Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Resul'ün çağrısını, birbirinize yaptığınız çağrıyla denk tutmayın. İçinizden birbirinin arkasına saklanarak sıvışmak isteyenleri Allah biliyor. Bu sebeple onun buyurmalarına karşı gelenler, kendilerine bir fitnenin veya çok acıklı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.

لَا تَجْعَلُوا دُعَٓاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَٓاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاًۜ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاًۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِه۪ٓ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ
La tec'alu duaer resuli beynekum ke duai ba'dıkum ba'da, kad ya'lemullahullezine yetesellelune minkum livaza, fel yahzerillezine yuhalifune an emrihi en tusibehum fitnetun ev yusibehum azabun elim.
#kelimeanlamkök
1la
2tec'alubir tutmayınجعل
3duaa'edavetiniدعو
4r-rasuliRasulünرسل
5beynekumaranızdaبين
6keduaa'idaveti gibiدعو
7bea'dikumherhangi birinizinبعض
8bea'dandiğeriniبعض
9kadandolsun
10yea'lemubilirعلم
11llahuAllah
12ellezine
13yetesellelunesıvışıp gidenleriسلل
14minkumiçinizden
15livazenbirbirinin arkasına gizlenerekلوذ
16felyehzerio halde sakınsınlarحذر
17ellezinekimseler
18yuhalifuneaykırı davranan(lar)خلف
19an
20emrihionun emrineامر
21en
22tusibehumkendilerine uğramasındanصوب
23fitnetunbir belanınفتن
24evyahut
25yusibehumonlara çarpmasındanصوب
26azabunbir azabınعذب
27elimunacıklıالم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey Müminler! Peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayınız. İçinizden, sıvışıp gidenleri elbette Allah bilmektedir. Bundan dolayı, onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Elçinin çağrısını kendi aranızdaki çağrı gibi tutmayın! İçinizden birini siper edinerek sıvışıp gidenleri elbette Allah bilmektedir. Onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir sıkıntı gelmesinden veya kendilerine elem verici bir azap gelmesinden sakınsınlar!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Elçinin davetini, aranızda herhangi birinin diğerini davet etmesi gibi tutmayın. ALLAH sizden eften püften özürler göstererek sıvışıp gidenleri biliyor. Onun emirlerine aykırı davrananlar, başlarına bir felaketin gelmesinden veya acı bir cezaya çarpılmaktan sakınsınlar.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Resul'ün çağrısını, birbirinize yaptığınız çağrıyla denk tutmayın. İçinizden birbirinin arkasına saklanarak sıvışmak isteyenleri Allah biliyor. Bu sebeple onun buyurmalarına karşı gelenler, kendilerine bir fitnenin veya çok acıklı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Elçinin çağrısını, birinizin diğerine yaptığı çağrıyla bir tutmayın. Arkalardan sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine aykırı davrananlar başlarına gelecek bir sıkıntıya ya da uğrayacakları acıklı bir azaba karşı tedbirlerini alsınlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Elçinin çağrısını, birbirinize yaptığınız çağrıyla bir tutmayın. Allah, birbirlerinin arkasına gizlenerek kaçıp gidenleri bilir. O'nun buyruğuna karşı gelenler, bir sınamanın gelmesinden veya acı bir cezanın gelmesinden korksunlar.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Rasul'ün davetini, sakın birbiriniz arasındaki herhangi bir davet gibi algılamayın! Doğrusu Allah, aranızdan kimselere sezdirmeden sıyrılıp çıkmak isteyenleri biliyor. Şu halde onun emrine karşı gelen kimseler, başlarına (bu dünyada) bir musibetin (ahirette ise) can yakıcı bir azabın gelmesinden sakınsınlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Aranızda peygamberi çağırmayı, sizin birbirinizi çağırmanıza eş tutmayın. Allah sizin, birbirini siper ederek sıvışıp gidenlerinizi bilir. Resulün emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir fitnenin gelip çatmasından yahut acıklı bir azabın yakalarına yapışmasından çekinsinler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Elçinin çağırmasını, kendi aranızda kiminizin kimini çağırması gibi saymayın. Allah, sizden bir diğerinizi siper ederek kaçanları gerçekten bilir. Böylece onun emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onlara acı bir azabın çarpmasından sakınsınlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Peygamberin size yaptığı çağrıyı, birbirinize yaptığınız çağrı gibi değerlendirmeyin! İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp sıvışıp gidenleri Allah mutlaka biliyor. Artık onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir fitnenin veya acı bir azabın gelmesinden çekinsinler!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Rasul'ün size yaptığı çağrıyı birbirinize yaptığınız çağrı(lar)la bir tutmayın sakın; gerçek şu ki, Allah, hissettirmeden aranızdan sıyrılmak isteyenleri biliyor; öyleyse, O'nun buyruğuna karşı gelmek isteyenler, başlarına (bu dünyada) bir belanın, bir güçlüğün ya da (öte dünyada) can yakıcı bir azabın gelmesinden korksunlar!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (Ey inananlar!) Peygamberin (sizi) çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden biribirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Peygamberin duasını aranızda birbirinize ettiğiniz dua gibi farz etmeyin, içinizden birbirini siper ederek sıvışıp sıvışıp gidenleri Allah muhakkak biliyor, binaenaleyh onun emrinden hılafına gidenler başlarına bir fitne inmekten veya elim bir azab irmekten hazer etsinler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Elçinin çağırmasını, aranızda herhangi birinizin diğerini çağırmasıyla bir tutmayın. Allah içinizden, birbirinin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri bilir. Elçinin emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir belanın çarpmasından, yahut onlara acı bir azabın uğramasından sakınsınlar.

