Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rüzgarları müjdeci olarak göndererek, rahmetinden size tattırması, buyruğu ile gemilerin akıp gitmesi ve lütfundan rızık istemeniz, O'nun ayetlerindendir. Umulur ki şükredenlerden olursunuz.

وَمِنْ اٰيَاتِه۪ٓ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذ۪يقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِه۪ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِاَمْرِه۪ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه۪ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Ve min ayatihi en yursiler riyaha mubeşşiratin ve li yuzikakum min rahmetihi ve li tecriyel fulku bi emrihi ve li tebtegu min fadlihi ve leallekum teşkurun.
#kelimeanlamkök
1ve min-nden (biri de)
2ayatihiO'nun ayetleri-ايي
3en
4yursilegöndermesidirرسل
5r-riyaharüzgarlarıروح
6mubeşşiratinmüjdeler olarakبشر
7veliyuziykakumsize tattırması içinذوق
8min-nden
9rahmetihirahmeti-رحم
10velitecriyeve yürümesi içinجري
11l-fulkugemilerinفلك
12biemrihibuyruğuylaامر
13velitebteguve aramanız içinبغي
14min-ndan
15fedlihiO'nun lutfu-فضل
16veleallekumbelki
17teşkuruneşükredersiniz (diye)شكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Şükredesiniz diye, sonsuz rahmetinden size tattırması, emri ile gemilerin seyretmesi ve lütfundan rızkınızı aramanız için rüzgarları yağmurun müjdecileri olarak göndermesi de Allah'ın varlığının delillerindendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Size rahmetinden tattırsın, gemiler O'nun emriyle yüzsün, lütfundan (payınızı) arayasınız ve şükredesiniz diye müjdeciler olarak rüzgârları göndermesi de O'nun delillerindendir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Size rahmetini tattırması, emriyle gemileri yürütmesi, lütfunu (ticaret yoluyla) aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeci olarak göndermesi de O'nun ayetlerindendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Rüzgarları müjdeci olarak göndererek, rahmetinden size tattırması, buyruğu ile gemilerin akıp gitmesi ve lütfundan rızık istemeniz, O'nun ayetlerindendir.* Umulur ki şükredenlerden olursunuz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Rüzgarları, müjdeciler olarak göndermesi Allah'ın koyduğu göstergelerdendir. Bunu, size ikramından tattırsın, gemiler emriyle* akıp gitsin ve iyiliğini arayasınız diye yapar. Belki teşekkür edersiniz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Muştulayıcı olarak rüzgarları göndermesi de size rahmetinden tattırması da buyruğuyla gemileri yüzdürmesi de O'nun lütfundan aramanız da O'nun ayetlerindendir; belki şükredersiniz diye.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Nitekim (yağmurun) müjdecisi olarak (önden) rüzgarları göndermesi O'nun (kudretinin) delillerindendir; bu sayede size rahmetini tattırmakta, gemileri yasası sayesinde yüzdürmekte, yine bu sayede O'nun lütfu kereminden pay almaktasınız: umulur ki şükrünü eda edersiniz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O'nun ayetlerindendir ki, size rahmetinden tattırsın; gemiler, buyruğu ile akıp gitsin. Lütfundan nasip arayasınız ve şükredebilesiniz diye, rüzgarları müjdeciler olarak gönderir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Size kendi rahmetinden taddırması, emriyle gemileri yürütmesi ve O'nun fazlından (rızkınızı) aramanız ile umulur ki şükretmeniz için, rüzgarları müjde vericiler olarak göndermesi, O'nun ayetlerindendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Rahmetinden size tattırmak, emriyle gemiler aksın, lütfundan arayıp kazanmanız için ve belki, şükredersiniz diye, rüzgarları müjdeleyiciler olarak göndermesi de O'nun ayetlerindendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Çünkü O, mucizevi işaretlerden biri olarak güzel haberler yüklü rüzgarlar (gönderir gibi mesajlarını) göndermektedir ki (hayat veren yağmurlar yoluyla) rahmetini üzerinize yağdırsın, gemiler kendi buyrukları doğrultusunda hareket edebilsin ve böylece O'nun nimetlerinden pay almak için çaba gösterenlerden ve şükredenlerden olasınız.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Rüzgarları, yağmurun müjdecileri olarak göndermesi, Allah'ın (varlık ve kudretinin) delillerindendir. O, bunu, size rahmetinden tattırmak, emriyle gemilerin yol alması, O'nun lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için yapar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve onun ayetlerindendir müjdeciler halinde rüzgarlar göndermesi ki hem rahmetinden size tattırmak için, hem emriyle gemiler akmak için, hem arayıb fazlından kazanmanız için, hem gerek ki şükredesiniz diye

