Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İnanan ve salihatı yapanlara lütfundan karşılık verir. O, Kafirleri sevmez.

لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِه۪ۜ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِر۪ينَ
Li yecziyellezine amenu ve amilus salihati min fadlih, innehu la yuhıbbul kafirin.
#kelimeanlamkök
1liyecziyemükafatlandırması içinجزي
2ellezinekimseleri
3amenuinanan(ları)امن
4ve amiluve yapanlarıعمل
5s-salihatiiyi işlerصلح
6min-ndan
7fedlihilutfu-فضل
8innehudoğrusu O
9la
10yuhibbusevmezحبب
11l-kafirinekafirleriكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Çünkü Allah, inanıp yararlı iş yapanları kendi lütfundan ödüllendirir. O, kafirleri asla sevmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Allah) iman edip iyi işler yapanlara kendi lütfundan karşılık verecektir. Şüphesiz ki O, kâfirleri sevmez.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çünkü O, iman edenleri ve erdemli davrananları lütfundan ödüllendirecektir. O, inkarcıları sevmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İnanan ve salihatı yapanlara lütfundan karşılık verir. O, Kafirleri sevmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu, iyi işler yapanları kendi ikramı ile ödüllendirmesi içindir. Allah, görmezlikten gelenleri sevmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnanmış olarak erdemli edimler yapanları, Kendi lütfundan ödüllendirecektir. Kuşkusuz, O, nankörlük edenleri sevmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  sonuçta (Allah), iman edenleri ve o imanla uyumlu ıslah edici eylemlerde bulunanları kendi lütfuyla ödüllendirmiş olur: Kuşku yok ki Allah inkar edenleri asla sevmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Çünkü Allah, iman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanları, öz lütfundan ödüllendirecektir. O, nankörlükleri sevmez.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Bu, Allah'ın) Kendi fazlından iman edip salih amellerde bulunanları ödüllendirmesi içindir. Şüphesiz O, kafirleri sevmez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Çünkü iman edip de iyi iyi işler yapanlara lütfundan mükafat verecektir. Çünkü O, kafirleri sevmez.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O, inanıp doğru işler yapanları kendi lütfuyla ödüllendirecektir. Şüphesiz Allah, hakikati kabule yanaşmayanları sevmez.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bu hazırlığı Allah'ın; iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırması için yaparlar. Şüphesiz O, inkar edenleri sevmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Çünkü iyman edip de salih salih işler yapanlara fazlından mükafat verecek, çünkü o kafirleri sevmez

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ta ki Allah, inanıp iyi işler yapanları lutfundan mükafatlandırsın. Doğrusu O, kafirleri sevmez.

 • Gültekin Onan

  (Bu, Tanrı'nın) Kendi fazlından inanıp salih amellerde bulunanları ödüllendirmesi içindir. Şüphesiz O, kafirleri sevmez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bunun hikmeti de iman edib de güzel güzel amel (ve hareket) de bulunanları (Allahın) fazl (ı ilahisi) nden mükafatlandırmasıdır. Çünkü O, kafirleri hakıykaten sevmez.

 • İbni Kesir

  Ki, iman edip salih ameller işleyenleri Allah'ın fazlından mükafatlandırılması içindir bu. Muhakkak ki O; kafirleri sevmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bu, iman edip, doğru hareket edenleri lütfundan ödüllendirmek içindir. Şüphesiz O, kafirleri sevmez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Zira Allah iman edip güzel ve makbul işler yapanları lütfu ile ödüllendirecektir. O kafirleri asla sevmez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Allah,) iman edip imanın gereğini uygulayanlara kendi fazlından karşılık versin diye.. . Muhakkak ki O, hakikat bilgisini inkar edenleri sevmez!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Çünkü O, inananları ve erdemli davrananları lütfundan ödüllendirecektir. O, inkarcıları sevmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İnanan ve salihatı yapanlara lütfundan karşılık verir. O, gerçeği yalanlayan nankörleri sevmez.

 • Progressive Muslims

  So that He will reward those that believe and do good works from His grace. He does not love the rejecters.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  That He might reward those who heed warning and do righteous deeds of His bounty; He loves not the false claimers of guidance.

 • Aisha Bewley

  so that He can repay with His bounty those who had iman and did right actions. He certainly does not love the kafirun.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  For He will generously recompense those who believe and lead a righteous life from His bounties. He does not love the disbelievers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So that He will reward those that believe and do good works from His grace. He does not love the rejecters.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So that He will reward those who acknowledge and promote reforms from His grace. He does not love the ingrates.