 • Gültekin Onan

  Elçinin çağırmasını kendi aranızda kiminizin kimini çağırması gibi saymayın. Tanrı, sizden bir diğerinizi siper ederek kaçanları gerçekten bilir. Böylece onun buyruğuna aykırı davrananlar, kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onlara acı bir azabın çarpmasından sakınsınlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Peygamberi, kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi, çağırmayın. İçinizden yekdiğerini siper ederek sıvışıp gidenleri muhakkak ki Allah biliyor. Artık Onun emrinden uzaklaşıb gidenler kendilerini (dünyada) bir fitne (ve bela) çarpmasından, yahud (ahıretde) onlara pek acıklı bir azab (gelib) çatmasından çekinsin (ler).

 • İbni Kesir

  Peygamberin çağırmasını; kendi aranızda birbirinizi çağırmanız gibi saymayın. Allah; içinizden bir diğerini siper ederek sıvışıp gidenleri muhakkak bilir. Onun buyruğuna aykırı hareket edenler, başlarına bir bela gelmesinden veya elim bir azaba uğramaktan sakınsınlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Peygamberin çağrısını aranızda birbirinize yaptığınız çağrı gibi saymayın. Allah, içinizden birbirinin arkasına gizlenip, gizlice sıvışanları bilmektedir. Bu sebeple, onun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya acı bir azaba uğratılmalarından korksunlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Resulullah'ın sizi çağırmasını, sizin birbirinizi davet etmenizle bir tutmayın. Allah elbette sizden, birbirini siper edinerek sıvışıp gidenleri bilir. Öyleyse Peygamberin emrine aykırı hareket edenler başlarına dünyada bir bela gelmesinden yahut ahirette gayet acı bir azap gelmesinden korkup çekinsinler!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Rasulün davetini, aranızda, bazınızın bazınıza çağırması gibi kabul etmeyin. Allah sizden, birbirinin arkasına gizlenip, gizlice sıvışarak gidenleri bilir.. . Artık O'nun emrine muhalefet edenler, kendilerine bir belanın isabet etmesinden yahut acı bir azabın isabet etmesinden korksunlar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Elçinin davetini, aranızda herhangi birinin diğerini davet etmesi gibi tutmayın. ALLAH sizden eften püften özürler göstererek sıvışıp gidenleri biliyor. Onun emirlerine aykırı davrananlar, başlarına bir felaketin gelmesinden veya acı bir cezaya çarpılmaktan sakınsınlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rasul'ün çağrısını, birbirinize yaptığınız çağrıyla denk tutmayın. İçinizden birbirinin arkasına saklanarak sıvışmak isteyenleri Allah biliyor. Bu sebeple onun buyurmalarına karşı gelenler, kendilerine bir fitnenin veya çok acıklı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.

 • Progressive Muslims

  Do not let the calling of the messenger between you be as if you are calling each other. God is fully aware of those among you who slip away under lame excuses. Let those who oppose his command beware, for an ordeal may strike them, or a severe retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Make not the calling of the Messenger among yourselves as your call one of another. God knows those who slip away surreptitiously among you. And let those who oppose His command beware lest a means of denial befall them, or there befall them a painful punishment.

 • Aisha Bewley

  Do not make your summoning of the Messenger the same as your summoning of one another. Allah knows those of you who sneak away. Those who oppose his command should beware of a testing trial coming to them or a painful punishment striking them.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do not treat the messenger's requests as you treat each others' requests. GOD is fully aware of those among you who sneak away using flimsy excuses. Let them beware - those who disobey his orders - for a disaster may strike them, or a severe retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Do not let the calling of the messenger between you be as if you are calling each other. God is fully aware of those among you who slip away under flimsy excuses. Let those who oppose his command beware, for an ordeal may strike them, or a painful retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Do not let the invitation of the messenger between you be as if you are inviting each other. God is fully aware of those among you who slip away under lame excuses. Let those who oppose his command beware, for an ordeal may strike them, or a severe retribution.*