cezasıجزي
6cehennemucehennemdir
7halidensürekli kalacağıخلد
8fihaiçinde
9ve gadibeve gazabetmiştirغضب
10llahuAllah
11aleyhiona
12veleanehuve la'net etmiştirلعن
13ve eaddeve hazırlamıştırعدد
14lehuonun için
15azabenbir azabعذب
16azimenbüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Her kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası, içinde süreli kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamış (olacak)tır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim gerçeği onaylamış birisini kasten öldürürse yeri, sürekli kalacağı cehennemdir. ALLAH kendisine gazap ve lanet etmiştir. Ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kim, bir Mü'min'i isteyerek öldürürse, onun karşılığı, içinde sürekli kalmak üzere Cehennem'dir. Allah ona gazap etmiş, lanetlemiş ve büyük bir azap hazırlamıştır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ölmemek üzere kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu dışlamış (lanetlemiş) ve onun için büyük azap hazırlamıştır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kim inanmış bir kişiyi kasıtlı olarak öldürürse, onun cezası, sürekli kalacağı cehennemdir. Çünkü Allah, ona öfkelenmiş, onu lanetlemiş ve ona büyük bir ceza hazırlamıştır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kim de bir mü'mini kasten öldürürse, onun cezası cehennemde süresiz kalış olacaktır. O, Allah'ın gazabına ve lanetine uğrayacak, (Allah) onun için korkunç bir azap hazırlayacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bir mümini kasten öldürene gelince, onun cezası içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Allah gazap etmiştir böylesine, lanetlemiştir onu; çok büyük bir azap hazırlamıştır ona.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kim bir mü'mini kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazaplanmış, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azab hazırlamıştır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kim de bir mümini isteyerek öldürürse, artık onun cezası cehennemde ebedi kalmaktır. Allah, ona gazap etmiş, lanetlemiş ve büyük bir azap hazırlamıştır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Fakat her kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, cehennemde kalmak olacaktır. Allah onu mahkum edecek, lanetleyecek ve onun için korkunç bir azap hazırlayacaktır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kim bir mü'mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her kim de bir mü'mini müteammiden öldürürse artık onun cezası Cehennemde huluddur, Allah ona gadab etmiş. La'net etmiş azim bir azab hazırlamıştır

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Her kim bir mü'mini kasden öldürürse -onun cezası-, içinde sürekli kalacağı cehennemdir. Allah ona gazabetmiş, la'net etmiş ve onun için büyük bir azab hazırlamıştır!

 • Gültekin Onan

  Kim bir inançlıyı kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Tanrı ona gazaplanmış, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azab hazırlamıştır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kim bir mü'mini kasden öldürürse cezası, içinde ebedi kalıcı olmak üzere, cehennemdir. Allah ona gazabetmişdir, ona la'net etmişdir ve ona çok büyük bir azab hazırlamışdır.

 • İbni Kesir

  Kim de bir mü'min'i kasden öldürüse; onun cezası içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, la'net etmiş ve büyük bir azab hazırlamıştır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde daimi kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kim bir mümini kasden öldürürse onun cezası, içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kim bir iman edeni kasıtlı olarak öldürürse onun karşılığı, sonsuza dek kalmak üzere, cehennemdir. Allah ona gazap etmiştir; lanetlemiştir ve feci bir azap hazırlamıştır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kim inanmış birisini kasden öldürürse yeri, sürekli kalacağı cehennemdir. ALLAH kendisine gazap ve lanet etmiştir. Ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kim, bir mü'mini kasten öldürürse, onun karşılığı, içinde sürekli kalmak üzere Cehennem'dir. Allah ona gazap etmiş, lanetlemiş ve büyük bir azap hazırlamıştır.

 • Progressive Muslims

  And whoever kills a believer intentionally, then his reward shall be Hell, eternally abiding therein, and God will be angry with him, and curse him, and for him is prepared a great retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And whoso kills a believer intentionally: his reward is Gehenna, he abiding eternally therein; and God is wroth with him, and has cursed him, and has prepared for him a great punishment.

 • Aisha Bewley

  As for anyone who kills a mumin deliberately, his repayment is Hell, remaining in it for ever. Allah is angry with him and has cursed him, and has prepared for him a terrible punishment.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Anyone who kills a believer on purpose, his retribution is Hell, wherein he abides forever, GOD is angry with him, and condemns him, and has prepared for him a terrible retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And whoever kills a believer intentionally, then his recompense shall be Hell, abiding therein, and God will be angry with him, and curse him, and for him is prepared a great retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whoever kills one who acknowledged intentionally, then his reward shall be hell, eternally abiding therein; God will be angry with him, curse him, and for him is prepared a great retribution.