Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O ki yarattığı her şeyi en iyi şekilde yaratmıştır. İnsanı yaratmaya çamurdan başladı.

اَلَّـذ۪ٓي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ ط۪ينٍۚ
Ellezi ahsene kulle şey'in halakahu ve bedee halkal insani min tin.
#kelimeanlamkök
1elleziO'dur ki
2ehsenegüzel yaptıحسن
3kulleherكلل
4şey'inşeyiشيا
5halekahuyarattığıخلق
6ve bedeeve başladıبدا
7halkayaratmağaخلق
8l-insaniinsanıانس
9min-dan
10tininçamur-طين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O, yarattığı her şeyi en güzel yaratmış ve insanın yaratılışına çamurdan başlamıştır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve insanı yaratmaya çamurdan başlamıştır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O yarattığı her şeyi mükemmel hale soktu. İnsanın yaratılışına balçıktan başladı.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O ki yarattığı her şeyi en iyi şekilde yaratmıştır. İnsanı yaratmaya çamurdan* başladı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve o insanı (dem'i) yaratmaya çamurdan başlayan O'dur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O, her şeyi en güzel biçimde yaratmıştır. İnsanın yaratılışına da balçıktan başladı.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O her şeye yaratılış amacıyla en uyumlu olma ve kemalini bulma (yeteneğini) bahşetmiştir. Öyle ki, insan türünü yaratmaya (basit) bir balçıktan başlamıştır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O, odur ki, yarattığı her şeyi güzel yarattı. Ve insanın yaratılışına çamurdan başladı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ki O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O ki, yarattığı herşeyi güzel yarattı ve insanı yaratmaya da bir çamurdan başladı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O, yarattığı her şeyi en mükemmel şekilde yapandır. Nitekim Allah, insanın yaratılışını balçıktan başlatır;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı. İnsanı yaratmaya da çamurdan başladı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O ki yarattığı her şey'i güzel yarattı ve insanı yaratmağa bir çamurdan başladı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O'dur ki, yarattığı herşeyi güzel yaptı ve insanı yaratmağa çamurdan başladı.

 • Gültekin Onan

  Ki O, yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ki O, yaratdığı her şey'i güzel yapan, insanı yaratmıya da çamurdan başlıyandır.

 • İbni Kesir

  Ki, yarattığı her şeyi güzel yaratan O'dur. İnsanı yaratmaya da çamurdan başlamıştır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yarattığı her şeyi güzel yaratandır. İnsanı da yaratmaya çamurdan başladı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yarattığı her şeyi güzel ve muhkem yapıp insanı ilkin çamurdan yarattı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O ki, yarattığı her şeyi mükemmel yapmıştır! İnsanı oluşturmaya balçıktan (yumurta) başlamıştır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O yarattığı her şeyi mükemmel hale soktu. İnsanın yaratılışına balçıktan başladı.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O ki yarattığı her şeyi en iyi şekilde yaratmıştır. İnsanı yaratmaya çamurdan başladı.

 • Progressive Muslims

  The One who perfected everything He created and He began the creation of the human from mud.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Who made good everything He created, and began the creation of man from clay;

 • Aisha Bewley

  He who has created all things in the best possible way. He commenced the creation of man from clay;

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He is the One who perfected everything He created, and started the creation of the human from clay.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The One who perfected everything He created and He began the creation of man from clay.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The One who perfected everything He created and He began the creation of the human from clay.