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O'nun ayetlerinden biri de (şudur): Rüzgarları (yağmurun) müjdeleri olarak gönderir ki size rahmetinden biraz taddırsın, gemiler buyruğuyla yürüsün ve siz O'nun lutfundan arayasınız da (verdiği ni'metlere) şükredesiniz.

 • Gültekin Onan

  Size kendi rahmetinden tattırması, buyruğuyla gemileri yürütmesi ve O'nun fazlından (rızkınızı) aramanız ile umulur ki şükretmeniz için, rüzgarları müjde vericiler olarak göndermesi O'nun ayetlerindendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Allahın) — rahmetinden size tatdırması, emriyle gemilerin akması, fazlından (nasıyb) aramanız ve şükretmeniz için — rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi Onun ayetlerindendir.

 • İbni Kesir

  Rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi, rahmetinden size tattırması emri ile gemilerin yüzmesi ve lutfundan rızık istemeniz O'nun ayetlerindendir. Belki şükredersiniz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onun ayetlerinden birisi de, size rahmetinden tattırması, emri ile gemileri yüzdürüp lütfundan aramanız için rüzgarları müjdeci olarak göndermesidir, ola ki şükredesiniz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O'nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de; Size rahmet eserlerini tattırması, emri ile gemilerin akıp gitmesi ve O'nun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz için, rüzgarları müjdeci olarak göndermesidir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O'nun işaretlerindendir, rüzgarları müjdeciler olarak irsal etmesi; size rahmetinden tattırması ve gemilerin O'nun hükmünce akıp gitmesi için.. . O'nun fazlından talep etmeniz ve değerlendirerek müteşekkir olmanız için.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Size rahmetini tattırmak, emriyle gemileri yürütmesi, lütfunu (ticaret yoluyla) aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeci olarak göndermesi de O'nun ayetlerindendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Rüzgarları müjdeci olarak göndererek, rahmetinden size tattırması, buyruğu ile gemilerin akıp gitmesi ve lütfundan rızık istemeniz, O'nun ayetlerindendir. Umulur ki şükredenlerden olursunuz.

 • Progressive Muslims

  And from His signs is that He sends the winds with glad tidings, and to give you a taste of His mercy, and so that the ships may sail by His command, and that you may seek of His bounty; perhaps you will be thankful.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among His proofs is that He sends the winds as bearers of glad tidings, that He might let you taste of His mercy, and that the ships might run by His command, and that you might seek of His bounty, and that you might be grateful.

 • Aisha Bewley

  Among His Signs is that He sends the winds bearing good news, to give you a taste of His mercy, and to make the ships run by His command, and to enable you to seek His bounty so that hopefully you will be thankful.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Among His proofs is that He sends the winds with good omen, to shower you with His mercy, and to allow the ships to run in the sea in accordance with His rules, and for you to seek His bounties (through commerce), that you may be appreciative.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from His signs is that He sends the winds with glad tidings, and to give you a taste of His mercy, and so that the ships may sail by His command, and that you may seek of His bounty; perhaps you will be thankful.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Among His signs is that He sends the winds with glad tidings, and to give you a taste of His mercy, and so that the ships may sail by His command, and that you may seek of His bounty; perhaps you will be thankful.