Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sabrettikleri ve ayetlerimize tam bir bağlılık gösterdikleri için, onlardan buyruğumuzla doğru yola ileten önderler çıkardık.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواۜ وَكَانُوا بِاٰيَاتِنَا يُوقِنُونَ
Ve cealna minhum eimmeten yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukınun.
#kelimeanlamkök
1ve cealnave yetiştirmiştikجعل
2minhumonların içinden
3eimmetenönderlerامم
4yehdunedoğru yola iletenهدي
5biemrinabuyruğumuzlaامر
6lemmazaman
7saberusabrettikleriصبر
8ve kanuve olduklarındaكون
9biayatinaayetlerimizeايي
10yukinunekesinlikle inanıyorيقن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sabretmelerinden dolayı onlardan, bizim emrimizle kendilerine doğru yolu gösteren önderler tayin ettik. Onlar, bizim ayetlerimize kesin olarak inanıyorlardı.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sabrettikleri ve ayetlerimize kesin bir şekilde inandıkları zaman onların içinden, emrimizle doğru yola ulaştıran önderler çıkarmıştık.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sabrettikleri ve ayetlerimizi kuşkusuz bir bilgiyle onayladıkları zaman, emrimiz doğrultusunda yol gösteren önderler atamıştık içlerinden.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sabrettikleri ve ayetlerimize tam bir bağlılık gösterdikleri için, onlardan buyruğumuzla doğru yola ileten önderler çıkardık.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ayetlerimize kesin olarak inanıp dik duruş gösterdikleri zaman onları, emrimizle yol gösteren önderler yapmıştık.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dirençli oldukları ve ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman, onların arasından, buyruğumuzla yol gösteren önderler çıkardık.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine (unutma ki), zorluklara göğüs gerip ayetlerimize gönülden inandıkları zamanlarda, emrimizle içlerinden hidayete ulaştıran önderler çıkarmıştık.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sabrettikleri zaman içlerinden, bizim emrimizle doğru yola ileten önderler çıkarmıştık. Onlar bizim ayetlerimize gereğince inanıyorlardı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve onların içinden, sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola iletip yönelten önderler kıldık; onlar bizim ayetlerimize kesin bilgiyle inanıyorlardı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İçlerinden, sabrettikleri zaman emrimizle doğru yolu gösteren öncül imamlar (önderler) yetiştirmiştik. Onlar ayetlerimize kesin bir şekilde sarılmışlardı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  ve (nasıl ki) sabredip mesajlarımıza tereddütsüz inandıkları zaman, onların içinden, buyruklarımız doğrultusunda (kavimlerini) hidayete ulaştıran önderler çıkardık, (işte böylece, ey Muhammed, sana vahyedilmiş olan ilahi kelam için de aynı şey geçerli olacak.)

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sabredip ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman, içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve içlerinden öncül imamlar yetiştirmiştik ki sabrettiklerinde emrimizle hidayet ediyorlardı ve ayetlerimize yakin ile sarılmışlardı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, onların içinden, buyruğumuzla doğru yola ileten önderler yetiştirmiştik.

 • Gültekin Onan

  Ve onların içinden, sabrettikleri zaman buyruğumuzla doğru yola iletip yönelten imamlar kıldık; onlar bizim ayetlerimize kesin bilgiyle inanıyorlardı.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  İçlerinde de, sabır (ve sebat) etdikleri zaman emrimizle doğru yola sevk edecek rehberler ta'yin etmişdik ve onlar ayetlerimizi çok iyi biliyorlardı.

 • İbni Kesir

  İçlerinden de sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola götürecek kılavuzlar tayin ettik. Ve onlar ayetlerimizi çok iyi biliyorlardı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sabretmeleri ve ayetlerimize iyice inanmaları sebebiyle, emrimizle onlardan bir kısmını doğru yolu gösteren önderler yapmıştık.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (23-24) Şu bir gerçektir ki, sana verdiğimiz gibi Musa'ya da kitap vermiş, sana vahyettiğimiz gibi ona da vahyetmiştik. Dolayısıyla onun da böyle bir vahiy aldığından hiç tereddüdün olmasın. Biz ona verdiğimiz kitabı, İsrailoğullarına rehber kıldık. Onlar sabrettiği ve ayetlerimize kesin olarak inandıkları müddetçe, Biz, emir ve irşadımızla onlardan doğru yolu gösteren önderler tayin ettik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlardan, sabrettiklerinde, emrimizle hakikate erdiren önderler oluşturduk! Onlar işaretlerimize ikan sahibi oldular!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sabrettikleri ve ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman, emrimiz doğrultusunda yol gösteren önderler atamıştık içlerinden.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sabrettikleri* ve ayetlerimize tam bir bağlılık gösterdikleri için, onlardan buyruğumuzla doğru yola ileten önderler çıkardık.

 • Progressive Muslims

  And We made from among them leaders who guided in accordance with Our command, for they were patient and had certainty regarding Our revelations.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We appointed among them leaders guiding by Our command when they were patient and of Our proofs were certain.

 • Aisha Bewley

  We appointed leaders from among them, guiding by Our command when they were steadfast and when they had certainty about Our Signs.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We appointed from among them imams who guided in accordance with our commandments, because they steadfastly persevered and attained certainty about our revelations.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We made from them leaders who guided in accordance with Our commandment, for they were patient and had certainty regarding Our revelations.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We made from among them leaders who guided in accordance with Our command, for they were patient and had certainty regarding Our signs.